• Reality Modeling Academy

    Increase awareness and adoption of reality modeling

Akademia modelowania rzeczywistości

Możliwości ciągłego prowadzenia pomiarów dostarczane przez drony i inne techniki modelowania rzeczywistości są bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. Firmy i organizacje inwestują w technologie modelowania rzeczywistości, aby rozszerzyć zakres obsługiwanych siatek rzeczywistości 3D dla swoich projektów infrastrukturalnych.

Akademia modelowania rzeczywistości została stworzona w celu promowania wiedzy i najlepszych praktyk dla branży infrastruktury do rejestrowania istniejących warunków w 3D, aby zapewnić rzeczywisty kontekst procesów pracy dotyczących projektowania, budowy, eksploatacji i inspekcji.   

Akademia modelowania rzeczywistości dostarczy treść i wiedzę na temat rozwiązań i technologii modelowania rzeczywistości służących do utrzymania pomiarów i danych dotyczących majątku trwałego, aby zapewnić osobom zainteresowanym informacje do procesu decyzyjnego podczas wszystkich etapów cyklu życia majątku trwałego. Będzie oferować najlepsze praktyki w zakresie rejestrowania danych modelowania rzeczywistości i danych wyjściowych, zapewniając łatwą integrację rozwiązań do modelowania rzeczywistości w Twoich procesach pracy, udostępniając innowacyjne wykorzystanie modelowania rzeczywistości w branżowych procesach pracy oraz zapewniając kompleksową bazę wiedzy w zakresie modelowania rzeczywistości.

Akademia prezentuje również listę dostawców usług i rozwiązań modelowania rzeczywistości, aby pomóc Ci szybciej osiągnąć postęp we wdrażaniu modelowania rzeczywistości. Nasi partnerzy to zatwierdzeni specjaliści od gromadzenia danych modelowania rzeczywistości i dostawcy rozwiązań do wykorzystania danych modelowania rzeczywistości. 

Become a Reality Modeling Provider
Automated Recognition of Cell Towers
On-Demand Webinar: Use of Reality Modeling for automated recognition and machine learning of infrastructure assets
Register Now