Značka: Navigator, OpenRoads 
Produktová řada: Dodání projektu
Produkt: Bentley Navigator CONNECT Edition, OpenRoads Navigator CONNECT Edition
Dostupnost: Všeobecná dostupnost, aktuálně k dispozici

31 října, 2016

Organizace rozšiřují BIM Review z kanceláří do terénu a zlepšují koordinaci projektů

Organizace z mnoha průmyslových oborů využívají aplikace BIM Review od společnosti Bentley ke koordinaci výměny 3D digitálních modelů a projektových dokumentů mezi profesionály z oblastí inženýringu, výstavby a dokončovacích prací, což vede ke zlepšení celkových výsledků projektů. Bentley BIM Review Visa poskytuje uživatelům přístup k Bentley Navigator a OpenRoads Navigator a rovněž k mobilním aplikacím Bentley Navigator Mobile, ProjectWise Edge a ProjectWise WorkSite pro podporu BIM Review pracovních postupů v kanceláři, na stavební lokalite i v terénu. U BIM Review Visa si mohou organizace nastavit úroveň předplatného, která nejlépe odpovídá předpokládanému využívání, a je jim poté účtováno pouze to, co skutečně využívají.

Inženýři, stavebníci a kontroloři s těží z přístupu k modelům a projektovým informacím v terénu. Díky využívání aplikací BIM Review od společnosti Bentley mohou společnosti usnadnit koordinaci mezi obory, urychlit schvalování návrhů a omezit nutnost přepracování návrhů. Konstrukční týmy mohou spolupracovat s pracovníky v kanceláři, takže mají podrobný přehled o plánování a realizaci projektu, a díky tomu mohou rychleji řešit problémy zjištěné v terénu. Provozní odborníci získávají vhled do informací o zdrojích s kompletním 3D vizuálním kontextem, z čehož vyplývá vyšší bezpečnost a urychlení kontrol a údržby.

Cory Brugger, ředitel projektových technologií, Morphosis, řekl: „Navrhování a vývoj inovativních budov závisí na kvalitě informací a rychlosti, jakou projektový tým získává zpětnou vazbu z iterativního návrhářského procesu. Spoléháme na vývoj integrovaného BIM projektu jakožto na ústřední součást tohoto procesu. Spolehlivost produktů společnosti Bentley poskytla našemu projektovému týmu nástroje potřebné k úspěšné realizaci budovy Hanking Center Tower. Tomuto vysoce inovativnímu, ikonickému mrakodrapu k úspěchu pomohly modelovací platformy společnosti Bentley, které poskytly prostředí pro vývoj a komunikaci přesných a vysoce interoperabilních informací celému multinacionálnímu týmu zúčastněnému na projektu.“

Rozsáhlé přijetí BIM Review se ukazuje v nominacích na letošní ocenění Be Inspired pro rok 2016:

 • Inovace v oblasti budov (Innovation in Building): Hanking Center Tower
  Navigator Mobile a aplikace od společnosti Bentley umožnily projekčnímu týmu a místnímu čínskému institutu designu získat přístup k aktuálním 3D modelům, koordinovat změny a kontrolovat stavební dokumenty. Integrovaný proces 3D navrhování, hladký pracovní postup a interoperabilita v rámci více platforem mezi architektem, konzultanty a dodavateli umožnily bezprecedentní průzkum celého návrhu a obsáhlou koordinaci mezi systémy. Iterativní modelování urychlilo rozpracování variant a rychlou přípravu prototypů, které zaručily možnost výstavby této 350 metrů vysoké věže společností Morphosis.
 • Inovace v oblasti státní správy (Innovation in Government): Build LAACD
  Na základě využití aplikací Bentley Navigator a Navigator Mobile umožnily Los Angeles Community College District a Build LAACD více než 500 účastníkům projektu přístup k ucelenému souboru informací o jejich areálech a zařízeních spravovaných pomocí ProjectWise. Výsledkem bylo 12% snížení nákladů na práci a úspora 12 milionů dolarů na základě zkrácení času nutného pro vyhledávání, menšího objemu dodatečných úprav díky lepšímu řízení verzí a zlepšené spolupráce.

 • Inovace v oblasti realizace projektů (Innovation in Project Delivery): Rozšíření Severní železniční dráhy
  V odezvě na požadavky na informace zaměstnavatele (EIR) pracovala společnost Ferrovial O’Rourke (FLO) společně na prováděcím plánu BIM pro dodávku rozšíření Severní železniční tratě. FLO a Mott McDonald prováděly týdenní přehledy BIM s využitím Bentley Navigator pro okamžitou identifikaci problémů a vyřešení kolizí projektu, čímž minimalizovaly iterace v průběhu návrhu. Software Bentley Navigator usnadnil diskuse o návrhu na staveništi a umožnil inženýrům a pracovníkům pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce lépe plánovat a pracovat v bezpečnějším, virtuálním prostředí.

 • Inovace v oblasti pozemních komunikací (Innovation in Roads): Silnice Ningzhen
  Při projektu přebudování silnice Ningzhen využila společnost Huahui Engineering and Design Group procesy BIM v rámci různých oborů pro účely správy projektu. Vedle využití aplikací Bentley ProjectWise, MicroStation a OpenRoads byl rovněž implementován software Bentley Navigator ke koordinaci obchodních návrhů, provedení simulace harmonogramu, správu řešení problémů a detekci kolizí. Výsledkem byla úspora 6 milionů RMB v rámci celého projektu.

 • Inovace v oblasti úpraven vody (Innovation in Water Treatment Plants): Čistička odpadních vod Changi, fáze 2, rozšíření

Během projektu čističku odpadních vod Changi, fáze 2, rozšíření, implementovala společnost CH2M software Bentley Navigator, který umožnil vykonávat hodnocení BIM nejnovějších návrhů technologických celků z pohledu různých oborů v ProjectWise. Víceoborové návrhy byly vizualizovány společně pro lepší plánování probíhajících prací na návrhu. Mezioborová hodnocení byla prováděna v brzké fázi procesu navrhování, a umožnily tak koordinovanější výsledek bez nutnosti rozsáhlých modifikací nebo dodatečných úprav.

O BIM Review Visa
BIM Review Visa poskytuje uživatelům přístup k aplikacím Navigator CONNECT Edition, Navigator Mobile a OpenRoads Navigator CONNECT Edition. Tento nový obchodní model, předplatné na základě využití, činí z tohoto software cenově výhodnou volbu pro uživatele, kteří vykonávají hodnocení BIM u projektů všech velikostí. Organizace mohou lépe řídit svůj rozpočet na software díky tomu, že si mohou nastavit úroveň předplatného, která nejlépe odpovídá předpokládanému využívání, a je jim poté účtován pouze čas, kdy produkty používají.

Prohlédnout a stáhnout související obrázky:

 • Obrázek 1
  Titulek obrázku 1: Vytvářejte vizuální protokoly o modelech na základě vyhledávání vložených vlastností.
 • Obrázek 2
  Titulek obrázku 2: Urychlete koordinaci návrhů díky schopnosti identifikovat a řešit kolize.

 

 

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR