Prohlášení Bentley Systems k využití cookies a podobných technologií

POSLEDNI REVIZE: 19. ČERVEN 2017 

My a naši schválení partneři využíváme soubory cookies a podobné technologie na našich webových stránkách, službách, aplikacích, nástrojích a elektronické komunikaci (souborně označováno jako naše “webové stránky a služby”), které automaticky získávají a sledují určité údaje o vašem zařízení a o interakci s našimi webovými stránkami a službami. Můžete si přečíst více zde, abyste se dozvěděli o typech souborů cookies a podobných technologiích, které používáme, proč je používáme a jaké volby můžete v tomto ohledu učinit.

Přehled cookies a podobných technologií

Cookies” jsou malé textové soubory, které ukládají webové stránky do vašeho prohlížeče nebo zařízení. Existují různé typy souborů cookies. Cookies nastavované entitou, která provozuje dané webové stránky nebo aplikaci, které navštívíte nebo používáte, se nazývají “first-party cookies” (vlastní cookies) (například cookies nastavované společností Bentley, když používáte naše webové stránky a služby, jsou tzv. vlastní cookies). Cookies nastavované společnostmi, které nejsou provozovateli dané webové stránky nebo aplikace, jsou nazývány “third-party cookies” (cookies třetích stran) (například můžeme některému partnerovi provádějícímu pro nás analýzy povolit nastavit cookie na vašem počítači prostřednictvím našich webových stránek, když je navštívíte, přičemž v tomto případě by se jednalo o soubor cookie třetí strany). Cookies mohou mít rovněž různou životnost. “Session cookies” (funkční cookies) existují pouze po dobu, kdy je otevřen váš prohlížeč nebo aplikace. Odstraní se automaticky, jakmile váš prohlížeč nebo aplikaci ukončíte. Jiné soubory cookies jsou “persistent cookies” (trvalé cookies), což znamená, že zůstanou na místě i poté, kdy váš prohlížeč nebo aplikaci ukončíte (mohou například rozpoznat váš počítač, když opět otevřete naše webové stránky a služby).

Pixel tags” (pixelové tagy) (nazývané rovněž Web beacons, clear GIF nebo action tags) jsou malé bloky kódu instalované na webových stránkách, aplikaci nebo reklamě (nebo jimi volané bloky), které dokáží získat určitou informaci o vašem zařízení a prohlížeči, jako například typ zařízení, operační systém, typ a verze prohlížeče, navštívená webová stránka, čas návštěvy, odkazující webová stránka, IP adresa a další podobné informace (včetně malého textového souboru (cookie), který jedinečným způsobem identifikuje dané zařízení). Pixel tags představují prostředek, s jehož pomocí dokáží třetí strany nastavovat a číst cookies webového prohlížeče z určité domény, již samy neprovozují, a shromažďovat informace o návštěvnících této domény, obvykle se svolením vlastníka této domény. “Software Development Kits” (rovněž označovány SDKs) fungují jako pixel tags a cookies, ale pracují v kontextu mobilních aplikací, kde pixelové tagy a cookies nemohou fungovat vždy. Primární vývojář aplikace do ní může instalovat části kódu (SDK) od partnerů, čímž těmto partnerům umožní shromažďovat určité informace o interakci uživatelů s danou aplikací, informace o uživatelském zařízení a informace o síti.

Lokální úložiště” označuje obvykle další místa v prohlížeči nebo zařízení, kde mohou webové stránky, reklamy nebo třetí strany ukládat informace (například lokální úložiště HTML5, úložiště pro cookies Flash a vyrovnávací paměť prohlížeče).

V tomto prohlášení se tyto a podobné technologie souborně označují jako “cookies a podobné technologie.”

Typy a účely cookies a podobných technologií

Tyto cookies a podobné technologie přijímají a sledují určité údaje o vašem zařízení (například typ zařízení, operační systém, IP adresa zařízení, operátor mobilní sítě a anonymní identifikátory zařízení a rekamní identifikátory) a interakci s našimi webovými stránkami a službami (například data a časy přístupu, zobrazované funkce a stránky, zobrazované reklamy a reklamní funkce a přibližné umístění uživatele na základě vaší IP adresy).

Pokud jste nám poskytli jakékoli informace, které by vás mohly identifikovat (například prostřednictvím registrace nebo požadavku na poskytnutí určitých materiálů), můžeme asociovat tyto identifikovatelné informace s informacemi získanými prostřednictvím těchto cookies a podobných technologií. To nám umožňuje nabízet vyšší úroveň personalizace a funkčnosti.

Následující tabulka uvádí různé kategorie souborů cookies a podobných technologií, které jsou využívány našimi stránkami a službami, a rovněž účely, k nimž je používáme.


Typy cookies

Účel

Provozně nezbytné

Tyto cookies a podobné technologie jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek a služeb. To zahrnuje technologie, které (i) vám umožňují přístup k našim stránkám a službám, (ii) jsou vyžadovány k identifikaci pravidelného chování na našich stránkách a v našich službách, zamezují podvodným aktivitám a zlepšují zabezpečení nebo (iii) které vám umožňují využívat naše funkce, jako například nákupní vozíky a podobné funkce.

Funkčnost

Tyto vlastní cookies a cookies třetích stran a podobné technologie nám umožňují nabízet vám rozšířené funkce, když vstupujete na nebo používáte naše webové stránky a služby. To může zahrnovat vaši identifikaci, když se přihlašujete k našim webových stránkám a službám, nebo sledování vašich specifikovaných preferencí, zájmů nebo posledních zobrazených nebo využitých položek, abychom mohli zlepšit prezentaci obsahu na našich webových stránkách a v našich službách. Tyto cookies a podobné technologie nám rovněž pomáhají poskytovat vám a dalším různé přídavné moduly pro sociální sítě (například Facebook, YouTube, LinkedIn) a další individuálně přizpůsobený obsah a způsoby využití.

Výkonnost, analýzy a průzkum

Tyto vlastní cookies a cookies třetích stran a podobné technologie nám umožňují vyhodnocovat, zlepšovat a zkoumat výkonnost a využívání našich webových stránek a služeb, odhalovat a řešit problémy našich stránek a služeb, lépe pochopit zájmy osob, které vstupují do interakce s našimi stránkami a službami a sledovat výkonnost a efektivitu reklamních kampaní. To zahrnuje naše analytické aktivity, jež nám pomáhají chápat, jak naši návštěvníci využívají naše webové stránky a služby, určovat, zda jste měli interakci s našimi zprávami nebo reklamami nebo zda jste si zobrazili dané reklamy nebo odkazy, případně nám pomáhají zlepšovat obsah našich stránek a služeb.
Naše stránky, například, využívají analytický nástroj třetí strany nazývaný Mouseflow, který sleduje a zaznamenává, jak se uživatelé dostanou na naše stránky a služby, jak se po nich pohybují, jakou interakci s nimi mají a jak je opouštějí, a to včetně klepnutí myší, pohybů myši, posouvání zobrazení a formulářů, částečné IP adresy a obecného umístění, typu prohlížeče, odkazujících/výstupních stránek a URL a dalších metadat bez možnosti identifikace ("data o interakci s webovými stránkami"). Aby toto bylo možné, začlenili jsme počítačový kód Mouseflow do našich stránek a služeb, který umožňuje, aby cookies a podobné technologie shromažďovaly a zaznamenávaly údaje o interakci s webovými stránkami od jejich návštěvníků. Navíc jsou určité údaje o interakci s webovými stránkami automaticky hlášeny vaším prohlížečem nebo mobilní aplikací pokaždé, když vstoupíte na naše webové stránky, jako například váš požadavek na web, IP adresa, typ prohlížeče, odkazující/výstupní stránky, počet klepnutí myší, názvy domén, první zobrazené stránky, následně zobrazované stránky a další podobné informace. Tyto údaje o interakci s webovými stránkami se poté odešlou na servery nástroje Mouseflow ve Spojených státech, kde jsou analyzovány, použity k vytvoření protokolů (bez možnosti identifikace) o využívání našich stránek a služeb a zpřístupněny společnosti Bentley pro dříve uvedené omezené účely. Data o interakci s webovými stránkami nespojujeme s informacemi s možností osobní identifikace. Pokud si však nepřejete, aby nástroj Mouseflow sledovat vaši interakci s našimi stránkami, můžete tuto možnost zvolit zde.
Podobně mohou některé z našich stránek využívat nástroj ShareThis k provádění výzkumu ohledně výsledku našich reklamních kampaní, abychom lépe porozuměli zájmům a aktivitám uživatelů, kteří sdílejí informace prostřednictvím nebo z našich stránek a služeb (například, když sdílíte informace z našich stránek a služeb na Facebooku nebo přes e-mail). Další informace o nástroji ShareThis jsou uvedeny zde. Pokud byste si přáli zakázat využívání vašich dat nástrojem ShareThis pro tyto účely, navštivte stránku nástroje ShareThis pro zrušení jeho funkcí zde.
Některé z našich stránek a služeb mohou rovněž využívat Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google, Inc. (“Google”). Google Analytics využívá cookies a podobné technologie k analýze vzorů chování a může shromažďovat informace o vašem využívání našich webových stránek a služeb. Další informace o nástroji Google Analytics jsou uvedeny zde. Pokud byste si přáli zakázat využívání vašich dat těmito soubory cookies a podobnými technologiemi, navštivte stránku nástroje Google Analytics pro zrušení jeho funkcí, jež je dostupná zde.
Podobným způsobem mohou některé z našich stránek a služeb využívat nástroj Adobe Analytics poskytovaný společností Adobe Systems Inc. (“Adobe”).  Adobe Analytics využívá cookies a podobné technologie k vytváření protokolů o využívání našich stránek a služeb, jako například které odkazy se nejvíce využívají, jak uživatelé nacházejí stránky a služby a zda je provoz našich stránek a služeb efektivní. Pokud byste si přáli zakázat využívání vašich dat těmito soubory cookies a podobnými technologiemi, navštivte stránku nástroje Adobe Analytics pro zrušení jeho funkcí, jež je dostupná zde.
AdRoll. Používá soubory cookie, pixely a podobné technologie, které vám poskytnou relevantní reklamní služby, které by vás mohly zajímat. Pravidla ochrany soukromí společnosti AdRoll vysvětlují, jak fungují soubory cookie a podobné technologie, a umožňuje vám přizpůsobit nebo zrušit používání vašich dat těmito cookies a podobnými technologiemi.
LinkedIn Ads Services. Používá soubory cookie, pixely a podobné technologie, které vám poskytnou relevantní reklamní služby, které by vás mohly zajímat. Zásady ochrany osobních údajů a zásady cookie společnosti LinkedIn vysvětlují, jak fungují soubory cookie a podobné technologie, a umožňuje vám přizpůsobit nebo zrušit používání vašich dat těmito cookies a podobnými technologiemi.

Reklama a cílená propagace

Tyto vlastní cookies a cookies třetích stran a podobné technologie se používají k zobrazování relevantních reklamních sdělení. My a naši schválení partneři se můžeme například spolehnout na informace získané prostřednictvím těchto cookies a podobných technologií k tomu, abychom vám na jiných webových stránkách a v jiných aplikacích cíleně nabízeli reklamy, které pro vás mohou být zajímavé. Podobným způsobem mohou naši partneři použít soubor cookie nebo podobnou technologii k seskupení uživatelů, kteří sdílejí podobný zájem, do segmentů návštěvníků stránek a k zobrazování reklam a nabídek, které mohou být pro uživatele v daném segmentu zajímavé. Jedním ze způsobů, jak toho lze dosáhnout, je povolit internetovým reklamním společnostem, se kterými spolupracujeme, nastavit vlastní cookies, když určitá osoba navštíví naše webové stránky nebo služby. Tento přístup internetové reklamní společnosti umožní rozpoznat jednotlivé osoby, které naše stránky nebo služby v minulosti již navštívily. Když daná osoba navštíví webové stránky třetí strany, na kterých si příslušná internetová reklamní společnost zaplatila reklamní prostor, může tato reklamní společnost rozpoznat zájem daného jednotlivce o naše produkty a služby a zobrazit zde některou z našich reklam.
Některé z našich webových stránek a služeb mohou například využívat nástroj ShareThis pro seskupení uživatelů, kteří sdílení společný zájem, do segmentů návštěvníků stránek k volbě odpovídajících reklam, jež mohou být zajímavé pro naše uživatele spadající do příslušných segmentů. To pomůže inzerentům, reklamním sítím a vydavatelům (jako jsme my) k zobrazování reklam a nabídek, které mohou být pro uživatele v daném segmentu zajímavé. Další informace o nástroji ShareThis jsou uvedeny zde. Pokud byste si přáli zakázat využívání vašich dat nástrojem ShareThis pro účely reklamy a cílené propagace, navštivte stránku nástroje ShareThis pro zrušení jeho funkcí zde.
Některé z našich webových stránek a aplikací mohou rovněž používat nástroj společnosti Google Remarketing společně s Google Analytics, který společnosti Google umožňuje využívat údaje o vašich návštěvách našich stránek a služeb a dalších webových stránek k měření efektivity reklam a k výběru takových reklam k našim produktům a službám, které by vás mohly zajímat. Společnost Google nastavuje své vlastní cookies, když určitá osoba navštíví naše stránky a služby, což společnosti Google umožní rozpoznat jednotlivé osoby, které naše stránky nebo služby v minulosti již navštívily. Když daná osoba navštíví webové stránky třetí strany, na kterých má společnost Google reklamní prostor, může společnost Google rozpoznat zájem daného jednotlivce o naše produkty a služby a zobrazit zde některou z našich reklam. Pokud byste si přáli zakázat využívání vašich dat těmito soubory cookies, navštivte stránku nástroje Google Analytics pro zrušení jeho funkcí, jež je dostupná zde.
Podobně mohou některé z našich webových stránek a služeb používat nástroj Facebook Custom Audiences k výběru takových reklam k našim produktům a službám, které by vás na síti Facebook mohly zajímat. Pokud byste si přáli zakázat využívání vašich dat těmito soubory cookies, navštivte stránku pro zrušení této funkce, jež je dostupná zde.
Další informace o reklamách přizpůsobených podle zájmů uživatelů nebo o možnosti zákazu využívání informací z vašeho prohlížení webových stránek pro účely cílené propagace a individualizované reklamní aktivity ze strany internetových reklamních společností, které tyto požadavky respektují, naleznete na stránkách: www.aboutads.info/choices (pokud jste ve Spojených státech) nebo http://youronlinechoices.eu/ (pokud jste v Evropě).

Vaše volby

Většina webových prohlížečů je nastavena tak, že jsou soubory cookies ve výchozím nastavení povoleny. Navíc k dříve popsaným specifickým mechanismům k zakázání těchto aktivit máte obvykle možnost nastavit váš prohlížeč, aby odstranil nebo odmítal soubory cookies. K tomuto účelu postupujte podle pokynů pro váš konkrétní prohlížeč, jež jsou obvykle uvedeny v nabídce "Nápověda" nebo "Možnosti". Odstranění nebo odmítnutí cookies nemusí nutně ovlivnit krátkodobé (Flash) cookies (viz "Lokální úložiště" dříve), které mohou být využívány námi nebo našimi partnery ve spojitosti s našimi stránkami nebo službami. Pro účely odstranění nebo zakázání krátkodobých cookies navštivte tuto stránku, kde získáte další informace. Další informace o souborech cookies a podobných technologiích včetně způsobu zobrazení, jaké cookies byly odeslány do vašeho zařízení a jak je spravovat a odstraňovat, můžete vyhledat na stránkách www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Záhlaví Do Not Track (DNT - nesledovat) webového prohlížeče

Některé webové prohlížeče mohou odesílat žádosti o nesledování (“do-not-track”) k webovým stránkám, se kterými daný prohlížeč komunikuje. Naše stránky a služby momentálně na tyto žádosti o nesledování nereagují.