Největší vlastníci infrastrukturních staveb

Bentley Infrastructure 500 za rok 2016
Pořadí největších vlastníků

Bentley Infrastructure 500 za rok 2014Bentley Infrastructure 500 je každoročně zveřejňovaný žebříček největších vlastníků infrastrukturních staveb z celého světa z veřejného i soukromého sektoru. Žebříček umožňuje porovnávat výši investic do různých typů infrastrukturních staveb, v různých regionech světa a u veřejných a soukromých organizací.

Společnost Bentley Systems sestavuje žebříček Bentley Infrastructure 500 s cílem pomoci voličům na celém světě ocenit a zkoumat rozsah investic do infrastruktury a potenciál neustále zvyšovat návratnost těchto investic. Hodnota infrastrukturních staveb v žebříčku Bentley Infrastructure 500 přesahující 15,5 bilionu amerických dolarů představuje 84 procent odhadu jmenovitého HDP Spojených států pro rok 2016 ve výši 18,5 bilionu amerických dolarů a blíží se součtu HDP Číny a Japonska pro rok 2016. Společnost Bentley je zavázána zvyšovat návratnost investic do infrastrukturních staveb prostřednictvím vylepšení v oblasti BIM, která usnadňují realizaci projektů a zvyšují výkonnost aktiv.

Výsledky za rok 2016

Deset největších vlastníků na žebříčku Bentley infrastructure 500

Pořadí Název společnosti Země, kde společnost sídlí Hodnota infrastruktury*
(miliony USD)
1 EXXON MOBIL CORPORATION Spojené státy 251 605
2 ARMÁDA SPOJENÝCH STÁTŮ Spojené státy 199 300
3 CHEVRON CORPORATION Spojené státy 188 396
4 CIVILNÍ VLÁDNÍ AGENTURY SPOJENÝCH STÁTŮ Spojené státy 185 300
5 ROYAL DUTCH SHELL Nizozemsko 182 838
6 GAZPROM Rusko 172 469
7 PETROBRAS Brazílie 161 321
8 HIGHWAYS ENGLAND Spojené království 147 321
9 ÉLECTRICITÉ DE FRANCE Francie 141 873
10 CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION Čína 134 119

*Měřeno podle vykazovaného čistého dlouhodobého hmotného majetku.

Největší vlastníci podle zemí Hodnota infrastruktury *miliony USD Největší vlastníci
podle odvětví
Hodnota infrastruktury (miliony USD)
Největší vlastníci podle zemí Hodnota infrastruktury *miliony USD Největší vlastníci podle odvětví Hodnota infrastruktury (miliony USD)
Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek
  Typ infrastruktury podle vlastníků Hodnota infrastruktury podle typu infrastruktury
 
  Typ infrastruktury podle vlastníků Hodnota infrastruktury podle typu infrastruktury  
Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek  

Zobrazit celý žebříček Bentley Infrastructure 500

O žebříčku Bentley Infrastructure 500

Žebříček Bentley Infrastructure 500 řadí vlastníky podle vykazovaného dlouhodobého hmotného majetku (nebo jiných srovnatelných dlouhodobých hmotných aktiv, jako jsou budovy nebo pevné konstrukce, pozemky a strojní vybavení). Na žebříček jsou zařazovány subjekty veřejného i soukromého sektoru, které podaly roční účetní závěrku za poslední tři roky (aby byly zohledněny rozdílné systémy vykazování). Uvedené hodnoty jsou po odpočtu odpisů a amortizace a jsou vypočtené tak, aby nezahrnovaly (tam, kde jsou údaje k dispozici) aktiva, která nepředstavují infrastrukturu, jako je vybavení, nábytek a software.

Další poznámky pod čarou:

  • Zdroje údajů pro sestavení žebříčku zahrnují účetní závěrky a externí poskytovatele údajů.
  • Všechny hodnoty byly převedené na americké dolary (a jsou uvedené v milionech).
  • Většinově vlastněné dceřiné společnosti, jejichž mateřská společnost již na žebříčku figuruje, byly vyloučeny (pokud nemají samostatné účetní závěrky).

Žebříček Bentley Infrastructure 500 se aktualizuje každý rok. Chcete-li poskytnout nové či aktualizované informace o své organizaci, aby mohlo být zváženo její zařazení do vydání žebříčku Bentley Infrastructure 500 v roce 2017, vyplňte tento formulář.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Při sestavování těchto žebříčků vycházíme z dostupných informací o dlouhodobém hmotném majetku každého subjektu. Při sestavování žebříčků spoléháme na volné uvážení, nemusí být tedy zcela přesné, a to z řady důvodů, včetně skutečnosti, že veřejně dostupné informace nemusí být aktuální, nejsou k dispozici stejné informace o každém subjektu, hodnoty musí být převedeny z různých měn a v některých případech musí být od celkové hodnoty aktiv odečtena odhadovaná hodnota neinfrastrukturních aktiv, aby bylo možné určit přibližnou hodnotu dlouhodobého hmotného majetku. Společnost Bentley Systems, Incorporated, výslovně vylučuje veškerá prohlášení a záruky týkající se přesnosti informací nebo jejich vhodnosti k jakémukoli účelu. Chcete-li poskytnout nové či aktualizované informace o své organizaci, aby mohlo být zváženo její zařazení do vydání žebříčku Bentley Infrastructure 500 v roce 2017, navštivte stránky www.bentley.com/BI500.