Oświadczenie o ochronie prywatności w Bentley

Dowiedz się więcej o zobowiązaniu firmy Bentley do ochrony prywatności.

Ostatnia aktualizacja:  16 maja 2017 r.

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Bentley. Niniejsze oświadczenie firmy Bentley o ochronie prywatności („Oświadczenie o ochronie prywatności”) informuje o tym, jak Bentley może zbierać, wykorzystywać, ujawniać, przesyłać i przechowywać informacje, a także o prawach użytkownika w sprawie postępowania z jego informacjami.  Zawiera ono również informacje na temat naszych praktyk marketingowych i reklamowych oraz działań offline. Naszym głównym celem jest dostarczenie użytkownikom informacji na następujące tematy:

Informacje, które otrzymujemy i gromadzimy

Jak wykorzystujemy gromadzone informacje

Dlaczego udostępniamy gromadzone informacje

Wybory użytkownika i kontrola nad nimi

EU-U.S. Privacy Shield Framework (REZYDENCI UE)

Pliki cookie i podobne technologie

Inne ważne informacje dotyczące prywatności


Zakres
Oświadczenie o ochronie prywatności w firmie Bentley dotyczy witryny Bentley.com i innych witryn firmy Bentley oraz aplikacji zawierających odnośniki lub odniesienie do niniejszego oświadczenia oraz informacje o użytkownikach zebranych offline. Nie dotyczy to serwisów, usług i produktów, które nie wykazują lub nie odwołują się do tego Oświadczenia o prywatności lub które mają własne zasady zachowania prywatności.

 

Informacje, które otrzymujemy i gromadzimy

Firma Bentley gromadzi, wykorzystuje i przenosi informacje na temat użytkowników w celu zapewnienia im najlepszego doświadczenia przy korzystaniu ze swoich produktów i usług; w celu poprawienia i zabezpieczenia naszych produktów i usług; w celu odpowiadania na zapytania i kontaktowania się z użytkownikami w sprawie produktów i usług; w celu zarządzania relacjami użytkowników z firmą; w celu jak najlepszego służenia interesom klientów przez dostosowanie ich doświadczenia i interakcji z Bentley oraz w innych celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Rodzaj informacji, jakie Bentley może gromadzić od użytkowników lub o użytkownikach:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe

Informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz inne podobne dane kontaktowe podczas tworzenia identyfikatora użytkownika, aby uzyskać dostęp do stron internetowych lub aplikacji, podczas tworzenia profilu użytkownika, rejestrowania się do udziału w zdarzeniu lub innej ofercie, dokonywania zakupów bądź kontaktowania się z firmą w sprawie usług, wsparcia lub z innych powodów.

Identyfikator logowania i poświadczenie uwierzytelniania

Nazwa użytkownika, hasła, kody PIN podczas korzystania z numeru telefonicznego przez użytkownika w celu zalogowania się, poświadczenia bezpieczeństwa i uwierzytelnienia, w tym pytania i odpowiedzi oraz wszelkie niepowtarzalne numery identyfikacyjne używane do identyfikacji użytkownika i odpowiednie informacje o użytkowniku.

Dane demograficzne

Dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, kraj, preferencje, zainteresowania i inne podobne rzeczy.

Informacje o zakupach i transakcjach

Informacje związane z zakupami, takie jak informacje kontaktowe, w tym adres rozliczeniowy. Firma Bentley korzysta z usług zewnętrznego agenta rozliczeniowego i nie otrzymuje informacji o kartach kredytowych ani innych informacji finansowych. Użytkownik może skontaktować się z firmą przetwarzającą płatności, Cybersource, w celu zadania pytań dotyczących wykorzystania przez nią informacji na jego temat.

Informacje o witrynach internetowych, serwerach, przeglądarkach

Informacje o użytkownikach automatycznie zgromadzone podczas kontaktowania się z firmą, uzyskiwania dostępu do stron internetowych i serwerów firmy z przeglądarki, aplikacji lub innego klienta. Obejmuje to dane dotyczące wizyty użytkownika, w tym przeglądanych stron, klikanych łączy i innych działań podejmowanych w związku z serwisami internetowymi i usługami Bentley. Firma Bentley gromadzi również pewne standardowe informacje wysyłane przez przeglądarkę do każdej odwiedzanej witryny, takie jak adres IP, rodzaj i język przeglądarki, czas dostępu oraz kierujące adresy internetowe. Po otrzymaniu przez użytkownika biuletynów lub wiadomości promocyjnych e-mail od Bentley, firma Bentley może korzystać z sygnałów sieci Web (opisanych tutaj), dostosowanych łączy lub podobnych technologii w celu określenia, czy wiadomość e-mail została otwarta i które łącza kliknął użytkownik. Umożliwi to firmie przesyłanie w przyszłości bardziej ukierunkowanych wiadomości e-mail lub innych informacji.

Dane użycia

Firma Bentley wymaga logowania się użytkownika przy aktywacji i korzystaniu z oprogramowania i produktów firmy, w tym usług w chmurze. Firma Bentley monitoruje i gromadzi pewne informacje o użyciu. Na przykład, firma Bentley śledzi urządzenia użytkownika, produkty i funkcje używane przez użytkownika oraz inne dane dotyczące użycia, takie jak data i godzina użycia aplikacji. Więcej informacji można uzyskać w regulaminach świadczenia usług lub w umowach licencyjnych dotyczących używanych produktów i aplikacji.

Partnerzy dystrybucyjni

Firma Bentley otrzymuje i gromadzi informacje, jeśli użytkownik dokona zakupu za pośrednictwem naszych partnerów lub dostawców e-handlu.

Uzupełnianie danych

W celu zachowania dokładności i aktualności baz danych, firma Bentley może łączyć informacje otrzymane od użytkownika z informacjami ze źródeł publicznych i od godnych zaufania firm. Na przykład, firma Bentley może korzystać z usług innych firm w celu zapewnienia dokładności danych kontaktowych i na podstawie adresu IP uzyskania informacji o lokalizacji geograficznej użytkownika, aby zapewnić użytkownikowi więcej istotnych treści i ofert.

Kontakt

Gdy użytkownik kontaktuje się z firmą Bentley, aby poprosić o usługi, wsparcie lub inne informacje, firma może zarejestrować taką wiadomość i dane kontaktowe użytkownika.

Informacje o lokalizacji

Firma Bentley gromadzi dane o lokalizacji użytkownika po włączeniu przez niego usług lub funkcji opartych o lokalizację, takie jak lokalizacja pobierana z adresu IP lub danych.

Strony mediów społecznościowych

Firma Bentley ma własne strony w wielu serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i LinkedIn. Firma Bentley gromadzi informacje podczas wizyt użytkownika i interakcji z naszymi stronami w mediach społecznościowych. Należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności oraz wykorzystania danych w dowolnej platformie społecznościowej, aby dowiedzieć się więcej o jej zasadach ochrony prywatności.

Firma Bentley przechowuje informacje zebrane na temat użytkownika na terenie Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, gdzie użytkownik przebywa i od tego, skąd pochodzą informacje. Do informacji tych mają dostęp spółki stowarzyszone z firmą Bentley, jej pracownicy, wykonawcy i firmy świadczące jej usługi na całym świecie. Dzieje się to jedynie wtedy gdy jest to konieczne w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej, Szwajcarii lub innym regionie mającym przepisy dotyczące gromadzenia, przekazywania i wykorzystania danych, użytkownik zgadza się na przesyłanie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których przepisy dotyczące ochrony prywatności mogą być uznane za mniej rygorystyczne niż na obszarze przebywania użytkownika. Dostarczenie firmie Bentley informacji lub dalsze korzystanie z serwisów i usług firmy oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, zarządzanie i przechowywanie informacji zebranych od użytkownika w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.  

Jeśli użytkownik jest rezydentem Unii Europejskiej, powinien zapoznać się z poniższym punktem EU-U.S. Privacy Shield Framework

 

Jak wykorzystujemy gromadzone informacje

Firma Bentley wykorzystuje zgromadzone informacje od użytkownika i o użytkowniku w różnych celach, w tym:


Świadczenia, usprawniania i personalizowania usług;
 • Świadczenia usług lub przeprowadzania transakcji na prośbę użytkownika;
 • Udostępniania stron internetowych i aplikacji firmy Bentley, w których użytkownik został zarejestrowany, a także świadczenia wszelkich innych produktów, usług, pomocy lub informacji na prośbę użytkownika;
 • Zapewnienia użytkownikowi wsparcia i obsługi;
 • Wykonywania badań i analiz mających na celu poprawę produktów, usług i technologii;
 • Lepszego zrozumienia, w jaki sposób strony internetowe i aplikacje są używane, aby je poprawiać;
 • Diagnozowania problemów w witrynach i aplikacjach firmy Bentley.

Komunikacja

 • Przesyłanie informacji handlowych, w tym pism powitalnych, przypomnień o rozliczeniach, informacji na temat usług technicznych, przypomnień o upływie terminów oraz komunikatów dotyczących bezpieczeństwa.
 • Przesyłanie wyników badań produktów lub wiadomości promocyjnych celem informowania użytkownika o innych produktach lub usługach dostępnych w firmie Bentley i jej spółkach stowarzyszonych.
 • Przesyłanie użytkownikowi najnowszych informacji o prośbach o świadczenie usług lub nowych usługach i korzyściach.

Marketing i reklama

 • Dostosowanie strony internetowej, aplikacji lub treści marketingowych Bentley do prawdopodobnych zainteresowań i preferencji użytkownika.
 • Przesyłanie użytkownikowi informacji o firmie Bentley, nowych wersji aplikacji, ofert specjalnych i podobnych informacji.
 • Przeprowadzenie badań rynku na temat naszych klientów, ich zainteresowań i skuteczność kampanii marketingowych firmy Bentley.

Inne uzasadnione cele

 • Zapraszanie użytkownika do wzięcia udziału w badaniach dotyczących produktów lub usług firmy Bentley.
 • Dostarczenie i utrzymanie naszych środowisk internetowych.
 • Zabezpieczanie naszych sieci i środowisk internetowych.
 • Badanie lub zapobieganie popełnieniu rzeczywistych lub domniemanych przestępstw lub wyrządzeniu szkód wobec firmy Bentley i innych osób
 • Jeśli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na wniosek złożony przez przedstawicieli organów ścigania lub innych organów rządowych (również w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego lub wymagań związanych z ochroną prawa)

Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami co do sposobu otrzymywania informacji marketingowych po skontaktowaniu się z nami.

 

Dlaczego udostępniamy gromadzone informacje

Firma Bentley nie prowadzi sprzedaży ani w inny sposób nie ujawnia innym podmiotom gromadzonych informacji, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Firma Bentley może udostępniać informacje, które gromadzi kontrolowanym przez siebie spółkom zależnym i stowarzyszonym.

W niektórych przypadkach firma Bentley, do dowolnych celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, może udostępniać gromadzone informacje dostawcom lub agentom działającym w imieniu Bentley. Na przykład, firma Bentley może udostępnić informacje dla celów przetwarzania i przechowywania danych, zapewnienia obsługi klienta, przetwarzania płatności kartami kredytowymi i wysyłania wiadomości e-mail w imieniu Bentley. W takich przypadkach spółki te mogą uzyskać pozwolenie na uzyskanie jedynie informacji, jakie potrzebują w celu zapewnienia odpowiednich usług i nie mogą wykorzystywać informacji w żadnym celu innym niż wymagany przez prawo. Tacy dostawcy lub agenci muszą przestrzegać naszych wymagań związanych z prywatnością i bezpieczeństwem danych i muszą zachowywać poufność informacji o użytkowniku, z wyłączeniem sytuacji, gdy prawo wymaga od nich ich ujawnienia. Firma Bentley może również dzielić się informacjami ze starannie wybranymi partnerami strategicznymi, którzy świadczą usługi i sponsorują wydarzenia, które mogą zainteresować użytkownika. Firmy te są zobowiązane do ochrony informacji użytkownika i korzystania z nich zgodnie ze swoją polityką prywatności i praktykami.

Niektóre strony internetowe Bentley pozwalają użytkownikowi zezwolić na udostępnianie informacji użytkownika wybranym partnerami Bentley, aby mogli kontaktować się z użytkownikiem w sprawie ich produktów, usług lub ofert. Inne strony nie udostępniają danych kontaktowych użytkownika osobom trzecim w celach marketingowych, lecz mogą zapewnić użytkownikowi wybór możliwości otrzymywania wiadomości od Bentley w imieniu zewnętrznych partnerów biznesowych na temat konkretnej oferty partnera (bez przesyłania informacji użytkownika osobom trzecim).

Niektóre usługi Bentley mogą występować pod wspólną marką innych firm i mogą być oferowane wraz z inną firmą. Jeśli użytkownik zarejestrował się do korzystania z takich usług lub z nich korzysta, Bentley oraz taka inna firma mogą otrzymać informacje zgromadzone w związku usługami występującymi pod innymi markami. Inne wykorzystanie informacji o użytkowniku przez firmę podlega własnym zasadom ochrony prywatności w danej firmie i Bentley nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności ani za wykorzystanie informacji o użytkowniku przez takie firmy.

Firma Bentley może uzyskać dostęp i/lub ujawnić gromadzone informacje, jeśli uważa, że takie działanie jest niezbędne: (a) do postępowania zgodnego z prawem lub procedurami prawnymi dotyczącymi Bentley; (b) do ochrony i obrony praw bądź własności firmy Bentley (w tym egzekwowania wykonywania umów); (c) do działania w nagłych okolicznościach na rzecz ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników usług firmy Bentley lub członków społeczeństwa. W razie połączenia się firmy Bentley z inną spółką lub reorganizacji pewnej części lub całości działalności, aktywów bądź akcji Bentley, (w tym w razie złożenia wniosku o upadłość lub podobnego postępowania), informacje gromadzone od użytkownika lub o użytkowniku mogą być udostępnione w związku z połączeniem lub reorganizacją. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przekazania mogą wystąpić i że każdy nabywca może nadal korzystać z informacji uzyskanych od użytkownika lub o użytkowniku, jak to określono w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

Wybory użytkownika i kontrola nad nimi

Użytkownik może przeglądać i zmieniać informacje uzyskane przez Internet od użytkownika lub o użytkowniku. Aby zapobiec przeglądania tych informacji ze przez inne osoby, użytkownik musi się logować się przy użyciu swoich poświadczeń (np. nazwa użytkownika i hasło). Odpowiednie metody dostępu do informacji zależą od rodzaju wykorzystywanych witryn lub usług. Niektóre strony internetowe lub usługi firmy Bentley mogą gromadzić informacje, do których użytkownik może uzyskiwać dostęp za pomocą alternatywnych metod dostępu opisanych przez usługę. Użytkownik może też korzystać z formularza Skontaktuj się z nami, a firma Bentley skontaktuje się z użytkownikiem w ciągu 30 dni w jego sprawie.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania w przyszłości wiadomości e-mail z promocjami i usługami firmy Bentley, wykonując instrukcje podane w wiadomościach promocyjnych poczty elektronicznej. Użytkownik może również mieć możliwość aktywnego podejmowania decyzji dotyczących informacji otrzymywanych od firmy Bentley z opcji Skontaktuj się z nami. Jednakże firma Bentley może co pewien czas wysyłać wiadomości e-mail informujące użytkownika o nowych usługach administracyjnych i technicznych dotyczących produktów i usług, używanych przez użytkownika. Wiadomości te są uznawane za niezbędne w celu świadczenia zamówionej usługi. Użytkownik nie będzie mógł zrezygnować z tych wiadomości, ponieważ są one uważane za część wybranej usługi.

Użytkownik może również kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się o rodzajach plików cookie i podobnych technikach, których firma Bentley używa, dlaczego ich używa i jak użytkownik może skorzystać ze swoich wyborów.

 

EU-U.S. Privacy Shield Framework (REZYDENCI UE) 

Firma Bentley przestrzega EU-U.S. Privacy Shield Framework ustanowionego przez Departament Handlu USA w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przeniesionych do USA z Unii Europejskiej. Firma Bentley poświadczyła Departamentowi Handlu, że przestrzega określonych w Privacy Shield zasad powiadamiania, wyboru, odpowiedzialności za dalsze przeniesienie, bezpieczeństwa, integralności danych i ograniczenia co do celu, dostępu i regresu, egzekucji i odpowiedzialności, oraz 16 zasad uzupełniających (zwanych razem, „Zasadami Privacy Shield”). Przestrzeganie powyższych zasad podlega badaniu i egzekwowaniu przez Federalną Komisję Handlu Stanów Zjednoczonych.

Przestrzeganie przez firmę Bentley zasad Privacy Shield dotyczy wszelkich informacji osobowych podlegających Oświadczeniu o ochronie prywatności i otrzymywanych przez firmę Bentley lub w jej imieniu z Unii Europejskiej i z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Firma Bentley w odniesieniu do takich informacji osobowych będzie przestrzegać Zasad Privacy Shield. W razie jakiejkolwiek kolizji między zasadami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i Zasadami Privacy Shield, Zasady Privacy Shield będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do takich informacji osobowych. Przestrzeganie Zasad Privacy Shield przez firmę Bentley może zostać ograniczone w zakresie koniecznym do spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego, interesu publicznego lub wymagań związanych z egzekwowaniem prawa.

Odpowiedzialność firmy Bentley za informacje osobowe, jakie otrzymuje ona w ramach struktury Privacy Shield, a następnie przekazuje do osób trzecich, jest opisana w Zasadach Privacy Shield. Firma Bentley w szczególności pozostaje odpowiedzialna na mocy Zasad Privacy Shield, jeśli agenci osób trzecich zaangażowani w przetwarzanie informacji osobowych w naszym imieniu będą to robić w sposób niezgodny z Zasadami Privacy Shield, o ile nie udowodnimy, że nie jesteśmy odpowiedzialni za zdarzenie powodujące szkody.

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich informacji osobowych przechowywanych przez firmę Bentley a ramach struktury Privacy Shield i do poprawienia, zmiany lub usunięcia informacji niepoprawnych lub bezprawnie przetworzonych, w sposób opisany w Zasadach Privacy Shield. Aby skorzystać z tych praw, proszę się z nami skontaktować, klikając odnośnik Kontakt.

Ponadto firma Bentley zapewnia użytkownikom wybór co do tego, w jaki sposób będzie wykorzystywać i ujawniać informacje osobowe otrzymywane w ramach struktury Privacy Shield. Przede wszystkim, jeśli firma Bentley wykorzysta informacje osobowe użytkownika w celu w poważnym stopniu innymi niż ten, w jakim dane zostały pierwotnie zebrane lub jeśli ujawni dane osobowe użytkownika osobom trzecim (innym niż dostawcom usług działającym na rzecz użytkownika), zapewni ona użytkownikowi jasny, wyraźny i niezwłocznie dostępny mechanizm rezygnacji z takiego wykorzystania lub ujawnienia (np. wysyłając do użytkownika wiadomość e-mail z prośbą o zgodę). Ponadto wszelkie wiadomości e-mail zapewniają możliwość rezygnacji z otrzymywania kolejnych wiadomości, z wyłączeniem wiadomości koniecznych do zapewniania usług, o które użytkownik poprosił lub które nabył. W razie pytań o wybory dotyczące tego, w jaki sposób firma Bentley może używać i ujawniać informacje osobowe użytkownika lub w razie pytań o to, jak z tych wyborów korzystać, proszę skontaktować się z nami za pomocą naszego formularza Kontakt.

W razie skarg lub pytań związanych z Privacy Shield (lub z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi prywatności), prosimy o kontakt przez kliknięcie odnośnika kontakt. W przypadku skarg, jakie nie mogą zostać rozwiązane bezpośrednio z firmą Bentley, firma Bentley postanowiła współpracować z Amerykańskim Stowarzyszeniem ds. Arbitrażu (American Arbitration Association), które zapewnia alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, w celu bezpłatnego rozwiązania takich skarg. Aby uzyskać więcej informacji i aby złożyć skargę, proszę odwiedzić witrynę http://info.adr.org/safeharbor. Jak wyjaśniono szerzej w Zasadach Privacy Shield, opcja wiążącego arbitrażu zostanie również udostępniona użytkownikom w celu zajęcia się pozostałymi skargami, jakie nie zostały rozwiązane innymi środkami.

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Privacy Shield, proszę odwiedzić witrynę www.privacyshield.gov. Aby zapoznać się z naszą certyfikacją, proszę odwiedzić witrynę https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000004EOGAA2.

 

Inne ważne informacje dotyczące prywatności

Bezpieczeństwo informacji o użytkowniku
Firma Bentley jest zobowiązana do ochrony bezpieczeństwa informacji uzyskiwanych od użytkownika i o użytkowniku. Firma Bentley wykorzystuje różne technologie i procedury bezpieczeństwa w celu ochrony tych informacji przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przykład, firma Bentley przechowuje informacje użytkownika w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie, które znajdują się w strzeżonych obiektach. Gdy firma Bentley przesyła bardzo poufne informacje (takie jak numery kart kredytowych lub hasła) przez Internet, chronione są one zastosowaniem szyfrowania, takiego jak protokół Secure Socket Layer (SSL). Jeśli hasło jest używane w celu ochrony kont i informacji użytkownik, użytkownik ma obowiązek zachować jego poufność. Takich informacji nie wolno udostępniać nikomu. Jeśli użytkownik użytkuje komputer z kimś innym, zawsze należy wylogować się przed opuszczeniem witryny lub usługi, aby chronić dostęp do informacji przez następnych użytkowników.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji dotyczących dzieci
Strony internetowe i usługi firmy Bentley są przeznaczone dla ogółu odbiorców i świadomie nie zbieramy żadnych danych osobowych od dzieci. Gdy strona internetowa Bentley zbiera informacje o wieku i użytkownicy wskazują, że mają poniżej 13 lat, witryna uniemożliwia takim użytkownikom podanie danych osobowych lub dąży do uzyskania zgody od rodziców na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych ich dzieci. Firma Bentley świadomie nie prosi dzieci, które nie ukończyły 13 lat, o podawanie danych osobowych. Firma Bentley zachęca do rozmów z dziećmi na temat komunikowania się z obcymi i ujawniania danych osobowych w Internecie oraz na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wykorzystanie plików cookie
Firma Bentley i jej zatwierdzeni partnerzy używają plików cookie i podobnych technologii na ich stronach internetowych, w usługach, aplikacjach, narzędziach i łączności elektronicznej (zwanych zbiorczo „serwisami i usługami”) Bentley które automatycznie otrzymują i śledzą pewne dane o urządzeniu i interakcji użytkownika z naszymi serwisami i usługami. Więcej można przeczytać tutaj, aby dowiedzieć się o rodzajach plików cookie i podobnych technikach, których firma Bentley używa, dlaczego ich używa i jak użytkownik może skorzystać ze swoich wyborów.

Wykorzystanie sieci reklamowych innych podmiotów
Większość internetowych banerów reklamowych wyświetlanych w serwisach Bentley wyświetlana jest przez Bentley. Firma Bentley jednak zezwala innym firmom, zwanym serwerami reklamowymi firm zewnętrznych lub sieciami reklamowymi, na wyświetlanie reklam w serwisach Bentley. Niektóre z tych sieci reklamowych mogą umieścić trwałe plik cookie w komputerze w celu rozpoznania komputera podczas każdego wysyłania reklam online. W ten sposób sieci reklamowe mogą gromadzić informacje o tym, gdzie użytkownik lub inne osoby korzystającego z jego komputera przebywają, obejrzeli ich reklamy i ustalać, które reklamy zostały kliknięte. Takie informacje pozwalają sieci reklamowej dostarczać ukierunkowanych reklam, które ich zdaniem będą najbardziej interesujące dla użytkownika. Firma Bentley nie ma dostępu do plików cookie ani nie kontroluje plików cookie, które mogą być umieszczane w komputerze przez serwery reklam zewnętrznych lub sieci reklamowe. Więcej można przeczytać tutaj, aby dowiedzieć się o rodzajach plików cookie i podobnych technikach, których firma Bentley używa, dlaczego ich używa i jak użytkownik może skorzystać ze swoich wyborów.

Firma Bentley utrzymuje relacje z wieloma sieciami reklamowymi innych firm działających obecnie. Takie sieci reklamowe, które korzystają z trwałych plików cookie mogą oferować użytkownikowi możliwość rezygnacji z otrzymywania reklam. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej każdej indywidualnej sieci reklamowej lub Network Advertising Initiative.

Odnośniki do innych witryn
Strony internetowe firmy Bentley mogą zawierać odnośniki do innych stron. Firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności lub zawartość innych serwisów internetowych. Należy zapoznać się z takimi zasadami w danych serwisach.

Egzekwowanie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności
Jeśli użytkownik ma pytania dotyczące tego Oświadczenia o ochronie prywatności, powinien skontaktować się z nami, klikając odnośnik Kontakt.

Zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności
W razie potrzeby Firma Bentley będzie aktualizować to Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji w celu uwzględnienia opinii klientów i zmian w naszych usługach i praktykach. Po wprowadzeniu zmian zamieścimy datę „Ostania zmiana” u góry tego Oświadczenia o ochronie prywatności, aby informować użytkowników o datach wprowadzenia zmian. Jeśli w tym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub w sposobach wykorzystywania przez Bentley informacji uzyskiwanych od użytkownika lub o użytkowniku zajdą istotne zmiany, firma Bentley będzie informować użytkownika, zamieszczając w widocznym miejscu powiadomienie lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia o tych zmianach jeszcze przed ich wprowadzeniem. Firma zachęca użytkownika do okresowego przeglądania tego Oświadczenia o ochronie prywatności, aby wiedzieć, w jaki sposób firma Bentley chroni informacje użytkownika.

Kontakt
Firma Bentley zachęca do przekazywania uwag na temat niniejszych zasad ochrony prywatności. Jeśli użytkownik ma pytania dotyczące tego Oświadczenia o ochronie prywatności lub jeśli uważa, że Bentley go nie przestrzega, powinien skontaktować się z nami, klikając odnośnik Kontakt.