• Bentley Systems

    Rozwijanie infrastruktury

Informacje o Bentley Systems, Incorporated

W swej istocie Bentley Systems to firma programistyczna, która ma na celu wspierać działania specjalistów odpowiadających za tworzenie elementów infrastruktury na całym świecie i zarządzanie nimi. Elementy te obejmują m.in. drogi, mosty, lotniska, wieżowce, fabryki i elektrownie oraz sieci przesyłowe. Firma Bentley zapewnia rozwiązania uwzględniające cały cykl życia aktywów infrastrukturalnych, dopasowane do potrzeb różnych zawodów – inżynierów, architektów, projektantów, wykonawców, producentów, kierowników działów IT, operatorów i inżynierów zajmujących się konserwacją – którzy będą pracowali przy tych aktywach przez cały ich okres użytkowania. Każde rozwiązanie, złożone ze zintegrowanych aplikacji i usług zbudowanych na otwartej platformie, zaprojektowane jest tak, aby zapewnić przepływ informacji między procesami przepływu pracy i członkami zespołu projektowego w celu umożliwienia międzyoperacyjności i współpracy.

Czytaj więcej +
    • Advancing Infrastructure (7min)
Investors Relations
Investors Relationship
Learn more about Bentley Systems and our investors relations.
Learn More