• Zarządzanie informacjami dotyczącymi cyklu życia majątku trwałego

  Zarządzanie informacjami na wszystkich etapach cyklu życia projektu oraz majątku trwałego

Rozwiązanie w zakresie zarządzania informacjami o cyklu życia majątku trwałego

Zarządzanie informacjami o cyklu życia majątku trwałego wypełnia lukę w fazie CAPEX projektu poprzez przekazanie do OPEX. Tradycyjne metody polegają na ręcznym, niekontrolowanym wytwarzaniu danych i rysunków bez rozważenia, jakie informacje powinny być zarządzane w całym cyklu życia. 

Podejście firmy Bentley do zarządzania informacjami o cyklu życia majątku trwałego rozwiązuje te problemy poprzez zapewnienie zintegrowanego środowiska zarządzania informacjami, które poprawia ogólną jakość, spójność i trafność informacji na temat majątku trwałego we wszystkich fazach projektu.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Rejestrowanie informacji o majątku trwałym w terenie i zarządzanie nimi

  • Rejestruj, analizuj i raportuj informacje oraz zarządzaj nimi podczas pracy w terenie. Zwiększ jakość, przydatność i ilość danych dostępnych przy podejmowaniu kluczowych decyzji, jednocześnie zapobiegając błędom i pomyłkom.
 • Definiowanie i zarządzanie identyfikatorami majątku trwałego

  • Zarządzaj strukturami majątku trwałego, w tym podstawowymi liniami produktów, migawkami i elementami seryjnymi oraz zmianami identyfikatorów i elementów fizycznych. Z łatwością identyfikuj kluczowe informacje za pomocą wcześniej zdefiniowanych typów informacji przy użyciu charakterystyk danych i zachowań opartych na najlepszych praktykach.
   Więcej informacji
 • Integracja z systemami zarządzania przedsiębiorstwem

  • Zwiększ swoją elastyczność dzięki integracji AssetWise APM z systemami zarządzania przedsiębiorstwem. Połączenia z wieloma systemami zaplecza i źródłami danych umożliwiają szybkie i łatwe wykorzystywanie technologii w jednym wspólnym obszarze. Łącz ludzi, procesy, systemy i technologie, aby odpowiednie osoby dysponowały odpowiednimi procesami, zasobami i informacjami w odpowiednim czasie.
 • Zarządzanie zmianami informacji

  • Stosuj najlepsze praktyki konfiguracji i zarządzania aby zapewnić skuteczne zarządzanie zmianami w zakresie majątku trwałego, dokumentów, organizacji, wymagań i innych typów informacji.
 • Kontrola i zarządzanie rejestrami

  • Zwiększ wydajność przez precyzyjne kontrolowanie, rozpowszechnianie i archiwizowanie wszelkich typów dokumentów oraz rejestrów związanych z aktywami infrastrukturalnymi i zapewniaj dokładne informacje na potrzeby działań operacyjnych, konserwacyjnych i inżynierskich.
   Więcej informacji
 • Zarządzanie modelem informacji o majątku trwałym

  • Zarządzaj modelem informacji o majątku trwałym w trakcie całego cyklu życia aktywów infrastrukturalnych. Spójnie i precyzyjnie modeluj informacje w celu poprawy wydajności operacyjnej, minimalizacji ryzyka biznesowego i zapewnienia zgodności z przepisami.
 • Zarządzaj liniowymi sieciami drogowymi

  • Popraw wydajność liniowej infrastruktury drogowej i oszczędzaj czas przy modelowaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu informacji dotyczących sieci liniowej. Przeglądaj i publikuj sieci liniowe i powiązany z nimi majątek trwały w odpowiednim kontekście przy użyciu map i innych informacji geoprzestrzennych. Szybko i z łatwością przeglądaj dane sieci i majątku trwałego przy użyciu metod odniesienia liniowego. Przyjazne dla użytkownika raportowanie graficzne umożliwia szybkie i łatwe wysyłanie zapytań o dane i raportowanie ich.
   Więcej informacji
 • Weryfikacja i zarządzanie jakością danych

  • Zapewniaj jakość i spójność danych przed ich zatwierdzeniem i publikacją w celu zapobiegania wykorzystywaniu w projektach nieprawidłowych danych. Ułatwiaj integrację, zarządzaj zmianami i zapewniaj jakość danych. Umożliwiaj zastosowanie w zespole, projekcie lub przedsiębiorstwie skalowalnej, opartej na normach weryfikacji jakości danych oraz funkcji importowania dużych ilości danych. Zarządzaj zmianami do poziomu atrybutów i przeprowadzaj konfigurowalne analizy spójności danych. Zapewnij niezawodne i spójne środowisko przekazywania danych do ustalonych formatów.
Asset Performance for Oil and Gas

Deliver safe, reliable, compliant, and cost-effective service to all operations

Learn More
Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
 • AssetWise ALIM
  Podsumowanie produktu
  AssetWise ALIM

  Zarządzaj informacjami o majątku trwałym, sieciach liniowych i kontroli zmian w trakcie cyklu życia majątku trwałego.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • AssetWise Enterprise Interoperability
  Podsumowanie produktu
  AssetWise Enterprise Interoperability

  Zwiększ integrację danych, umożliwiając dostęp do wielu źródeł danych i systemów firm trzecich w celu zapewnienia wspólnego widoku informacji o majątku trwałym.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • ProjectWise Design Integration
  Podsumowanie produktu
  ProjectWise Design Integration

  Przyspieszenie współdzielenia informacji i ponownego wykorzystywania treści na potrzeby wielobranżowej koordynacji i współpracy nad projektem.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
Specjalizacje
 • Project Team