• Bentley Systems

    Rozvoj infrastruktury

O společnosti Bentley Systems, Incorporated

Bentley Systems je ve své podstatě společnost zabývající se vývojem software, která podporuje profesionální potřeby osob zodpovědných za vytváření a správu světové infrastruktury včetně silnic, mostů, letišť, mrakodrapů, průmyslových technologických celků a elektráren, stejně jako veřejných sítí. Společnost Bentley dodává řešení pro celý životní cyklus infrastrukturních aktiv, která jsou přizpůsobena potřebám různých profesí – inženýrům, architektům, plánovačům, dodavatelům, zpracovatelům, manažerům IT, pracovníkům obsluhy a technikům údržby – tedy těm, kteří budou pracovat na těchto aktivech po celou dobu jejich životnosti. Každé řešení se skládá z integrovaných aplikací a služeb postavených na otevřené platformě a jeho návrh zaručuje tok informací mezi pracovními postupy a členy projektového týmu, aby byla možná interoperabilita a spolupráce.

Přečtěte si více +
    • Advancing Infrastructure (7min)
Investors Relations
Investors Relationship
Learn more about Bentley Systems and our investor relations.
Learn More