Najwięksi właściciele infrastruktury

Lista Bentley Infrastructure 500 z 2016 roku
Ranking największych właścicieli

Lista Bentley Infrastructure 500 z 2014 rokuBentley Infrastructure 500 to publikowany co roku ranking największych właścicieli infrastruktury na świecie obejmujący zarówno sektor publiczny jak i prywatny. Rankingi umożliwiają porównanie poziomów inwestycji w różne rodzaje infrastruktury, w różnych regionach świata oraz w organizacjach publicznych i prywatnych.

Firma Bentley Systems opracowała listę Bentley Infrastructure 500, aby pomóc światowym użytkownikom w docenieniu i zapoznaniu się ze skalą inwestycji w infrastrukturę i z potencjałem nieustannego zwiększania zwrotu z takich inwestycji. Wartość infrastruktury posiadanej przez właścicieli wymienionych na liście Bentley Infrastructure 500 wynosi ponad 15,5 bln USD, co stanowi 84 procent szacowanego na rok 2016 PKB USA w wysokości 18,5 bln USD oraz jest niemal równa łącznemu PKB Chin i Japonii w 2016 roku. Firma Bentley angażuje się w zwiększanie zwrotów z inwestycji w infrastrukturę dzięki postępom w BIM poprawiającym realizację projektów i wydajność majątku trwałego.

Wyniki z 2016 roku

10 największych właścicieli z listy Bentley Infrastructure 500

Miejsce Nazwa spółki Kraj głównej siedziby Wartość infrastruktury*
(w milionach USD)
1 EXXON MOBIL CORPORATION Stany Zjednoczone 251 605
2 SIŁY ZBROJNE STANÓW ZJEDNOCZONYCH Stany Zjednoczone 199 300
3 CHEVRON CORPORATION Stany Zjednoczone 188 396
4 AGENCJE CYWILNE STANÓW ZJEDNOCZONYCH Stany Zjednoczone 185 300
5 ROYAL DUTCH SHELL Holandia 182 838
6 GAZPROM Rosja 172 469
7 PETROBRAS Brazylia 161 321
8 HIGHWAYS ENGLAND Wielka Brytania 147 321
9 ÉLECTRICITÉ DE FRANCE Francja 141 873
10 CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION Chiny 134 119

*Zmierzone na podstawie zgłoszonej wartości środków trwałych netto.

Najwięksi właściciele w poszczególnych krajach Wartość infrastruktury *w milionach USD Najwięksi właściciele
w poszczególnych sektorach
Wartość infrastruktury (w milionach USD)
Najwięksi właściciele w poszczególnych krajach Wartość infrastruktury *w milionach USD Najwięksi właściciele w poszczególnych sektorach Wartość infrastruktury (w milionach USD)
Zobacz większy obraz Zobacz większy obraz Zobacz większy obraz Zobacz większy obraz
  Rodzaj infrastruktury z podziałem na właścicieli Wartość infrastruktury według jej rodzaju
 
  Rodzaj infrastruktury z podziałem na właścicieli Wartość infrastruktury według jej rodzaju  
Zobacz większy obraz Zobacz większy obraz  

Przejrzyj pełną listę Bentley Infrastructure 500

Informacje o liście Bentley Infrastructure 500

Lista Bentley Infrastructure 500 szereguje właścicieli w oparciu o zgłoszoną przez nich wartość środków trwałych (lub inne porównywalne elementy majątku trwałego, takie jak budynki, konstrukcje stałe, grunty i maszyny). W rankingu uwzględnione są podmioty publiczne i prywatne, które ogłaszały swoje dane finansowe w ciągu ostatnich trzech lat (aby umożliwić elastyczność w przypadku różniących się harmonogramów raportowania). Zaprezentowane wartości są szacowane po odliczeniu deprecjacji i amortyzacji i obliczane tak, aby wyłączać, jeśli takie dane są dostępne, składniki majątku trwałego nie będące reprezentatywne dla infrastruktury, jak wyposażenie, meble i oprogramowanie.

Dodatkowe uwagi:

  • Źródła danych niniejszego rankingu obejmują sprawozdania finansowe i dostawców danych będącymi osobami trzecimi.
  • Wszystkie wartości zostały przeliczone na dolary amerykańskie (miliony).
  • Spółki zależne, których większościowi udziałowcy już znajdują się w rankingu, zostały pominięte (o ile w sposób wyraźny nie zgłaszają osobno danych finansowych).

Lista Bentley Infrastructure 500 jest co roku aktualizowana. Wypełnij niniejszy formularz, jeśli chcesz podać nowe lub zaktualizowane informacje na temat swojej organizacji w celu uwzględnienia jej na liście Bentley Infrastructure 500 2017.

Zastrzeżenie: Niniejsze rankingi są oparte na dostępnych nam informacjach dotyczących wartości środków trwałych każdego z podmiotów. Zawierają one uznaniowe oceny i z wielu powodów mogą być nieprecyzyjne. Powodami tymi może być nieaktualność dostępnych informacji, niepełna dostępność informacji na temat każdego z podmiotów, konieczność zamiany wartości na inne waluty, a w niektórych przypadkach konieczne jest odjęcie wartości składników majątku niebędących infrastrukturą od łącznej wartości majątku trwałego, aby oszacować wartość środków trwałych. Firma Bentley Systems, Incorporated, wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich oświadczeń i zapewnień dotyczących dokładności informacji lub ich przydatności do jakiegokolwiek celu. Odwiedź adres www.bentley.com/BI500, jeśli chcesz podać nowe lub zaktualizowane informacje na temat swojej organizacji w celu uwzględnienia jej na liście Bentley Infrastructure 500 2017.