• Wielobranżowe projektowanie sieci kolejowej

  Optymalizacja torów, zasilania trakcji i projektu sygnalizacji

Oprogramowanie do projektowania sieci kolejowej

Projektowanie torów jest kluczowym elementem każdej sieci kolejowej. Musi ono uwzględniać specyficzne uwarunkowania geograficzne całej sieci kolejowej. Zaczynając od projektu torów, możesz następnie zaprojektować moc trakcyjną oraz sygnalizację w celu osiągnięcia wydajnego i bezpiecznego układu kolejowego dla ruchu pasażerskiego i towarowego. Powstały projekt sieci kolejowej integruje roboty ziemne, drenaż, balast, sygnalizację, sterowanie elektryczne i systemy zasilania wraz z fizycznymi pozycjami torów na nawierzchni kolejowej.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Analiza pomiarów torów kolejowych

  • ​Analiza pomiarów gwarantuje, że tabor proponowany dla torowiska będzie do niego pasował. Dane projektowe łączone są z modelami CAD proponowanych zmian infrastruktury w celu oceny rentowności nowej lub zmienionej infrastruktury.
 • Analiza regresji torów kolejowych

  • ​Zaprojektuj oś trasy na podstawie pomiarów torów przy użyciu analizy regresji. Ustal najlepiej pasującą geometrię osi toru spośród wielu rodzajów danych pomiarowych, w tym rodzajów przejść i przechyłek. Następnie możesz wykorzystać tę geometrię do wprowadzania zmian w projekcie.
 • Projektowanie sygnalizacji kolejowej

  • Łatwo projektuj sygnalizację kolejową. Interaktywnie buduj sygnalizację z elementów takich jak osłony, wskaźniki i maszty. Następnie używaj łączenia liniowego do umiejscowienia i zorientowania sygnalizacji w odniesieniu do toru. W razie potrzeby można stworzyć różne geograficzne i schematyczne widoki tego samego projektu.
 • Projektowanie trakcji kolejowej

  • ​Połącz pomiary, zasady projektowania i wymagania eksploatacyjne, aby stworzyć schematyczne projekty trakcji. Możesz wykorzystać obliczenia inżynierskie do ustalenia wysokości i odchylenia dla przebiegu trakcji uwzględniającego ograniczenia przestrzenne i geometrię bazowego toru.​
 • Projektowanie elektrycznych systemów sygnalizacji kolejowej

  • Wykorzystuj inteligentne projektowanie 2D/3D systemów elektrycznych w celu realizowania projektów sygnalizacji kolejowej nawet o 40% szybciej. Twórz dokładne schematy przejazdów i rozjazdów kolejowych oraz obwodów sterujących. Publikuj karty wskazań sygnałów na trasach, złącza rejestratora zdarzeń oraz plany stojaków, paneli, pomieszczeń z urządzeniami sprzęgającymi i szafami sterowniczymi.
 • Projektowanie systemów odwadniania torów kolejowych

  • Upewnij się czy odpowiedni odpływ był uwzględniony w projektach torów kolejowych. Jest to niezbędne do eksploatacji torowiska. Zapobiega to uszkodzeniu sieci kolejowej przez wodę opadową lub podtopienia. Skuteczne projektowanie zmniejszy koszty konserwacji i zwiększy dostępność sieci.
 • Projektowanie geometrii toru

  • ​Połącz pomiary, zasady projektowe i wymagania operacyjne, aby opracować optymalną geometrię toru. Wykorzystaj procesy prac inżynierskich do stworzenia osi trasy i niwelety oraz projektu zgodnego z krajowymi normami technicznymi.
 • Tworzenie kolejowej dokumentacji technicznej

  • ​Twórz dokumentację techniczną projektów kolejowych bezpośrednio z modeli projektowych. Wymagana dokumentacja dla projektów kolejowych obejmuje plany sytuacyjne, przekroje, przedmiary robót, plany etapów prac oraz zdjęcia. Są one kontrolowane i rozpowszechniane w uzgodniony sposób.
 • Tworzenie kolejowej dokumentacji budowlanej

  • ​Przekazuj informacje o budowie, renowacji lub odnowieniu bezpośrednio z projektów do firmy budowlanej. Instrukcje utwardzania gruntu możesz przesyłać bezpośrednio do maszyn stabilizujących w celu zoptymalizowania trasy. Możesz też przesyłać pełne plany dużych prac lub nowych szlaków.
 • Integracja i zarządzanie kolejowymi danymi inżynierskimi

  • ​Zoptymalizuj swoje projekty kolejowe za pomocą informacji pochodzących z licznych źródeł. Możesz połączyć tradycyjne pomiary z informacjami o wykorzystaniu terenu, chmurami punktów czy zapisami powykonawczymi oraz możesz zapewnić, aby wszystkie dane były dostępne we wspólnym modelu sieciowym w celu wsparcia procesu projektowania.
 • Tworzenie i animacja sygnalizacji

  • ​Sprawdź widoczność i użyteczność sygnalizacji. Sygnalizatory będą wyświetlały szeroki zakres wzorów, z których wszystkie muszą być zweryfikowane. Wszystkie wzory świateł i ustawień sygnalizacji muszą być wystarczająco widoczne dla kierowców, aby zapewnić bezpieczeństwo.
 • Wizualizacja widoku maszynisty

  • ​Wizualizuj sygnały kolejowe widooczne dla maszynisty, aby sprawdzić, czy proponowany projekt spełnia założenia. Sprawdź swoje projekty pod kątem widoczności sygnalizacji. Czy istniejące elementy infrastruktury, takie jak mosty czy perony będą widoczne po umieszczeniu nowej trakcji i przy ruchu pociągów z przeciwnej strony.
 • Kontrola projektu kolejowego

  • ​Dopilnuj, aby Twój projekt był zgodny z wszystkimi obowiązującymi normami kolejowymi. Dopilnuj, aby zasady projektu i wymagania co do skrajni były przestrzegane, i korzystaj z wizualizacji, aby upewnić się, że proponowane prace przy torach, sygnalizacji i liniach elektrycznych będą dopasowane do istniejącej infrastruktury, czego rezultatem będzie przejezdny tor kolejowy.
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Znajdź wydarzenie w Twojej okolicy

Sprawdź nasz kalendarz wydarzeń, żeby zapoznać się z pełną listą webinariów i konferencji w Twojej okolicy. 

Więcej informacji
Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
 • PLAXIS 2D
  Podsumowanie produktu
  PLAXIS 2D

  Wykonywanie analizy 2D odkształceń i stateczności w inżynierii geotechnicznej i górotworu za pomocą PLAXIS 2D — potężnego pakietu elementów skończonych.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • PLAXIS 2D Dynamics
  Podsumowanie produktu
  PLAXIS 2D Dynamics

  Modelowanie obciążeń dynamicznych w 2D przy użyciu modułu PLAXIS 2D Dynamics specjalizującego się w danym zadaniu.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • PLAXIS 2D PlaxFlow
  Podsumowanie produktu
  PLAXIS 2D PlaxFlow

  Wyjście poza analizę przepływu wód podziemnych w stanie ustalonym za pomocą modułu PLAXIS 2D PlaxFlow i łatwe wykonywanie analizy wód podziemnych w funkcji czasu.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • PLAXIS 2D Thermal
  Podsumowanie produktu
  PLAXIS 2D Thermal

  Uwzględnianie wpływu przepływu ciepła na zachowanie hydrauliczne i mechaniczne gruntu i konstrukcji za pomocą modułu PLAXIS 2D Thermal do analizy geotechnicznej.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • PLAXIS 3D
  Podsumowanie produktu
  PLAXIS 3D

  Wykonywanie kompleksowej analizy 3D odkształceń i statyczności w inżynierii geotechnicznej i mechanice górotworu za pomocą PLAXIS 3D.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • PLAXIS 3D Dynamics
  Podsumowanie produktu
  PLAXIS 3D Dynamics

  Analizowanie efektów sztucznych lub naturalnych drgań sejsmicznych w glebie za pomocą PLAXIS 3D Dynamics.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • PLAXIS 3D PlaxFlow
  Podsumowanie produktu
  PLAXIS 3D PlaxFlow

  Dzięki modułowi PLAXIS 3D PlaxFlow można z łatwością wykonywać w 3D analizę wód gruntowych w funkcji czasu i wykraczać poza analizę przepływu wód gruntowych w stanie ustalonym.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • ProjectWise Design Integration
  Podsumowanie produktu
  ProjectWise Design Integration

  Przyspieszenie współdzielenia informacji i ponownego wykorzystywania treści na potrzeby wielobranżowej koordynacji i współpracy nad projektem.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • Bentley Descartes
  Podsumowanie produktu
  Bentley Descartes

  Twórz projekty dokładnie odzwierciedlające rzeczywistość, wykorzystując sprawdzoną technologię przetwarzania obrazów i tworzenia chmur punktów w celu usprawnienia procesów prac infrastrukturalnych.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • Bentley Pointools
  Podsumowanie produktu
  Bentley Pointools

  Skuteczne i szybkie oprogramowanie do wizualizacji i edycji chmury punktów

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • LumenRT
  Podsumowanie produktu
  Bentley LumenRT

  Wzbogać swoje projekty infrastrukturalne o realistyczne cyfrowe elementy natury i twórz przekonujące wizualizacje.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • OpenCities Map
  Podsumowanie produktu
  OpenCities Map

  Oprogramowanie mapujące do edytowania, analiz i zarządzania informacjami geoprzestrzennymi 2D/3D, w tym wykańczania map i zaawansowanego zarządzania działkami.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • gINT Logs
  Podsumowanie produktu
  gINT Logs

  Zarządzanie dziennikami odwiertów i studni dla praktycznie dowolnego rodzaju obiektów podziemnych – środowiskowych, geofizycznych, naftowych, kopalnianych i innych.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • gINT Professional
  Podsumowanie produktu
  gINT Professional

  Raportowanie i zarządzanie danymi o obiektach podziemnych przy pomocy raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • Promis.e
  Podsumowanie produktu
  Promis.e

  Szybsze projektowanie systemu elektrycznego z mniejsza liczbą błędów dzięki powiązanym schematom, układom 2D, modelom 3D i raportom.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • ContextCapture Center
  Podsumowanie produktu
  ContextCapture Center

  Szybkie opracowywanie szczegółowych modeli 3D o dowolnej wielkości w oparciu o zdjęcia cyfrowe do wykorzystania w projektowaniu, budowie lub prowadzeniu działalności.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
Specjalizacje
 • Project Team

 • Geotechnical Engineer

 • Rail Signal Engineer

 • Rail Track Engineer

 • Rail Traction Power Engineer

 • Electrical Engineer

 • Surveyor

 • GIS Professional