• Projektowanie i analiza sieci telekomunikacyjnych

  Projektuj z prędkością światła

Oprogramowanie do projektowania i analizy sieci telekomunikacyjnych

Przyspiesz projektowanie sieci oraz dokładność wewnętrznych i zewnętrznych instalacji przemysłowych w zakresie światłowodów, hybrydowych światłowodowych przewodów koncentrycznych i innych typów sieci telekomunikacyjnych w środowisku geoprzestrzennym, które tworzy inteligentny model sieciowy podczas projektowania. Zwiększ efektywność działania poprzez udostępnienie inteligentnego modelu systemom wsparcia operacyjnego i opublikowanie go w całym przedsiębiorstwie, zapewniając każdemu, począwszy od działu obsługi klienta po techników terenowych, dokładną dokumentację powykonawczą.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Dostęp do modelu sieci w terenie

  • Udostępnij swoim pracownikom terenowym dokładne mapy sieci, schematy instalacji przemysłowych i rejestry wyposażenia. Płynnie działający interfejs mapy pozwala pracownikom terenowym na szybkie przesuwanie i powiększanie mapy na dowolnej części modelu sieci. Przepływ pracy, który nie potrzebuje lokalnej bazy danych ani połączenia z serwerem, gwarantuje przystępny cenowo dostęp w dowolnym czasie.
 • Tworzenie schematów, diagramów i raportów sieciowych

  • Publikuj dokładne dokumenty bezpośrednio z inteligentnego modelu sieci. Zapewnij wsparcie dla prac terenowych za pomocą szkiców sieci, schematów obiektów i innych elementów. Twórz listy materiałów i raporty dla projektu, obszaru świadczenia usług lub obiektu. Konfiguruj raporty do wydruku lub importu do innych systemów.
 • Projektowanie i dokumentowanie wewnętrznych instalacji przemysłowych

  • Korzystaj z szablonów, reguł projektowych i bibliotek wyposażenia w celu szybkiego projektowania przyłączy, centrali i innych obiektów. Twórz automatyczne listy materiałów, połączenia, przebiegi przewodów, obwody i inne raporty. Dokonaj integracji z projektami zewnętrznych instalacji przemysłowych w celu wykonania modelu całej sieci.
 • Projektowanie sieci miedzianych

  • Projektuj i analizuj sieci miedziane na istniejącej powierzchni lub przez uwzględnienie planu dewelopera. Rejestruj dane ze zliczania w graficznym interfejsie użytkownika, który sprawdza logiczne zliczanie i prowadzi bieżący rejestr zliczania powłok kabla w miarę wprowadzania informacji. Generuj listy materiałów, raporty układu pętli i adresy serwerów terminali.​
 • Projektowanie sieci światłowodowych

  • Projektuj wszystkie wymagane struktury światłowodów, w tym FTTx. Wykorzystuj narzędzia do obsługi multipleksowania i demultipleksowania długości fal oraz splatania i śledzenia sieci. Przydzielaj obwody i zarządzaj szerokością pasma w odniesieniu do pojedynczych światłowodów. Wytyczaj kanały kablowe i zarządzaj nimi w obrębie systemów przewodów.
 • Projektowanie sieci HFC

  • Modeluj wszystkie elementy wyposażenia, połączenia i jakość sygnału od fizycznego portu światłowodu w stacji nadawczej do portu współosiowego u abonenta. Wykorzystuj narzędzia do tworzenia precyzyjnych schematów, wsparcie dla GIS i weryfikację projektu w czasie rzeczywistym, aby kończyć projekty w czasie krótszym niż przy użyciu konkurencyjnych rozwiązań.
 • Integracja z OSS i systemami przedsiębiorstwa

  • Popraw dokładność i szybkość świadczenia usług, obsługi klienta i innych przepływów prac operacyjnych przez udostępnianie inteligentnych, kompletnych modeli sieci utrzymywanych w systemie GIS. Zapewnij integrację za pomocą otwartych standardowych baz danych i API.
 • Zarządzanie przepływami pracy projektu telekomunikacyjnego

  • Zapewnij inżynierom, wykonawcom i dyrektorom możliwość realizowania i śledzenia zleceń pracy zgodnie z praktykami firmy. Twórz i przydzielaj zlecenia pracy w sposób natywny lub poprzez integrację z systemem zarządzania pracą. Uzyskaj natychmiastowy widok i powiadomienia na temat oczekujących, wykonywanych, zaległych i wykonanych zleceń pracy.
 • Sporządzanie kopii roboczych

  • Twórz wielostronicowe kopie robocze zgodnie z normami branży telekomunikacyjnej. Rejestruj szczegóły rozmieszczenia obiektów, dane dotyczące list materiałów, raporty układu pętli, etapy prac i informacje o pracy kontraktowej w trakcie procesu projektowania. Twórz rysunki potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę bezpośrednio z inżynierskich kopii roboczych. Dokonuj zatwierdzeń w oparciu o podlegające konfiguracji zasady biznesowe i inżynierskie w celu zminimalizowania dublowania danych i zapewnienia dokładności.
 • Przeglądanie i zatwierdzanie projektów telekomunikacyjnych

  • Otrzymuj automatyczne alerty dotyczące zleceń pracy oczekujących na ocenę. Korzystaj z linków w zleceniach pracy w celu uzyskania szybkiego dostępu do plików projektu i ich przeglądania. Zatwierdzaj projekty lub je odrzucaj z komentarzami w zleceniu pracy i z oznakowaniem na rysunku projektu. Publikuj zatwierdzone projekty w systemie zarządzania pracą przedsiębiorstwa.
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Calendar_callout_290x163_416
Znajdź wydarzenie w pobliżu
Zapoznaj się z naszym kalendarzem wydarzeń, żeby zobaczyć pełną listę webinariów i wydarzeń w pobliskim mieście.
Czytaj więcej
Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Twoja Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
 • ProjectWise Design Integration
  Podsumowanie produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Przyśpiesz wymianę informacji i ponowne wykorzystanie treści w celu wielobranżowej koordynacji i współpracy projektowej.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • OpenComms PowerView
  Podsumowanie produktu stub_iStock_000017682070_Double
  Bentley Communications PowerView

  Umieszczenie całościowych map sieciowych, spisów wyposażenia i narzędzi do rejestrowania danych dostępnych niezależnie od lokalizacji przyspiesza zlecenia pracy i zmniejsza liczbę błędów.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
Specjalizacje