O firmie Bentley Systems, Incorporated

Bentley Systems jest dostawcą oprogramowania, wspierającym potrzeby osób odpowiedzialnych za tworzenie światowej infrastruktury i zarządzanie nią. Obszar działalności firmy obejmuje drogi, mosty, lotniska, budynki, instalacje przemysłowe i energetyczne oraz sieci komunalne. Firma Bentley dostarcza rozwiązania dla całego cyklu życia infrastrukturalnego majątku trwałego, dostosowane do potrzeb różnych zawodów – inżynierów, architektów, specjalistów ds. inżynierii geoprzestrzennej, planistów, wykonawców, producentów, menedżerów IT, inżynierów ds. eksploatacji i konserwacji – którzy będą pracować przy powstawaniu danego majątku trwałego oraz w trakcie całego okresu jego użytkowania. Każde rozwiązanie, składające się ze zintegrowanych aplikacji i usług zbudowanych na otwartej platformie jest zaprojektowane w taki sposób, żeby zapewnić przepływ informacji między procesami pracy a członkami zespołu projektowego w celu umożliwienia interoperacyjności i współpracy.

Zaangażowanie firmy Bentley w społeczność użytkowników polega nie tylko dostarczaniu najbardziej kompletnego i zintegrowanego oprogramowania, ale również na łączeniu naszych produktów z wyjątkową obsługą i wsparciem. Jako globalna organizacja z sektora Professional Services oferujemy wartości takie jak dostęp do naszych zespołów pomocy technicznej 24/7, możliwości ciągłego uczenia się poprzez szkolenia produktowe, seminaria online i programy akademickie, które podkreślają nasze oddanie na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń specjalistów ds. infrastruktury.
Dzięki naszemu szerokiemu zakresowi produktów, silnej obecności na całym świecie i wyraźnemu naciskowi na zaangażowanie na poczet naszych sąsiadów, firma Bentley to znacznie więcej niż dostawca oprogramowania – jesteśmy prężnym członkiem globalnej społeczności. O naszych sukcesach decydują umiejętności, poświęcenie i oddanie współpracowników firmy Bentley na całym świecie.
Firma Bentley Systems zatrudnia ponad 4500 pracowników i generuje roczne przychody w wysokości ponad 1 miliarda USD w 186 krajach.

Misja i kluczowe wartości

Newsroom

Kariera

Kierownictwo

ESG

Stosowanie świadomych społecznie praktyk

RÓWNOŚĆ SZANS, NIEDYSKRYMINACJA I INTEGRACJA

Budowanie kultury różnorodności

ZAANGAŻOWANIE W LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

Służymy naszym społecznościom

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

Tworzenie otwartej i angażującej kultury