Najwięksi właściciele infrastruktury

Lista największych właścicieli infrastruktury Bentley Infrastructure 500
z 2018 roku

Lista Bentley Infrastructure 500 z 2014 roku

Lista Bentley Infrastructure 500 to publikowany co roku ranking największych właścicieli infrastruktury na świecie obejmujący zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Rankingi umożliwiają porównanie poziomów inwestycji w różne rodzaje infrastruktury, w różnych regionach świata oraz w organizacjach publicznych i prywatnych.

Firma Bentley Systems opracowała listę Bentley Infrastructure 500, aby pomóc światowym użytkownikom w docenieniu i zapoznaniu się ze skalą inwestycji w infrastrukturę i z potencjałem nieustannego zwiększania zwrotu z takich inwestycji. Wartość infrastruktury posiadanej przez właścicieli wymienionych na liście Bentley Infrastructure 500 wynosi ponad 16,1 bln USD i jest niemal równa łącznemu PKB Chin i Japonii w 2016 roku. Firma Bentley angażuje się w zwiększanie zwrotów z inwestycji w infrastrukturę dzięki postępom w BIM poprawiającym realizację projektów i wydajność majątku trwałego.

Wyniki z 2018 roku

10 największych właścicieli z listy Bentley Infrastructure 500

Miejsce Nazwa firmy Kraj głównej siedziby Wartość infrastruktury*
(w milionach USD)
1 SIŁY ZBROJNE STANÓW ZJEDNOCZONYCH Stany Zjednoczone 295 400 USD
2 EXXONMOBIL Stany Zjednoczone 252 630 USD
3 ROYAL DUTCH SHELL Holandia 226 380 USD
4 AGENCJE CYWILNE STANÓW ZJEDNOCZONYCH Stany Zjednoczone 202 300 USD
5 SURGUTGAZPROM Rosja 197 371 USD
6 CHEVRON OVERSEAS PETROLEUM Stany Zjednoczone 177 712 USD
7 PETROBRAS Brazylia 176 681 USD
8 ELECTRICITE DE FRANCE Francja 165 465 USD
9 HIGHWAYS ENGLAND Wielka Brytania 146 414 USD
10 KOREA ELECTRIC POWER Korea Południowa 140 718 USD

* Zmierzone na podstawie zgłoszonej wartości rzeczowego majątku trwałego netto.

Najwięksi właściciele w poszczególnych krajach Wartość infrastruktury* w milionach USD Najwięksi właściciele
w poszczególnych sektorach
Wartość infrastruktury (w milionach USD)
Wykres Wykres Wykres Wykres
Zobacz większy obraz Zobacz większy obraz Zobacz większy obraz Zobacz większy obraz
 
  Rodzaj infrastruktury z podziałem na właścicieli Wartość infrastruktury według jej rodzaju
 
  Wykres Wykres  
Zobacz większy obraz Zobacz większy obraz  

Przejrzyj pełną listę Bentley Infrastructure 500

Informacje o liście Bentley Infrastructure 500

Lista Bentley Infrastructure 500 szereguje właścicieli w oparciu o zgłoszoną przez nich wartość rzeczowego majątku trwałego (lub innych porównywalnych elementów rzeczowego majątku trwałego, takich jak budynki, konstrukcje stałe, grunty i maszyny). W rankingu uwzględnione są podmioty publiczne i prywatne, które ogłaszały swoje dane finansowe w ciągu ostatnich trzech lat (aby umożliwić elastyczność w przypadku różniących się harmonogramów raportowania). Zaprezentowane wartości są szacowane po odliczeniu deprecjacji oraz amortyzacji i obliczane tak, aby wyłączać, jeśli takie dane są dostępne, składniki majątku trwałego niebędące reprezentatywne dla infrastruktury, takie jak wyposażenie, meble i oprogramowanie.

Dodatkowe uwagi:

  • Źródła danych niniejszego rankingu obejmują sprawozdania finansowe i dostawców danych będącymi osobami trzecimi.
  • Wszystkie wartości zostały przeliczone na dolary amerykańskie (miliony).
  • Spółki zależne, których większościowi udziałowcy już znajdują się w rankingu, zostały pominięte (o ile w sposób wyraźny nie zgłaszają osobno danych finansowych).

Lista Bentley Infrastructure 500 jest co roku aktualizowana. Wypełnij ten formularz, jeśli chcesz podać nowe lub zaktualizowane informacje na temat swojej organizacji w celu uwzględnienia jej na liście Bentley Infrastructure 500 z 2019 roku.

Zastrzeżenie: Te rankingi są oparte na dostępnych dla nas informacjach dotyczących wartości rzeczowego majątku trwałego każdego z podmiotów. Zawierają one uznaniowe oceny i z wielu powodów mogą być nieprecyzyjne. Powodami tymi może być nieaktualność dostępnych informacji, niepełna dostępność informacji na temat każdego z podmiotów, konieczność przeliczenia wartości na inne waluty, a w niektórych przypadkach konieczność odjęcia wartości składników majątku niebędących infrastrukturą od łącznej wartości majątku trwałego w celu oszacowania wartości rzeczowego majątku trwałego. Firma Bentley Systems, Incorporated wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich oświadczeń i zapewnień dotyczących dokładności informacji lub ich przydatności do jakiegokolwiek celu. Odwiedź stronę pod adresem www.bentley.com/BI500, jeśli chcesz podać nowe lub zaktualizowane informacje na temat swojej organizacji w celu uwzględnienia jej na liście Bentley Infrastructure 500 z 2019 roku.