• Zarządzanie informacjami dotyczącymi cyklu życia majątku trwałego

  Zarządzanie informacjami na wszystkich etapach cyklu życia projektu oraz majątku trwałego

Rozwiązanie w zakresie zarządzania informacjami o cyklu życia majątku trwałego

Zarządzanie informacjami o cyklu życia majątku trwałego wypełnia lukę w fazie CAPEX projektu poprzez przekazanie do OPEX. Tradycyjne metody polegają na ręcznym, niekontrolowanym wytwarzaniu danych i rysunków bez rozważenia, jakie informacje powinny być zarządzane w całym cyklu życia. 

Podejście firmy Bentley do zarządzania informacjami o cyklu życia majątku trwałego rozwiązuje te problemy poprzez zapewnienie zintegrowanego środowiska zarządzania informacjami, które poprawia ogólną jakość, spójność i trafność informacji na temat majątku trwałego we wszystkich fazach projektu.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Rejestrowanie informacji o majątku trwałym w terenie i zarządzanie nimi

  • Rejestruj, analizuj i raportuj informacje oraz zarządzaj nimi podczas pracy w terenie. Zwiększ jakość, przydatność i ilość danych dostępnych przy podejmowaniu kluczowych decyzji, jednocześnie zapobiegając błędom i pomyłkom.
 • Definiowanie i zarządzanie identyfikatorami majątku trwałego

  • Zarządzaj strukturami majątku trwałego, w tym podstawowymi liniami produktów, migawkami i elementami seryjnymi oraz zmianami identyfikatorów i elementów fizycznych. Z łatwością identyfikuj kluczowe informacje za pomocą wcześniej zdefiniowanych typów informacji przy użyciu charakterystyk danych i zachowań opartych na najlepszych praktykach.
   Więcej informacji
 • Integracja z systemami zarządzania przedsiębiorstwem

  • Zwiększ swoją elastyczność dzięki integracji AssetWise APM z systemami zarządzania przedsiębiorstwem. Połączenia z wieloma systemami zaplecza i źródłami danych umożliwiają szybkie i łatwe wykorzystywanie technologii w jednym wspólnym obszarze. Łącz ludzi, procesy, systemy i technologie, aby odpowiednie osoby dysponowały odpowiednimi procesami, zasobami i informacjami w odpowiednim czasie.
 • Zarządzanie zmianami informacji

  • Stosuj najlepsze praktyki konfiguracji i zarządzania aby zapewnić skuteczne zarządzanie zmianami w zakresie majątku trwałego, dokumentów, organizacji, wymagań i innych typów informacji.
 • Kontrola i zarządzanie rejestrami

  • Zwiększ wydajność przez precyzyjne kontrolowanie, rozpowszechnianie i archiwizowanie wszelkich typów dokumentów oraz rejestrów związanych z aktywami infrastrukturalnymi i zapewniaj dokładne informacje na potrzeby działań operacyjnych, konserwacyjnych i inżynierskich.
   Więcej informacji
 • Zarządzanie modelem informacji o majątku trwałym

  • Zarządzaj modelem informacji o majątku trwałym w trakcie całego cyklu życia aktywów infrastrukturalnych. Spójnie i precyzyjnie modeluj informacje w celu poprawy wydajności operacyjnej, minimalizacji ryzyka biznesowego i zapewnienia zgodności z przepisami.
 • Zarządzaj liniowymi sieciami drogowymi

  • Popraw wydajność liniowej infrastruktury drogowej i oszczędzaj czas przy modelowaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu informacji dotyczących sieci liniowej. Przeglądaj i publikuj sieci liniowe i powiązany z nimi majątek trwały w odpowiednim kontekście przy użyciu map i innych informacji geoprzestrzennych. Szybko i z łatwością przeglądaj dane sieci i majątku trwałego przy użyciu metod odniesienia liniowego. Przyjazne dla użytkownika raportowanie graficzne umożliwia szybkie i łatwe wysyłanie zapytań o dane i raportowanie ich.
   Więcej informacji
 • Weryfikacja i zarządzanie jakością danych

  • Zapewniaj jakość i spójność danych przed ich zatwierdzeniem i publikacją w celu zapobiegania wykorzystywaniu w projektach nieprawidłowych danych. Ułatwiaj integrację, zarządzaj zmianami i zapewniaj jakość danych. Umożliwiaj zastosowanie w zespole, projekcie lub przedsiębiorstwie skalowalnej, opartej na normach weryfikacji jakości danych oraz funkcji importowania dużych ilości danych. Zarządzaj zmianami do poziomu atrybutów i przeprowadzaj konfigurowalne analizy spójności danych. Zapewnij niezawodne i spójne środowisko przekazywania danych do ustalonych formatów.
Gartner Market Guide to Asset Performance Management

Gain insights from this valuable market guide.

Download Now
Asset Performance for Oil and Gas

Deliver safe, reliable, compliant, and cost-effective service to all operations

Learn More
Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
 • AssetWise ALIM
  Podsumowanie produktu
  AssetWise ALIM

  Zarządzaj informacjami o majątku trwałym, sieciach liniowych i kontroli zmian w trakcie cyklu życia majątku trwałego.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • AssetWise Enterprise Interoperability
  Podsumowanie produktu
  AssetWise Enterprise Interoperability

  Zwiększ integrację danych, umożliwiając dostęp do wielu źródeł danych i systemów firm trzecich w celu zapewnienia wspólnego widoku informacji o majątku trwałym.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • Bentley Navigator
  Podsumowanie produktu
  Bentley Navigator

  Uzyskanie lepszego wglądu w informacje w kontekście modeli 3D pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w trakcie cyklu życia projektu, w biurze, w terenie i na placu budowy.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • ProjectWise Design Integration
  Podsumowanie produktu
  ProjectWise Design Integration

  Przyspieszenie współdzielenia informacji i ponownego wykorzystywania treści na potrzeby wielobranżowej koordynacji i współpracy nad projektem.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • Navigator Mobile
  Podsumowanie produktu
  Navigator Mobile

  Uzyskaj wgląd w informacje projektowe i możliwość rozwiązywania problemów bez względu na to, czy jesteś w biurze, na placu budowy czy w terenie.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
 • ProjectWise Edge
  Podsumowanie produktu
  ProjectWise Edge

  Przeglądanie, analizowanie i zatwierdzanie najbardziej aktualnych danych projektu w dowolnym miejscu i czasie.

  Więcej informacji
  Wykorzystywane przez
Specjalizacje