Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Bentley

Dowiedz się więcej o zobowiązaniu firmy Bentley do ochrony prywatności.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2020 r.

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Bentley. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Bentley („Oświadczenie o ochronie prywatności”) zawiera informacje o tym, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przekazujemy i przechowujemy informacje o użytkowniku, komu je udostępniamy, a także o dostępnych dla użytkownika możliwościach wyboru w odniesieniu do jego danych.  Dokument ten zawiera również informacje na temat naszych praktyk marketingowych i reklamowych oraz działań offline.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Bentley odnosi się do danych przekazanych przez użytkownika firmie Bentley lub uzyskanych na podstawie informacji zebranych w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.  Ma ono również zastosowanie do wszelkich informacji opracowanych na podstawie korzystania przez użytkownika z witryny Bentley.com oraz innych witryn i aplikacji firmy Bentley, które zawierają łącze lub odniesienie do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, a także zastosowanie do informacji o użytkowniku gromadzonych w trybie offline.  Wykorzystanie plików cookie oraz wszelkich informacji gromadzonych przez nie lub innych technologii śledzenia w Internecie podlega ujawnieniu informacji i opcjom określonym w Oświadczeniu o plikach cookie.

 

OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE UNII EUROPEJSKIEJ O OCHRONIE DANYCH

Jeśli użytkownik jest rezydentem UE, jego relacja dotyczy firmy Bentley Systems International Limited i mają zastosowanie przepisy UE dotyczące ochrony danych.

Firma Bentley będzie przetwarzać dane osobowe udostępnione zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w uzasadnionym interesie firmy Bentley lub w razie konieczności zawarcia albo realizacji umowy z użytkownikiem lub zgodnie z przepisami prawa UE.  Jeśli wymagana jest zgoda użytkownika, firma Bentley uzyska zgodę użytkownika przed wysłaniem użytkownikowi materiałów marketingowych i promocyjnych na temat firmy Bentley, zgodnie z przepisami prawa i rozporządzeniami.  Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w części Wybory użytkownika i kontrola nad nimi

Firma Bentley przekazuje dane osobowe użytkownika do Stanów Zjednoczonych i innych krajów, które mogą znajdować się poza krajem zamieszkania użytkownika.  W celu ochrony danych osobowych użytkownika firma Bentley stosuje klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz certyfikację Privacy ShieldTarczy Prywatności.

Więcej informacji na temat Programu zgodności firmy Bentley z przepisami RODO oraz Usługi uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service).

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Głównym celem firmy Bentley jest dostarczenie użytkownikowi informacji na następujące tematy:

Informacje, które otrzymujemy i gromadzimy

Jak wykorzystujemy gromadzone informacje

Dlaczego udostępniamy gromadzone informacje

Wybory użytkownika i kontrola nad nimi

EU-U.S. Privacy Shield Framework (REZYDENCI UE)

Polityka prywatności dla mieszkańców Kalifornii

Pliki cookie i podobne technologie

Inne ważne informacje dotyczące prywatności


 

Informacje, które otrzymujemy i gromadzimy

Firma Bentley gromadzi, wykorzystuje i przekazuje informacje od użytkownika i na jego temat w celu zapewnienia najlepszych doświadczeń ze swoimi produktami i usługami; w celu ulepszenia i zabezpieczenia swoich produktów i usług; w celu udzielania odpowiedzi na pytania użytkownika i kontaktowania się z nim w sprawie swoich produktów i usług; w celu zarządzania relacjami z użytkownikiem; aby jak najlepiej służyć interesom użytkownika poprzez dostosowanie doświadczeń i interakcji z firmą Bentley, jak również w innych celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Firma Bentley może gromadzić następujące rodzaje informacji od użytkownika lub na jego temat:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe

Informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i podobne dane kontaktowe podane podczas tworzenia identyfikatora użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszych stron internetowych lub aplikacji, utworzenia profilu użytkownika, zarejestrowania się na wydarzenie lub inną ofertę, dokonania zakupu lub skontaktowania się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej albo z innych powodów.

Rejestracja na wydarzenie

Informacje wymagane do rejestracji lub zapisania się na wydarzenie, webinarium lub inne wydarzenie organizowane przez firmę Bentley. Może to obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło, a także wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecydował się podać (w tym specjalne kategorie danych osobowych). Rejestracja na wydarzenie i uczestnictwo w nim podlegają Zasadom i warunkom rejestracji na wydarzenie firmy Bentley.

Identyfikator logowania i poświadczenie uwierzytelniania

Nazwa użytkownika, hasła, kod PIN w przypadku korzystania z numeru telefonu do logowania, poświadczenia bezpieczeństwa i uwierzytelniania, w tym pytania i odpowiedzi zabezpieczające oraz wszelkie unikatowe numery identyfikacyjne używane do identyfikacji użytkownika i powiązanych z nim informacji.

Dane demograficzne

Dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, kraj, preferencje, zainteresowania i inne podobne informacje.

Informacje o zakupach i transakcjach

Informacje związane z zakupami, takie jak dane kontaktowe, w tym adres rozliczeniowy. Firma Bentley korzysta z usług zewnętrznego agenta rozliczeniowego i nie otrzymuje informacji o kartach kredytowych ani innych informacji finansowych. Użytkownik może się skontaktować z agentem rozliczeniowym firmy Bentley, firmą Cybersource, aby uzyskać informacje o sposobie wykorzystywania przez niego informacji użytkownika. Przetwarzanie danych przez firmę Cybersource w naszym imieniu na terenie EOG podlega umowie o przetwarzaniu danych. 

Informacje o witrynach internetowych, serwerach, przeglądarkach

Informacje gromadzone automatycznie, kiedy użytkownik kontaktuje się z firmą Bentley, bądź uzyskuje dostęp do witryn internetowych i serwerów firmy Bentley za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji lub innego klienta. Informacje te obejmują dane dotyczące odwiedzin użytkownika, w tym przeglądanych stron, klikanych linków oraz innych działań podejmowanych w związku z witrynami internetowymi i usługami firmy Bentley. Firma Bentley gromadzi również pewne standardowe informacje, które przeglądarka wysyła do każdej odwiedzanej witryny internetowej, takie jak adres IP, rodzaj i język przeglądarki, czas dostępu i adresy polecającej witryny internetowej. W biuletynach i promocyjnych wiadomościach e-mail od firmy Bentley, firma Bentley może wykorzystywać sygnały nawigacyjne sieci Web (opisanych tutaj), niestandardowe łącza lub podobne technologie w celu ustalenia, czy wiadomość e-mail została otwarta i które łącza kliknięto, aby w przyszłości zapewnić bardziej dopasowaną komunikację za pośrednictwem poczty e-mail lub inne informacje.

Dane użytkowania

Podczas aktywacji i korzystania z naszego oprogramowania i produktów, w tym usług w chmurze, konieczne jest zalogowanie się. Firma Bentley monitoruje i gromadzi pewne informacje dotyczące użytkowania. Na przykład firma Bentley śledzi urządzenia, produkty i funkcje oraz inne dane dotyczące użytkowania, takie jak data i godzina użycia aplikacji. Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z warunkami korzystania z usług lub umową licencyjną na oprogramowanie, które odnoszą się do używanych produktów i aplikacji.

Partnerzy

Informacje użytkownika są odbierane i gromadzone w przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem naszych partnerów lub dostawców w zakresie handlu elektronicznego.

Uzupełnianie danych

W celu zapewnienia dokładności i aktualności baz danych, firma Bentley może łączyć informacje przekazywane przez użytkownika z informacjami pochodzącymi ze źródeł publicznych i od zaufanych firm. Na przykład firma Bentley może korzystać z usług innych firm w celu zapewnienia dokładności danych kontaktowych oraz uzyskania informacji o lokalizacji geograficznej użytkownika w oparciu o adres IP, aby zapewnić użytkownikowi więcej istotnych treści i ofert.

Kontakt z nami

Gdy użytkownik kontaktuje się z firmą Bentley w celu uzyskania usług, pomocy technicznej lub innych informacji, firma Bentley może zarejestrować taką wiadomość i dane kontaktowe użytkownika.

Informacje o lokalizacji

Firma Bentley gromadzi dane dotyczące lokalizacji użytkownika po włączeniu usług lub funkcji opartych na lokalizacji, takich jak lokalizacja na podstawie adresu IP lub danych.

Strony mediów społecznościowych

Firma Bentley posiada własne strony w wielu serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i LinkedIn. Firma Bentley gromadzi informacje podczas odwiedzin i interakcji z naszymi stronami w serwisach społecznościowych. Należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności i korzystania z danych wszystkich używanych platform społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej o ich zasadach ochrony prywatności.

Firma Bentley przechowuje w Stanach Zjednoczonych informacje, które zbieramy od użytkownika i na jego temat, niezależnie od miejsca zamieszkania lub miejsca pochodzenia tych informacji. Dostęp do tych informacji mają powiązane podmioty, pracownicy, wykonawcy i dostawcy usług firmy Bentley z całego świata wyłącznie w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej, Szwajcarii lub innym regionie, w którym obowiązują przepisy dotyczące gromadzenia, przekazywania i wykorzystywania danych, jego dane będą chronione przez Zasady Tarczy Prywatności UE-USA lub klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu zapewnienia, że dane osobowe opuszczające EOG są przetwarzane zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z prawa UE. 

Jeśli użytkownik jest rezydentem Unii Europejskiej, wówczas powinien się zapoznać z częścią UE-USA Privacy Shield Framework poniżej.

 

Jak wykorzystujemy gromadzone informacje

Firma Bentley wykorzystuje zebrane przez siebie informacje od użytkownika i na jego temat w następujący sposób w celu prowadzenia działalności i realizowania swoich uzasadnionych interesów,  w tym:


Świadczenie, usprawnienie i personalizowanie usług
 • Dostarczanie usług lub przeprowadzanie transakcji na prośbę użytkownika
 • Udostępnianie użytkownikowi witryn i aplikacji firmy Bentley, w których się zarejestrował, a także zapewnianie wszelkich innych produktów, usług, wsparcia lub informacji na prośbę użytkownika
 • Zapewnianie użytkownikowi wsparcia i usług
 • Przeprowadzanie badań i analiz mających na celu ulepszanie naszych produktów, usług i technologii
 • Lepsze zrozumienie sposobu korzystania z witryn internetowych i aplikacji firmy Bentley w celu ich ulepszania
 • Diagnozowanie problemów dotyczących witryn internetowych i aplikacji firmy Bentley

Komunikacja

 • Przesyłanie informacji handlowych, w tym listów powitalnych, przypomnień o rozliczeniach, informacji o problemach technicznych, przypomnień o upływie terminów oraz komunikatów dotyczących bezpieczeństwa
 • Przesyłanie ankiet dotyczących produktów lub wiadomości promocyjnych w celu informowania użytkownika o innych produktach lub usługach firmy Bentley i powiązanych podmiotach
 • Przesyłanie użytkownikowi najnowszych informacji o zleceniach usług lub nowych usługach i korzyściach

Marketing i reklama

 • Dostosowywanie witryny internetowej, aplikacji lub materiałów marketingowych firmy Bentley do prawdopodobnych zainteresowań i preferencji użytkownika
 • Wysyłanie informacji o firmie Bentley, nowych wersjach aplikacji, ofertach specjalnych i podobnych informacji
 • Przeprowadzanie badań rynku dotyczących klientów firmy Bentley i ich zainteresowań i skuteczności kampanii marketingowych firmy Bentley

Inne uzasadnione cele

 • Zapraszanie użytkowników do udziału w ankietach dotyczących produktów i usług firmy Bentley
 • Wyposażenie i utrzymanie środowiska internetowego firmy Bentley
 • Zabezpieczanie sieci i środowiska internetowego firmy Bentley
 • Badanie lub zapobieganie popełnieniu rzeczywistych lub domniemanych przestępstw lub wyrządzaniu szkód wobec firmy Bentley lub innych stron
 • Zgodnie z wymogami prawa albo w odpowiedzi na wniosek przedstawicieli organów ścigania lub innych urzędników państwowych (w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania)

W każdej chwili użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i reklamowych, kontaktując się z firmą Bentley.

Firma Bentley może anonimizować dane osobowe udostępnione w ramach niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu utworzenia anonimizowanych zestawów danych, które zostaną wykorzystane w celu ulepszenia oferty produktów i usług firmy Bentley i jej spółek zależnych. 

W przypadku istniejących relacji biznesowych z użytkownikiem firma Bentley, jeśli zezwalają na to przepisy, może informować go o produktach, usługach i wydarzeniach, które są podobne lub odnoszą się do ich relacji biznesowych. 

 

Dlaczego udostępniamy gromadzone informacje

Firma Bentley nie sprzedajeani w żaden inny sposób nie ujawnia gromadzonych informacji innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Firma Bentley może udostępniać gromadzone przez siebie informacje o użytkowniku kontrolowanym przez siebie spółkom zależnym i stowarzyszonym.

W niektórych przypadkach firma Bentley może udostępniać informacje dostawcom lub firmom, które pomagają prowadzić jej działalność przez przetwarzanie informacji w imieniu firmy Bentley. Udostępniane informacje służą do celów hostingu lub przechowywania danych, zapewniania obsługi klienta, przetwarzania płatności kartą kredytową, obsługi mediów społecznościowych i marketingu, obsługi wydarzeń oraz wysyłania wiadomości e-mail w imieniu firmy Bentley. W takich przypadkach firmy te będą mogły uzyskać tylko te informacje, które są niezbędne do świadczenia odpowiednich usług, i nie mogą wykorzystywać informacji użytkownika w żadnym innym celu, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez prawo. Tacy dostawcy i agenci muszą przestrzegać wymagań firmy Bentley dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych oraz muszą zachować poufność informacji, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez prawo. Firma Bentley może również udostępniać informacje starannie wybranym partnerom strategicznym, świadczącym usługi i sponsorującym wydarzenia, które mogą być interesujące dla użytkownika. Firmy te są zobowiązane do ochrony danych użytkownika i korzystania z nich zgodnie ze swoją polityką prywatności i praktykami.

Niektóre strony internetowe firmy Bentley umożliwiają udostępnianie informacji wybranym partnerom firmy Bentley, aby mogli skontaktować się z użytkownikiem w sprawie ich produktów, usług lub ofert. Inne witryny nie udostępniają informacji kontaktowych użytkownika stronom trzecim do celów marketingowych. Zamiast tego użytkownik może zdecydować, czy chce otrzymywać informacje od firmy Bentley w imieniu zewnętrznych partnerów biznesowych na temat konkretnej oferty partnera (bez przesyłania informacji do strony trzeciej).

Niektóre usługi firmy Bentley mogą być oferowane pod wspólną marką i w połączeniu z inną firmą. W przypadku rejestracji lub korzystania z takich usług zarówno firma Bentley, jak i inna firma mogą otrzymywać informacje zebrane w związku z usługami pod wspólną marką. Korzystanie z informacji użytkownika przez inną firmę podlega zasadom i praktykom ochrony prywatności innej firmy, a firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności stosowane przez inne firmy lub wykorzystywanie informacji użytkownika przez inne firmy.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika zaufanym uczestnikom naszego łańcucha sprzedaży i marketingu, w tym między innymi autoryzowanym sprzedawcom, dystrybutorom i partnerom biznesowym („Partnerzy”) w ograniczonych celach związanych ze sprzedażą, marketingiem lub zapewnianiem wsparcia dla określonych produktów i usług. Gdy tacy partnerzy przekazują nam informacje, traktujemy je zgodnie z opisem w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Podejmujemy działania mające na celu ochronę poufności, integralności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które udostępniamy naszym partnerom. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą naszych partnerów.

Możemy uzyskać dostęp do gromadzonych przez nas informacji i/lub ujawnić je, jeśli uznamy, że takie działania są niezbędne do: (a) postępowania zgodnego z prawem lub procedurami prawnymi dotyczacymi firmy Bentley; (b) ochrony i obrony praw lub własności firmy Bentley (w tym egzekwowania wykonywania naszych umów) lub stron trzecich; lub (c) działania w nagłych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników usług firmy Bentley lub członków społeczeństwa. W przypadku połączenia się z inną firmą bądź reorganizacji części lub całości naszej działalności, aktywów lub akcji (łącznie z przypadkiem, gdy mamy zamiar złożyć wniosek o upadłość lub podobne postępowanie), możemy udostępniać zebrane przez nas informacje uzyskane od użytkownika i na jego temat w związku z fuzją lub reorganizacją. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przekazania mogą mieć miejsce i że każdy nabywca może nadal wykorzystywać informacje zgromadzone od użytkownika i na jego temat, zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

 

Wybory użytkownika i kontrola nad nimi

Użytkownik może mieć możliwość przeglądania lub edytowania gromadzonych przez nas informacji od użytkownika i na jego temat w trybie online. Odpowiednie metody uzyskiwania dostępu do informacji zależą od używanych witryn lub usług. Niektóre witryny internetowe lub usługi firmy Bentley mogą gromadzić informacje, do których użytkownik może mieć dostęp za pomocą alternatywnych metod dostępu opisanych przez usługę. Użytkownik może także skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, a my skontaktujemy się z użytkownikiem w sprawie jego wniosku.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania w przyszłości marketingowych i promocyjnych wiadomości e-mail oraz usług firmy Bentley, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail. Użytkownik ma także możliwość aktywnego podejmowania decyzji dotyczących informacji otrzymywanych od firmy Bentley, kontaktując się z nami. Jednakże firma Bentley może co pewien czas wysyłać wiadomości e-mail,  informując użytkownika o kwestiach administracyjnych i problemach technicznych dotyczących produktów i usług, z których korzysta użytkownik. Te wiadomości są uznawane za niezbędne do świadczenia usługi, o którą prosił użytkownik. Użytkownik nie będzie mógł zrezygnować z subskrypcji takich wiadomości, ponieważ są one uważane za część wybranej usługi.

Użytkownik może także kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje na temat rodzajów plików cookie i podobnych technologii, z których korzystamy, a także na temat sposobu korzystania z opcji wybranych przez użytkownika.

 

EU-U.S. Privacy Shield Framework (REZYDENCI UE)

Firma Bentley Systems, Incorporated spełnia wymagania EU-U.S. Privacy Shield Framework określone przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Firma Bentley poświadczyła Departamentowi Handlu, że przestrzega Zasad Privacy Shield w zakresie powiadamiania, wyboru, odpowiedzialności za dalsze przekazywanie, bezpieczeństwa, integralności danych i celowości, dostępu, ochrony prawnej, egzekwowania prawa i odpowiedzialności oraz 16 zasad uzupełniających (zwanych razem „Zasadami Privacy Shield”). Przestrzeganie powyższych zasad podlega dochodzeniu i egzekwowaniu przez Federalną Komisję Handlu Stanów Zjednoczonych.

Przestrzeganie przez firmę Bentley zasad Privacy Shield dotyczy wszelkich danych osobowych podlegających niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności i otrzymywanych przez firmę Bentley lub w jej imieniu z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Firma Bentley będzie przestrzegać Zasad Privacy Shield w odniesieniu do takich danych osobowych. Jeżeli wystąpi jakakolwiek sprzeczność między warunkami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności a Zasadami Privacy Shield, wówczas w odniesieniu do takich danych osobowych będą obowiązywać Zasady Privacy Shield. Przestrzeganie Zasad Privacy Shield przez firmę Bentley może być ograniczone w zakresie niezbędnym do spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego, interesu publicznego lub wymagań związanych z egzekwowaniem prawa.

Odpowiedzialność firmy Bentley za dane osobowe, które otrzymuje w ramach Zasad Privacy Shield, a następnie przekazuje osobom trzecim, jest opisana w Zasadach Privacy Shield. W szczególności firma Bentley ponosi odpowiedzialność na mocy Zasad Privacy Shield w przypadku, gdy przedstawiciele osób trzecich, których angażujemy do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, robią to w sposób niezgodny z Zasadami Privacy Shield, chyba że udowodnimy, że nie jesteśmy odpowiedzialni za zdarzenie powodujące szkodę.

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Bentley w ramach Zasad Privacy Shield oraz do poprawiania, uzupełniania lub usuwania takich informacji, jeżeli są one niedokładne lub przetwarzane niezgodnie z prawem, jak opisano w Zasadach Privacy Shield. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

 

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych. Jeśli użytkownik mieszka w Europie i uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy UE dotyczące ochrony danych, ma prawo do złożenia skargi w europejskim kraju, w którym znajduje się miejsce jego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Lista wszystkich europejskich organów nadzoru i ich dane kontaktowe są dostępne tutaj.

Ponadto firma Bentley zapewnia użytkownikom możliwości wyboru sposobu, w jaki firma Bentley będzie wykorzystywać i ujawniać dane osobowe otrzymane w ramach Zasad Privacy Shield. Po pierwsze, jeśli firma Bentley wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu znacznie różniącym się od celu, w jakim zostały one pierwotnie zgromadzone, lub jeśli ujawnia dane osobowe użytkownika osobom trzecim (innym niż dostawcy zewnętrzni działający w naszym imieniu), najpierw udostępnimy użytkownikowi jasny, wyraźny i łatwo dostępny mechanizm rezygnacji z takiego wykorzystania lub ujawnienia (na przykład poprzez wysłanie użytkownikowi wiadomości e-mail z prośbą o wyrażenie zgody). Wszystkie nasze wiadomości e-mail zapewniają możliwość rezygnacji z otrzymywania kolejnych wiadomości, z wyjątkiem wiadomości e-mail, które są niezbędne do dostarczenia żądanych lub zakupionych usług. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania i ujawnienia danych osobowych użytkownika lub sposobu dokonywania tych wyborów należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w przypadku skarg lub pytań związanych z Zasadami Tarczy Prywatności (lub ogólnie związanych z prywatnością), kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych. W przypadku wszelkich skarg, których nie można rozwiązać bezpośrednio z firmą Bentley, firma Bentley zdecydowała się na współpracę z Amerykańskim Stowarzyszeniem ds. Arbitrażu (American Arbitration Association), alternatywnym dostawcą usług w zakresie rozwiązywania sporów, w celu rozwiązywania takich skarg bez żadnych opłat. Aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę, należy odwiedzić stronę http://go.adr.org/privacyshield.html. Zgodnie z dalszymi wyjaśnieniami zawartymi w Zasadach Privacy Shield użytkownikowi zostanie udostępniona również wiążąca opcja arbitrażu w celu rozpatrzenia pozostałych skarg, które nie zostały rozwiązane w inny sposób.

Więcej informacji o programie Privacy Shield można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov. Nasz certyfikat można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000004EOGAA2.

Polityka prywatności dla mieszkańców Kalifornii

Niniejsza Polityka prywatności dla mieszkańców Kalifornii opisuje praktyki firmy Bentley w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych mieszkańców Kalifornii, prawa mieszkańców Kalifornii wynikające z ustawy California Consumer Privacy Act z 2018 roku („CCPA”) oraz wyjaśnia, w jaki sposób mieszkańcy Kalifornii mogą kontaktować się z firmą Bentley w celu skorzystania z tych praw. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie danych osobowych mieszkańców Kalifornii i jest dostępna tutaj.

Inne ważne informacje dotyczące prywatności

Bezpieczeństwo danych użytkownika
Firma Bentley jest zobowiązana do ochrony bezpieczeństwa danych, które gromadzimy od użytkownika i na jego temat. Korzystamy z różnych technologii i procedur bezpieczeństwa, aby chronić te dane przed nieuprawnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Na przykład dane, które użytkownik udostępnia, są przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie, które znajdują się w strzeżonych obiektach. Podczas przesyłania przez Internet bardzo pufnych danych (takich jak numer karty kredytowej lub hasło) chronimy je za pomocą szyfrowania, takiego jak protokół Transport Layer Security. Jeśli do ochrony kont i danych używane jest hasło, użytkownik ma obowiązek zachować jego poufność. Nie należy nikomu udostępniać tych informacji. W przypadku udostępniania komputera innym użytkownikom należy zawsze wylogować się przed opuszczeniem witryny lub usługi w celu ochrony dostępu do danych przed kolejnymi użytkownikami.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji dotyczących dzieci
Witryny internetowe i usługi firmy Bentley są przeznaczone dla ogółu odbiorców i nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci. W przypadku, gdy strona internetowa firmy Bentley gromadzi informacje o wieku, a użytkownicy identyfikują się jako osoby poniżej 13 roku życia, strona albo zablokuje takim użytkownikom możliwość przekazywania danych osobowych, albo będzie dążyć do uzyskania zgody rodziców na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych ich dzieci. Nie będziemy świadomie prosić dzieci poniżej 13 roku życia o przekazanie nam danych osobowych. Firma Bentley zdecydowanie zachęca do rozmowy z dziećmi na temat komunikowania się z nieznajomymi, ujawniania informacji osobistych w Internecie oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.

Korzystanie z plików cookie
Wspólnie z zatwierdzonymi partnerami korzystamy w naszych witrynach internetowych, usługach, aplikacjach, narzędziach i komunikacji elektronicznej (nazywanych zbiorczo „serwisami i usługami”) z plików cookie i podobnych technologii, które automatycznie otrzymują i śledzą pewne dane dotyczące urządzenia użytkownika oraz interakcji z naszymi witrynami i usługami. Więcej informacji na temat typów plików cookie i podobnych technologii, z których korzystamy, a także na temat sposobu korzystania z opcji wybranych przez użytkownika można uzyskać tutaj.

Korzystanie z sieci reklamowych firm zewnętrznych
Większość banerów reklamowych online widocznych na stronach internetowych firmy Bentley jest wyświetlana przez firmę Bentley. Zezwalamy jednak innym firmom, zwanym serwerami reklamowymi lub sieciami reklamowymi firm zewnętrznych, na wyświetlanie reklam na stronach internetowych firmy Bentley. Niektóre z tych sieci reklamowych mogą umieszczać na komputerze trwały plik cookie w celu rozpoznawania komputera użytkownika za każdym razem, gdy zostanie wysłana mu reklama internetowa. W ten sposób sieci reklamowe mogą kompilować informacje o tym, gdzie użytkownik lub inne osoby korzystające z komputera zobaczyły reklamy, oraz ustalać, które reklamy zostały kliknięte. Te informacje umożliwiają sieci reklamowej dostarczanie ukierunkowanych reklam, które według nich będą najbardziej interesujące dla użytkownika. Firma Bentley nie ma dostępu ani nie kontroluje plików cookie, które mogą być umieszczane na komputerze użytkownika przez serwery reklamowe lub sieci reklamowe innych firm. Więcej informacji na temat typów plików cookie i podobnych technologii, z których korzystamy, a także na temat sposobu korzystania z opcji wybranych przez użytkownika można uzyskać tutaj.

Firma Bentley utrzymuje relacje z wieloma działającymi obecnie sieciami reklamowymi firm zewnętrznych. Sieci reklamowe, które korzystają z trwałych plików cookie, mogą oferować użytkownikowi możliwość rezygnacji z otrzymywania reklam. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej danej sieci reklamowej lub na stronie Network Advertising Initiative.

Linki do innych serwisów
Strony internetowe firmy Bentley mogą zawierać linki do innych witryn. Firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności ani zawartość innych serwisów internetowych. Należy zapoznać się z takimi zasadami obowiązującymi w danych serwisach.

Egzekwowanie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności
W przypadku pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności
W razie potrzeby będziemy aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby uwzględnić opinie klientów oraz zmiany w naszych usługach i praktykach. W przypadku wprowadzenia zmian firma Bentley zaktualizuje datę „Ostatnia aktualizacja” u góry niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, aby poinformować użytkownika o dacie wprowadzenia zmian. W przypadku istotnych zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub w sposobie wykorzystywania przez firmę Bentley zbieranych przez nas informacji od użytkownika lub na jego temat powiadomimy o tym w wyraźny sposób, zamieszczając powiadomienie o takich zmianach przed ich wprowadzeniem lub wysyłając powiadomienie bezpośrednio do użytkownika. Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu otrzymywania informacji o tym, w jaki sposób firma Bentley chroni dane użytkowników.

Kontakt z firmą Bentley
Firma Bentley zachęca do przekazywania uwag dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub wątpliwości dotyczących jego przestrzegania przez firmę Bentley należy się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych.

Inspektor ochrony danych
Julian Waagensen
Adres e-mail: DPO@Bentley.com
Adres: 
DPO
Bentley Systems International
Charlemont Exchange, 05 – 101 
Charlemont Exchange, 42 Charlemont Street, 
Dublin 2, D02VN88
Irlandia