01 listopadu, 2016

AssetWisedoplňuje CONNECT Edition společnosti Bentley

Připojené datové prostředí se týká komplexní realizace projektů i komplexní výkonnosti aktiv: TOTEX!

 LONDÝN – Konference Year in Infrastructure 2016 – 1. listopadu 2016 – společnost Bentley Systems, Incorporated, přední světový poskytovatel komplexních softwarových řešení pro modernizaci infrastruktury, dnes oznámila uvedení nového produktu AssetWise CONNECT Edition. CONNECT Edice AssetWise a ProjectWise poskytují a sdílejí platformu connected data environment, upgradují společné datové prostředí, díky čemuž lze plně realizovat BIM potenciál digitálních technických modelů vytvořených v rámci investičních výdajů a zajištění neustálých přínosů v průběhu životního cyklu provozních výdajů. Platformaconnected data environment je životně důležitá pro rozvoj infrastruktury. Investiční projekty jsou realizovány opakovaně a významně se podílejí na celkových nákladech po celou dobu životnosti infrastrukturních aktiv.
Kontinuita digitálních technických modelů, jakožto „digitální DNA“, má klíčový význam pro celkovou efektivitu. Platforma connected data environment proto urychlí sbližování strojírenských technologií (ET) s informačními technologiemi (IT) a provozními technologiemi (OT).

Na konferenci v průběhu hlavního projevu generálního ředitele, pana Grega Bentleyho, pozvaní přednášející zdůraznili komplexnost a plný rozsah představovaného produktu CONNECT Edition. Pan Ray O'Connor, generální ředitel společnosti Topcon Positioning Group, demonstroval technologii constructioneering, která spojuje inženýry, zeměměřiče a konstruktéry prostřednictvím společné nabídky cloudových služeb. Pan Jacques Lubetzki, výkonný viceprezident Europe Zone, Bureau Veritas, pak představil technologii inspectioneering, která inženýrům nabízí možnost prakticky se podílet na bezpečnosti provozu a integritě aktiv. A nakonec pan David Epp, ředitel globálních ISV aliancí společnosti Microsoft popsal probíhající iniciativy související se sestavami Azure, včetně „kognitivních služeb“, které by mohly být dynamicky aplikovány k provozní inteligenci infrastruktury. Těchto bezprecedentních pokroků BIM lze dosáhnout díky tomu, že platforma connected data environment Bentley může zajistit, že informace v rámci digitálních technických modelů jsou zabezpečené, otevřené, a aktuální.

AssetWise CONNECT Edition
Pro jedinečné zajištění výkonnosti aktiv, AssetWise CONNECT Edition služby prosprávu informací o životním cyklu aktiv v široké míře podporují dříve samostatně nabízené možnosti:

 • eB;
 • Exor;
 • Optram;
 • InspectTech;
 • SUPERLOAD;
 • APM (dříve Ivara); a
 • Amulet.

Nabídky AssetWise již využívá 25 z 50 největších vlastníků z Bentley Infrastructure 500, seřazenýchpodle globálního hodnocení čisté hodnoty jejich infrastrukturního majetku (viz BI 500).

Platformaconnected data environment AssetWise CONNECT Edition umožňují technologie, které jsou dnes běžné v oblasti návrhářství, výstavby a provozu: vnitřní 3D geokoordinace, doplněné pokročilými technologiemi, jako například modelování reality; technologická přesnost; samopopisná data; mobilita informací a automatizace pracovních procesů společnosti Bentley. Informace uchovávané prostřednictvím AssetWise CONNECT Edition ze své podstaty rozumějí a jsou schopny pracovat v:

 • geoprostorovém kontextu;
 • kontextu reality;
 • síťovém and lineárním kontextu;
 • v kontextu modelu digitálního projektování;
 • kontextu změny integrity;
 • v kontextu spolehlivosti;
 • kontextu podnikových IT; a
 • v kontextu životního cyklu;

AssetWise CONNECT Edition pomáhá vlastníkům - provozovatelům spravovat aktiva v rámci své infrastruktury pro inženýrskou integritu, soulad a modelování výkonnosti, a to prostřednictvím těchto nových nabídek, dimenzovaných na základě pokrytých aktiv:

 • Správa informací o životním cyklu aktiv: poskytuje strukturované řízení informací o aktivech a řízené změny v průběhu životního cyklu aktiv;
 • Spolehlivost aktiv: snižuje rizika spojená se selháním aktiv prostřednictvím programů proaktivních kontrol a údržby a chytřejší rozhodnutí za účelem zlepšení spolehlivosti integrity a výkonnosti aktiv;
 • Provozní analytika: automatizace lepších provozních rozhodnutí spojená s dolováním dat, agregací a výpočetními nástroji pro správně načasované predikce a akce; a
 • Podniková interoperabilita: usnadňuje vzájemnou součinnost více datových zdrojů pro viditelnost informací o aktivech v kritických situacích.

 

Ucelené prostředí CONNECT Edition pro modelování: Aplikace

Na konferenci Infrastructure 2015 byly představeny aplikace MicroStation CONNECT Edition a Navigator CONNECT Edition. Aplikace CONNECT Edition poskytují pokročilou konzistenci schémat a začleňují inovace MicroStation CONNECT Edition, jako například funkční komponenty a interdisciplinární Dokumentační Centrum, poskytující bezprecedentní intraoperabilitu.

V průběhu roku 2016 byla vydána série aplikací pro navrhování, analytiku, stavebnictví a modelování reality CONNECT Editions, včetně AutoPipe, Descartes, Pointools, gINT, RM, LARS, SACS, MOSES, MAXSURF, SITEOPS, STAAD a RAM. Počátkem tohoto roku byl představen OpenRoads ConceptStation a na konferenci bylo oznámeno vydání OpenRoads Designer CONNECT. V průběhu první poloviny roku 2017 cyklus doplní CONNECT Editions AECOsim Building Designer, MineCycle, Promis.e, OpenUtilities a OpenPlant.

Aplikace a služby CONNECT Edition budou přístupné každému uživateli prostřednictvím nové platformy Connection Center společnosti Bentley, s individuálními profily projektů, tzv. „playbooks“ a ovládacími panely. Connection Center plně využívá cloudových služeb Azure k tomu, aby ze software a od odborníků, inženýrů Bentley nabídlo spektrum nových individualizovaných služeb v režimu „just-in-time“ a zajistilo, aby aplikace CONNECT Edition byly vždy aktuální.

ProjectWise CONNECT Edition a komerční inovace

ProjectWise pro sdílení práce již používá 44 z 50 největších firem, a 355 z 641 předních nových návrhářských společností po celém světě. ProjectWise CONNECT Edition, který byl představen na konferenci Year in Infrastructure 2015, využívá cloudových služeb Azure a rozšiřuje možnosti BIM Collaboration Center o komplexní dodávku projektu nad rámec organizací a uživatelů serverů v prostorách podniku. K dnešnímu dni v roce 2016 služby ProjectWise a AssetWise využívající Azure dosáhly úrovně dostupnosti 99,8 procent.

Servery CONNECT Edition jsou „NEOMEZENY" bez licenčních poplatků pro ty, kteří buď využívají služeb Azure, jsou nasazeny v prostorách firmy nebo v jakékoliv hybridní kombinaci. Služby ProjectWise jsou naopak účtovány podle hodnoty vytvořené prostřednictvím své „spotřeby“, na základě skutečného využívání určeného po každém kalendářním čtvrtletí. Každému jedinečnému uživateli je účtován tzv. Passport, který jej „univerzálně“ opravňuje k přístupu a využívání platformy connected environment data, včetně „aplikací“ pro řešení problémů, předložení a/nebo předávání výstupů, viditelnosti panelů a dalších možností. Uživatelé mohou být také účtovány za čtvrtletí za tzv. Visas v rozsahu skutečného využívání dalších funkcí. V souladu s tím, organizace využívající ProjectWise již nebudou hradit fixní náklady a poplatky budou odpovídat realizovaným výsledkům BIM.

Na konferenci společnost Bentley představila nové cloudové služby ProjectWise CONNECT Edition pro organizace, které chtějí institucionalizovat podporu BIM, cílevědomě rozvíjejí osvědčené postupy v oblasti „přechodu na digitální technologie“ prostřednictvím sdílených zdrojů:

 • Automation Center pro standardizaci opakovatelných pracovních postupů a výsledků;
 • Středisko Components Center sdílející katalogy a kumulující inteligenci napříč návrhem, zhotovením, evidencí aktiv a sdílením spolehlivostí; a
 • Optioneering Center pro využití paralelních výpočetních zdrojů, včetně návrhu interdisciplinárních návrhů a analytických scénářů a náhledů.

ProjectWise CONNECT Edition Visas obsahuje:

 • Design Integration Visa (pracovní postupy dělby práce a integrace zahrnující automatizaci a komponenty);
 • BIM Review Visa (včetně řešení kolize pomocí aplikace Navigator, simulace harmonogramů);
 • BIM Standards Management Visa (definice standardních šablon pracovních postupů, automatizace, komponenty, formuláře);
 • Optioneering Visa;
 • Construction Management Visa(EADOC);
 • Advanced Work Packaging Visa (ConstructSim); a
 • Completions Visa (spuštění a předávání aktiv).

 

Prostřednictvím Success Plansmohou odborníci Bentley Systems na základě cloudových služeb Azure prakticky zajišťovat tyto úrovně služeb:

 • Enterprise Success Plans přiřazují společnosti Bentley odpovědnost za správu systému ProjectWise a/nebo AssetWise a zajišťování projektů;
 • Project Success Plans (nebo obchodní jednotky) prakticky integrují technicky kompetentní odborníky na Bentley BIM a aplikace pro představení a propagaci BIM pokroků, které mohou zahrnovat využití Automation Center, Components Center, and Optioneering Center.

 

A opět jsou služby Success Plan účtovány na konci každého čtvrtletí podle skutečného využití uživateli.

Program předplatného Cloud Service Subscription společnosti Bentley, doplněk k předplatnému Bentley SELECT nebo Enterprise License Subscription, které jsou určené pro desktopové aplikace, nabízí úhradu poplatků „podle spotřeby“ založenou na předvídatelném rozpočtování, bez rizika ztráty v případě nepoužívání. Roční platbu Cloud Service Subscription na základě zmluvy lze pružně použít po každém čtvrtletí k pokrytí nákladů vzniklých z používání tzv. Passport, Visa, Term License a/nebo Success Plan, přičemž zůstatek se vždy převádí do budoucího období.

O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním komplexních softwarových řešení architektům, inženýrům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují modernizaci designu, výstavby a provozu infrastruktury. Uživatelé produktů Bentley mohou využívat předávání informací mezi jednotlivými obory, po celou dobu životnosti infrastruktury, a vytvořit tak projekty a prostředky přinášející lepší výsledky. Řešení společnosti Bentley zahrnují aplikace MicroStation pro informační modelování, řešení pro projektové týmy ProjectWise umožňující dodávaní integrovaných projektů a řešení pro oblast provozu AssetWise pro dosažení inteligentní infrastruktury – to vše doplněné profesionální nabídkou služeb a kompletní správou řízených služeb na celém světě.

Společnost Bentley byla založena v roce 1984; má více než 3 000 pracovníků ve více než 50 zemích, roční příjmy přesahující 600 mil. USD a od roku 2009 investovala přes 1 mld. USD do výzkumu, vývoje a akvizic.

Další informace o společnosti Bentley najdete na adrese www.bentley.com. Chcete-li sledovat nejnovější informace o společnosti Bentley, přihlaste se k odběru informačního kanálu RSS s tiskovými zprávami a upozorněními na novinky.. Navštivte webové stránky konference Year in Infrastructure , kde naleznete informace o zásadní události společnosti Bentley. Chcete-li zobrazit soubor inovativních projektů v oblasti infrastruktury z každoroční soutěže Be Inspired (Nechte se inspirovat), v němž můžete vyhledávat, přejděte k ročenkám infrastruktury společnosti Bentley. Máte-li zájem získat přístup k síti odborníků, která slouží členům komunity zabývající se otázkami infrastruktury k navazování kontaktů, komunikaci a vzájemnému učení se od sebe, navštivte portál Bentley Communities.

Chcete-li si stáhnout hodnocení předních firem z žebříčku Bentley Infrastructure 500, což je jedinečný světový přehled provozovatelů infrastruktury ve veřejném i soukromém sektoru na základě hodnoty jejich souhrnných investic do infrastruktury, navštivte stránku BI 500.

# # #

Bentley, logo Bentley „B”, MicroStation, ProjectWise, eB, Exor, Optram, InspectTech, SUPERLOAD, APM, AutoPIPE, gINT, Maxsurf, SITEOPS, STAAD, RAM, SELECT, Be, Promis.e, AutoPIPE, Descartes, Pointools, SACS, MOSES, AECOsim Building Designer, MineCycle, OpenRoads and Amulet jsou zapsané či nezapsané ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR