05 dubna, 2017

Digitalizace: Společnost Bentley Systems zdokonaluje modelování reality s cílem zvýšit hodnotu inženýrských a geodetických činností

Kombinace nových služeb ContextCapture a ProjectWise ContextShare pro ucelené zajištění přesnosti, dostupnosti, škálovatelnosti a sdílení 

Houston, TX – Výstava a konference SPAR 3D – 5. dubna 2017 – Společnost Bentley Systems, Incorporated, přední globální poskytovatel ucelených softwarových řešení pro modernizaci infrastruktury, představila na výstavě a konferenci SPAR 3D (SPAR) novou nabídku ContextCapture pro modelování reality, jež zlepšuje společné příležitosti v geodetické a inženýrské činnosti. Služby ContextCapture nyní zahrnují služby zpracování v cloudu, mobilní aplikaci a fotografické plánování pro aplikace společnosti Bentley. ContextShare rozšiřuje platformu connected data environment ProjectWise společnosti Bentley s cílem bezpečně spravovat, sdílet a streamovat sítě reálného stavu a jejich vstupní zdroje, a to i mezi projektovými týmy a aplikacemi. Navigator Web je nová webová aplikace, která zajišťuje vysoce výkonný streaming velmi rozsáhlých sítí reálného stavu prostřednictvím webového prohlížeče na počítače či mobilní zařízení.

U infrastrukturních projektů zachycuje modelování reality současný kontext infrastrukturních projektů pomocí fotografií a/nebo skenování. Takto vznikají sítě reálného stavu připravené pro inženýrské činnosti, jako je modelování návrhu, analytické modelování či modelování výstavby. Během provozování aktiv mohou sítě reálnho stavu odpovídající provoznímu stavu sloužit k dokonalé geolokaci a sladění těchto digitálních inženýrských modelů se správně načasovanými vstupy z připojených technologií internetu věcí (IoT technologies). V souladu s tím rozšiřuje modelování reality rozsah, v němž mohou inženýři zajistit přidanou hodnotu tím, že rozpracují koncepce a výstavbu v investičních projektech nebo kontrolu a produkci v případě provozních aktiv. Tyto přínosy „nepřetržitého vyměřování“ na druhou stranu zajistí geodetům nové hodnotové příležitosti po celou dobu životnosti předmětné infrastruktury.

Společnost Bureau Veritas, jež na celém světě zaměstnává 66 000 zaměstnanců, patří ke světové špičce v oblasti testování, inspekcí a certifikace infrastrukturních aktiv. Thomas Daubigny, ředitel pro digitalizaci ve společnosti Bureau Veritas, uvádí: „Modelování reality se stává základním prvkem mnoha odvětví, protože zásadním způsobem mění postupy správy aktiv, řešení kontrol, údržby i školení, zatímco současně otevírá možnosti pro zcela nové služby. Bureau Veritas hraje klíčovou úlohu při využívání digitálních inženýrských modelů, implementaci akvizice a klasifikaci objektů na základě odborné znalosti předmětného aktiva a nakonec i při provozování modelu coby datového hlídače. Nová služba cloudového zpracování od společnosti Bentley, ContextCapture, nám zajistí flexibilitu a výkon potřebné k urychlení nasazování takových inovací u našich klientů.“

CEO Greg Bentley uvádí: „Minulý rok jsem na konferenci SPAR popsal, v čem podle mne spočívá významný potenciál modelování reality pro lepší inženýrské činnosti v oblasti infrastruktury, zejména na základě průběžného vyměřování umožněného jednoduchou digitální fotografií ve spojení s bezpilotními letouny, ale tehdy to bylo pouze na základě našich vlastních zkušeností. Příslušní specialisté na vyměřování například mohli tuto dostupnější technologii nepřijmout, protože by ohrožovala návratnost jejich investic do speciálních technologií laserového skenování. Nyní mohu s potěšením konstatovat, že za poslední rok se modelování reality stalo v celosvětovém měřítku „mainstreamem“ a že v rámci digitalizace podporuje projekty a aktiva každé velikosti a v každé doméně. Kromě toho je laserové skenování nyní do služby plně začleněno, je-li k dispozici a je-li vůbec třeba fotografie něčím doplňovat, v rámci hybridních vstupů pro modely reality připravené na inženýrské činnosti.

„Dnes jsme zde na konferenci SPAR představili služby ContextCapture a ProjectWise ContextShare, které dle mého názoru rozšiřují dosah modelování reality, pokud jde o přesnost, dostupnost, škálovatelnost a sdílení. V nadcházejícím roce bude naší prioritou ve společnosti Bentley Systems pomáhat inženýrům a geodetům v rámci digitalizace plně využívat tyto přelomové příležitosti k rozšíření rozsahu a zvýšení hodnoty jejich práce.“

Pokroky společnosti Bentley v oblasti modelování reality týmům pro vyměřování a inženýrské činnosti přináší v ucelené podobě:

Přesnost

Hybridní zpracování ve službě ContextCapture umožňuje vytvářet modely reality připravené na inženýrské činnosti, které zahrnují to nejlepší z obou světů – všestrannost a pohodlí fotografií o vysokém rozlišení, doplněné o ještě vyšší přesnost z laserového skenování, kde je to potřeba. Nové možnosti plánování fotografování, kterými se aplikace Bentley vyznačují, umožňují specialistům na inženýring nebo vyměřování snadno předepsat optimální polohu kamery a letovou dráhu pro bezpilotní letouny, aby bylo dosaženo požadované přesnosti, zejména pak u kritických kontrolních bodů. 

Dostupnost

Nová mobilní aplikace ContextCapture nabízí možnost zachycení reality každému členovi projektového týmu nebo týmu zabývajícího se správou aktiva. Ve spojení s novou službou zpracování v cloudu ContextCapture je takto 3D model sítě reálného stavu přenášen zpět na mobilní zařízení, stejně jako specialistům v kancelářích, a to okamžitě po pořízení sady fotografií. Díky nové aplikaci Navigator Web je dokonalé modelování reality, včetně progresivní úrovně podrobnosti, dostupné prostřednictvím jakéhokoli webového prohlížeče.

Škálovatelnost

Služba ContextCapture umožňuje jedinečným způsobem škálovat modelování reality od modelů měst přes modely stavenišť až po štítky jednotlivých součástí. Uživatelé mohou nyní využít paralelní výpočetní postupy vlastní cloudovým službám k urychlení zpracování sítí reálného stavu. Škálovatelná technologie modelování umožňuje využívat vstupy o různých rozlišeních pomocí nového formátu (.3sm).

Sdílení 

ProjectWise, systém spolupráce, který upřednostňuje většina z nejlepších firem zabývajících se projektováním ENR, zajišťuje ucelené sdílení práce pomocí platformy connected data environment, čímž sjednocuje týmy zabývající se projektováním a výstavbou a umožňuje ucelenou realizaci projektu. ProjectWise CONNECT Edition využívá cloudové služby Microsoft Azure a podporuje hybridní prostředí. Nová služba ProjectWise ContextShare přidává úchvatný výkon, pokud jde o zabezpečené streamování sítí reálného stavu a příslušných vstupů, což jí dává možnost okamžitě a trvale sdílet v rámci distribuovaných týmů inženýrské datové sady v plném měřítku, ať již v terénu, nebo v kanceláři. Služba ProjectWise ContextShare, která se nabízí prostřednictvím předplatného typu „visa“, kde je zpoplatněné pouze skutečné použití, doplňuje ucelené řešení modelování reality od společnosti Bentley a dává specialistům na inženýrské činnosti a vyměřování možnost zvyšování hodnoty jejich služeb ve všech aplikacích a po celou dobu životnosti infrastruktury.

O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním ucelených softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují modernizaci designu, výstavby a provozu infrastruktury. Uživatelé produktů Bentley mohou využívat předávání informací mezi jednotlivými obory, po celou dobu životnosti infrastruktury, a vytvořit tak projekty a prostředky přinášející lepší výsledky. Řešení společnosti Bentley zahrnují aplikace MicroStation pro informační modelování, řešení pro projektové týmy ProjectWise umožňující řízení integrovaných projektů a řešení pro oblast provozu AssetWise pro správu inteligentní infrastruktury – to vše doplěné profesionální nabídkou implementačních služeb na celém světě.

 

Společnost Bentley byla založena v roce 1984; má více než 3 000 zaměstnanců ve více než 50 zemích, roční příjmy přesahující 600 mil. USD a od roku 2009 investovala přes 1 mld. USD do výzkumu, vývoje a akvizic.

 

Další informace o společnosti Bentley najdete na adrese www.bentley.com. Chcete-li sledovat nejnovější informace o společnosti Bentley, přihlaste se k odběru informačního kanálu RSS s tiskovými zprávami a upozorněními na novinky. Navštivte webové stránky konference Year in Infrastructure pro informace o přední akci společnosti Bentley, na níž se představí řada odborníků. Chcete-li zobrazit soubor inovativních projektů v oblasti infrastruktury z každoroční soutěže Be Inspired, v němž můžete vyhledávat, přejděte k ročenkám Infrastructure Yearbooks společnosti Bentley. Máte-li zájem získat přístup k síti odborníků, která slouží členům komunity zabývající se otázkami infrastruktury k navazování kontaktů, komunikaci a vzájemnému učení se od sebe, navštivte portál Bentley Communities.

Chcete-li si stáhnout hodnocení předních firem z žebříčku Bentley Infrastructure 500, což je jedinečný světový přehled provozovatelů infrastruktury ve veřejném i soukromém sektoru sestavený na základě hodnoty jejich souhrnných investic do infrastruktury, navštivte stránku BI 500.

# # #

Bentley, logo „B“ společnosti Bentley, Be, MicroStation, ProjectWise a ContextCapture jsou zapsané či nezapsané ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

 

Stáhnout související obrázek/obrázky:

Engineering-ready Reality Mesh

3D model reality připravený na inženýrské činnosti vytvořený v aplikaci ContextCapture porovnávající (zleva doprava) fotogrammetrii, LiDAR a hybridní vstup.

Photo Planning Zones

Obrázek v plánování fotografií v aplikaci ContextCapture, který ukazuje provozní (šedé), cílové (žluté) a zakázané (červené) zóny.

ContextCapture Mobile Application

Technik společnosti Bentley vytvářející model reality s využitím mobilní aplikace ContextCapture.

Reality Mesh of a Bridge

Obrázek nové aplikace Navigator Web provádějící streamování modelu reality mostu ze služby ProjectWise ContextShare.

 

Připsání obrázku: S laskavým svolením společnosti Bentley Systems.
Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR