Prohlášení společnosti Bentley Systems vůči modernímu otroctví a obchodu s lidmi

Dle ustanovení 54 zákona o moderním otroctví Velké Británie z roku 2015 (dále jen „Zákon“), společnost Bentley Systems, Incorporated a její dceřiné společnosti („Bentley“) vydává toto Prohlášení pro finanční rok 2020, které zveřejňuje kroky, které jsme implementovali, abychom zajistili, že v naší organizaci nebo v obchodních dodavatelských řetězcích nebude docházet k modernímu otroctví nebo obchodu s lidmi.

Společnost Bentley je oddána dobrému korporátnímu standardu a nejvyšším etickým standardům. Bentley je globální lídr s cílem poskytovat inovativní software a služby profesionálům, kteří projektují, staví a provozují světovou infrastrukturu - udržují světovou ekonomiku a životní prostředí pro zlepšování kvality života. Díky technické a profesionální povaze našeho obchodu jsme přesvědčení, že existuje jen malé riziko, že by se společnost Bentley zapletla do moderního otroctví a obchodu s lidmi. Navíc, si nejsme vědomi žádné situace, která by byla považovaná za příklad porušení etiky práce. Jsme si vědomi komplexní povahy identifikace moderního otroctví a provedeme další kroky prověření, abychom zajistili, že budou požadavky Zákona dodrženy.

Bentley podniká v zemích, které mohou být více náchylné ke zneužívání lidských práv, než jiné země. Avšak společnost Bentley má nulovou toleranci vůči takovým zneužíváním. Společnost Bentley vyvinula proces, kterým tyto zásady nulové tolerance sděluje. Toto prohlášení poskytuje rámec pro akce, které podnikáme, abychom vyhověli povinnostem uvedeným v Zákoně. 

Etický kodex a Příručka zaměstnance společnosti Bentley jsou základní dokumenty pro naše podnikání na nejvyšší etické úrovni a s integritou a v souladu s platnými zákony a nařízeními.

Toto prohlášení potvrzuje pozici společnosti Bentley, že naši kolegové, smluvní partneři, prodejci, dodavatelé a další partneři, se kterými Bentley podniká, se nesmí zapojit do žádných praktik, které by představovaly obchod s lidmi nebo otroctví. Jsme oddáni zásadám nulové tolerance vůči obchodu s lidmi a otroctví v našem dodavatelském řetězci. Společnost Bentley poskytla oddělením, kterých se to týká, školení o dodržování těchto zásad a sdělila toto Prohlášení naší komunitě prodejců. 

Jakékoliv podezření z porušení bude okamžitě hlášeno komisi pro soulad společnosti Bentley.

Toto prohlášení budeme aktualizovat dle potřeby a budeme nadále vylepšovat náš program souladu.

 

S pozdravem

David Shaman
Vedoucí právního oddělení a tajemník
About Bentley Systems, Incorporated