Top vlastníci infrastruktury

Hodnocení top vlastníků infrastruktury Bentley 500
za rok 2018

Infrastruktura Bentley 500 za rok 2014

Infrastruktura Bentley 500 představuje hodnocení top vlastníků infrastruktury z celého světa z veřejného i soukromého sektoru, které je každoročně zveřejňováno. Na základě hodnocení lze okamžitě porovnat míry investic napříč různými typy infrastruktur, světovými regiony a veřejnými a soukromými organizacemi.

Společnost Bentley Systems žebříček Infrastruktura Bentley 500 sestavila, aby pomohla příslušným stranám vyhodnotit a prozkoumat rozsah investic do infrastruktury a potenciál neustálého zvyšování jejich návratnosti. Hodnota žebříčku Infrastruktura Bentley 500, která dosahuje více než 16,1 bilionů USD, se rovná přibližně součtu HDP Číny a Japonska v roce 2016. Společnost Bentley se zavázala zvýšit návratnost investic do infrastruktury prostřednictvím pokroků v oblasti BIM, které posílí realizaci projektů a výkonnost aktiv.

Výsledky dat za rok 2018

Top 10 vlastníků v žebříčku Infrastruktura Bentley 500

Pořadí Název společnosti Sídlo společnosti Hodnota infrastruktury*
(v mil. USD)
1 ARMÁDA SPOJENÝCH STÁTŮ Spojené státy 295 400
2 EXXONMOBIL Spojené státy 252 630
3 ROYAL DUTCH SHELL Nizozemsko 226 380
4 CIVILNÍ ÚŘADY SPOJENÝCH STÁTŮ Spojené státy 202 300
5 SURGUTGAZPROM Rusko 197 371
6 CHEVRON OVERSEAS PETROLEUM Spojené státy 177 712
7 PETROBRAS Brazílie 176 681
8 ELECTRICITE DE FRANCE Francie 165 465
9 HIGHWAYS ENGLAND Spojené království 146 414
10 KOREA ELECTRIC POWER Jižní Korea 140 718

* Měřeno podle vykazovaného čistého dlouhodobého hmotného majetku.

Top vlastníci podle zemí Hodnota infrastruktury* v mil. USD Top vlastníci
podle odvětví
Hodnota infrastruktury (v mil. USD)
Graf Graf Graf Graf
Zobrazit větší obrázek Zobrazit větší obrázek Zobrazit větší obrázek Zobrazit větší obrázek
 
  Typ infrastruktury podle vlastníka Hodnota infrastruktury podle typu infrastruktury
 
  Graf Graf  
Zobrazit větší obrázek Zobrazit větší obrázek  

Zobrazit celý žebříček Infrastruktura Bentley 500

O žebříčku Infrastruktura Bentley 500

Žebříček Infrastruktura Bentley 500 řadí vlastníky podle jejich vykázaného hmotného majetku (nebo jiného srovnatelného dlouhodobého hmotného majetku, jako jsou budovy nebo pevné stavby, pozemky a stroje). Do hodnocení jsou zahrnuty subjekty veřejného a soukromého sektoru s finančními výsledky vykazovanými v posledních třech letech (z důvodu flexibility jednotlivých způsobů výkaznictví). Předložené hodnoty jsou oceněny bez odpisů a amortizace a počítají se tak, aby se vyloučily aktiva, která nejsou pro infrastrukturu reprezentativní, jako je vybavení, nábytek a software, pokud jsou taková data k dispozici.

Další poznámky:

  • Zdrojem dat pro toto hodnocení jsou finanční výkazy a externí poskytovatelé dat.
  • Všechny hodnoty byly převedeny na americké dolary (v milionech).
  • Vyloučeny byly dceřiné společnosti mateřských společností s většinovým podílem (pokud jednoznačně nevykazují výsledky samostatně).

Žebříček Infrastruktura Bentley 500 je každoročně aktualizován. Vyplňte prosím tento formulář, pokud chcete poskytnout nové nebo aktualizované informace o vaší organizaci k posouzení k vydání v žebříčku Infrastruktura Bentley 500 v roce 2019.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Tato hodnocení jsou založena na informacích, které máme k dispozici o dlouhodobém hmotném majetku každého subjektu. Při sestavování žebříčků spoléháme na volné uvážení, nemusí být tedy zcela přesné, a to z řady důvodů, včetně skutečnosti, že veřejně dostupné informace nemusí být aktuální, nejsou k dispozici stejné informace o každém subjektu, hodnoty musí být převedeny z různých měn a v některých případech musí být od celkové hodnoty aktiv odečtena odhadovaná hodnota neinfrastrukturních aktiv, aby bylo možné určit přibližnou hodnotu dlouhodobého hmotného majetku. Společnost Bentley Systems, Incorporated, výslovně vylučuje veškerá prohlášení a záruky týkající se přesnosti informací nebo jejich vhodnosti k jakémukoli účelu. Navštivte stránku www.bentley.com/BI500, pokud chcete poskytnout nové nebo aktualizované informace o vaší organizaci k posouzení k vydání v žebříčku Infrastruktura Bentley 500 v roce 2019.