Top vlasntíci infrastruktury

2017 Bentley Infrastructure 500
Hodnocení top vlastníků

2014 Bentley Infrastructure 500

Bentley Infrastructure 500 je žebříček největších vlastníků infrastrukturních staveb z celého světa z veřejného i soukromého sektoru, který je každoročně zveřejněn. Pořadí umožňuje snadné srovnání úrovně investic mezi typy infrastruktury, regiony světa a veřejnými a soukromými organizacemi.

Společnost Bentley Systems sestavuje žebříček Bentley Infrastructure 500 s cílem pomoci voličům na celém světě ocenit a zkoumat rozsah investic do infrastruktury a potenciál neustále zvyšovat návratnost těchto investic. Hodnota BI 500, která dosahuje více než 16,1 bilionů USD, se rovná zhruba HDP Číny a Japonska v roce 2016. Společnost Bentley se zavázala zvýšit návratnost investic do infrastruktury prostřednictvím pokroků v oblasti BIM, které posílí realizaci projektů a výkonnost aktiv.

Výsledky dat za rok 2017

Top 10 vlastníků v žebříčku Bentley Infrastruktura 500

Hodnocení Název společnosti Země sídla Hodnota infrastruktury*
(v mil. USD)
1 ARMÁDA SPOJENÝCH STÁTŮ Spojené státy 293 100 USD
2 EXXONMOBIL Spojené státy 244 224
3 SHELL NEDERLAND B.V. Nizozemsko 236 098
4 CIVILNÍ ÚŘADY SPOJENÝCH STÁTŮ Spojené státy 202 200
5 SURGUTGAZPROM Rusko 189 636
6 CHEVRON OVERSEAS PETROLEUM Spojené státy 182 186
7 PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO SA Brazílie 175 503
8 HIGHWAYS ENGLAND COMPANY LTD Spojené království 147 253
9 CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION Čína 142 521
10 EDF CNEN Francie 138 354

*Měřeno podle vykazovaného čistého dlouhodobého hmotného majetku.

Top vlastníci podle zemí Hodnota infrastruktury *v mil. USD Top vlastníci
podle odvětví
Hodnota infrastruktury (v mil. USD)
Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek
 
  Typ infrastruktury podle vlastníka Hodnota infrastruktury podle typu infrastruktury
 
   
Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek  

Zobrazit celý žebříček Bentley Infrastructure 500

O žebříčku Bentley Infrastructure 500

Žebříček Bentley Infrastructure 500 řadí vlastníky podle jejich vykázaného hmotného majetku (nebo jiného srovnatelného dlouhodobého hmotného majetku, jako jsou budovy nebo pevné stavby, pozemky a stroje). Do hodnocení jsou zahrnuty subjekty veřejného a soukromého sektoru s finančními výsledky vykazovanými v posledních třech letech (z důvodu flexibility jednotlivých způsobů výkaznictví). Předložené hodnoty jsou oceněny bez odpisů a amortizace a počítají se tak, aby se vyloučila aktiva, která nejsou pro infrastrukturu reprezentativní, jako je vybavení, nábytek a software, pokud jsou taková data k dispozici.

Další poznámky:

  • Zdrojem dat pro toto hodnocení jsou finanční výkazy a externí poskytovatelé dat.
  • Všechny hodnoty byly převedeny na americké dolary (v milionech).
  • Vyloučeny byly dceřiné společnosti mateřských společností s většinovým podílem (pokud jednoznačně nevykazují výsledky samostatně).

Žebříček Bentley Infrastructure 500 se aktualizuje jednou ročně. Vyplňte prosím tento formulář, pokud chcete poskytnout nové nebo aktualizované informace o vaší organizaci k posouzení k vydání v Bentley Infrastructure 500 v roce 2018.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Tato hodnocení jsou založena na informacích, které máme k dispozici o dlouhodobém hmotném majetku každého subjektu. Při sestavování žebříčků spoléháme na volné uvážení, nemusí být tedy zcela přesné, a to z řady důvodů, včetně skutečnosti, že veřejně dostupné informace nemusí být aktuální, nejsou k dispozici stejné informace o každém subjektu, hodnoty musí být převedeny z různých měn a v některých případech musí být od celkové hodnoty aktiv odečtena odhadovaná hodnota neinfrastrukturních aktiv, aby bylo možné určit přibližnou hodnotu dlouhodobého hmotného majetku. Společnost Bentley Systems, Incorporated, výslovně vylučuje veškerá prohlášení a záruky týkající se přesnosti informací nebo jejich vhodnosti k jakémukoli účelu. Navštivte prosím stránky www.bentley.com/BI500, pokud chcete poskytnout nové nebo aktualizované informace o vaší organizaci k posouzení k vydání v „Bentley Infrastructure 500“ v roce 2018.