• Usługi

    Zmaksymalizuj produktywność swoich pracowników i wydajność majątku trwałego

Usługi technologiczne i konsultingowe

Zmaksymalizuj produktywność swoich pracowników i wydajność majątku trwałego w celu osiągnięcia większych korzyści biznesowych i przyspieszenia generowania przychodu. Wybierz usługi Managed Services lub Professional Services dostosowane do Twoich celów biznesowych i oczekiwanych wyników. Pracuj z ekspertami branżowymi i liderami branży w celu opracowania najlepszych praktyk i procedur. Rozwiń inicjatywy związane z modelowaniem informacji o budynkach i budowlach (BIM). Stwórz harmonogram technologii oparty na wynikach. Przeprowadź transformację cyfrową za pomocą udokumentowanych planów sukcesu lub umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług. Zastosuj program BIM Advancement lub Construction Academy w celu integracji dostawców i łańcucha dostaw, uzyskania większej wartości na podstawie informacji o majątku trwałym i zmniejszenia ryzyka projektowego.

Umowy dotyczące poziomów obsługi i Plany sukcesu

Managed Services

Rozszerz możliwości swojego zespołu, uzyskaj pomoc ekspertów i zyskaj lepsze korzyści. Rozpoczynaj projekty, zarządzaj nimi i realizuj je lepiej i szybciej. Skorzystaj z doświadczenia firmy Bentley w zapewnianiu usług managed services wiodącym światowym spółkom z branży AECO i projektom infrastrukturalnym.

Więcej informacji
Wdrażanie rozwiązań, postępy w BIM i nauka

Professional Services

Uzyskaj najlepsze wyniki swoich aplikacji firmy Bentley. Zaangażuj firmę Bentley do opracowania rozwiązań dla swoich procesów roboczych i wyzwań stojących przed Twoim przedsiębiorstwem. Popraw gotowość operacyjną, zoptymalizuj wyniki biznesowe i przyspiesz czas generowania przychodu. Opieraj się na ekspertach branżowych firmy Bentley przy rozwijaniu swoich inicjatyw BIM. Umożliwiaj swoim użytkownikom korzystanie z zapewnianych przez Bentley Institute materiałów szkoleniowych.

Więcej informacji
Wprowadzanie, najlepsze praktyki i zarządzanie zmianami

Akademie rozwoju

Uporządkuj skomplikowane projekty infrastrukturalne za pomocą innowacyjnego programu Akademia rozwoju firmy Bentley. Dostosowana Akademia zaoferuje program nauczania właściwy dla danej branży, projektu i portfolio majątku stałego, który będzie również skalowalny i elastyczny, aby można go było dopasować do dowolnego scenariusza projektu.

Więcej informacji