Top vlasntíci infrastruktury

Hodnocení top vlastníků infrastruktury Bentley 500za rok 2019

Infrastruktura Bentley 500 za rok 2019

Infrastruktura Bentley 500 představuje hodnocení top vlastníků infrastruktury z celého světa z veřejného i soukromého sektoru, které je každoročně zveřejňováno. Na základě hodnocení lze okamžitě porovnat míry investic napříč různými typy infrastruktur, světovými regiony a veřejnými a soukromými organizacemi.

Společnost Bentley Systems žebříček Infrastruktura Bentley 500 sestavila, aby pomohla příslušným stranám vyhodnotit a prozkoumat rozsah investic do infrastruktury a potenciál neustálého zvyšování jejich návratnosti. Hodnota žebříčku Infrastruktura Bentley 500, která dosahuje více než 17,3 bilionů USD, se rovná přibližně součtu HDP Číny a Indie v roce 2019. Společnost Bentley se zavázala zvýšit návratnost investic do infrastruktury prostřednictvím pokroků v oblasti BIM, které posílí realizaci projektů a výkonnost aktiv.

Výsledky dat za rok 2019

Top 10 vlastníků v žebříčku Infrastruktura Bentley 500

Pořadí Název společnosti Sídlo společnosti Hodnota infrastruktury*
(v mil. USD)
1 VLÁDA SPOJENÝCH STÁTŮ Spojené státy 509 300 USD
2 EXXONMOBIL Spojené státy 247 101 USD
3 ROYAL DUTCH SHELL Nizozemsko 223 175 USD
4 SURGUTGAZPROM Rusko 198 781 USD
5 CHEVRON Spojené státy 169 207 USD
6 ELECTRICITE DE FRANCE Francie 162 711 USD
7 PETROBRAS Brazílie 157 408 USD
8 HIGHWAYS ENGLAND Spojené království 147 667 USD
9 STÁT KALIFORNIE Spojené státy 144 635 USD
10 STÁT TEXAS Spojené státy 144 400 USD

* Měřeno podle vykazovaného čistého dlouhodobého hmotného majetku.

Hodnota infrastruktury (v mil. USD) a Top vlastníci podle zemí
Graf
Zobrazit větší obrázek
 
Top vlastníci podle odvětví Hodnota infrastruktury (v mil. USD)
Graf Graf
Zobrazit větší obrázek Zobrazit větší obrázek
 
Top vlastníci podle typu infrastruktury Hodnota infrastruktury podle typu infrastruktury
Graf Graf
Zobrazit větší obrázek Zobrazit větší obrázek

Zobrazit celý žebříček Infrastruktura Bentley 500

O žebříčku Infrastruktura Bentley 500

Žebříček Infrastruktura Bentley 500 řadí vlastníky podle jejich vykázaného hmotného majetku (nebo jiného srovnatelného dlouhodobého hmotného majetku, jako jsou budovy nebo pevné stavby, pozemky a stroje). Do hodnocení jsou zahrnuty subjekty veřejného a soukromého sektoru s finančními výsledky vykazovanými v posledních třech letech (z důvodu flexibility jednotlivých způsobů výkaznictví). Předložené hodnoty jsou oceněny bez odpisů a amortizace a počítají se tak, aby se vyloučily aktiva, která nejsou pro infrastrukturu reprezentativní, jako je vybavení, nábytek a software, pokud jsou taková data k dispozici.

Další poznámky:

  • Zdrojem dat pro toto hodnocení jsou finanční výkazy a externí poskytovatelé dat.
  • Všechny hodnoty byly převedeny na americké dolary (v milionech).
  • Vyloučeny byly dceřiné společnosti mateřských společností s většinovým podílem (pokud jednoznačně nevykazují výsledky samostatně).

Žebříček Infrastruktura Bentley 500 je každoročně aktualizován. Vyplňte tento formulář, pokud chcete poskytnout nové nebo aktualizované informace o vaší organizaci k posouzení k vydání v žebříčku Infrastruktura Bentley 500 v roce 2020.