• AAEngineering Group

  Cyfrowy bliźniak zakładu przemysłowego w Aksu: od koncepcji do uruchomienia

  Aksu, region Akmola, Kazachstan

Podsumowanie projektu

  • MINING AND OFFSHORE ENGINEERING - AAEngineering Group

Rozszerzenie produkcji złota

Kiedy wiercenia i badania geologiczne w Kazachstanie potwierdziły obecność rud złota w regionie Akmola, producent złota Altynalmas zainwestował w zwiększenie wydobycia tego surowca i podniesienie rocznego poziomu obróbki rudy do 5 mln ton. Projekt o wartości 230 mln USD obejmował budowę nowego zakładu obróbki, zapory, bazy mieszkalnej, rurociągów i 220-kilowoltowej podstacji elektrycznej, która wymagała modernizacji istniejącej infrastruktury energetycznej. AAEngineering Group powierzono projektowanie, zaopatrzenie oraz prace budowlane, co wiązało się z koniecznością dostarczenia klientowi cyfrowej dokumentacji zgodnej z programem cyfryzacji kopalni. Firma musiała przestrzegać surowych przepisów środowiskowych i wymogów integracji z istniejącymi zakładami obróbki rudy złota. Dodatkowe trudności wiązały się z ograniczoną powierzchnią, krótkim harmonogramem i wyzwaniami koordynacyjnymi ze względu na pandemię COVID-19.

Wizualizacja opcji infrastruktury, usprawnienie realizacji projektu

Firma AAEngineering chciała zaprezentować kilka modeli koncepcyjnych, aby umożliwić klientowi wizualizację różnych opcji projektu celem podjęcia najbardziej świadomej decyzji dotyczącej realizacji. Starano się zademonstrować zaangażowanie firmy we wdrażaną przez klienta cyfryzację, zapewniając bezproblemową integrację z trzema istniejącymi fabrykami i ich systemami operacyjnymi przy użyciu cyfrowych bliźniaków. Aby skrócić czas budowy i dotrzymać napiętego harmonogramu, zaproponowano również jednoczesne prowadzenie prac projektowych i budowlanych. Jednak w celu osiągnięcia tych rezultatów oraz sprostania inicjatywom klienta w zakresie inteligentnego wydobycia i zarządzania zdalnym zespołem projektowym podczas pandemii, firma AAEngineering potrzebowała zintegrowanych technologii BIM i cyfrowych bliźniaków oraz otwartego, połączonego środowiska danych (CDE).

Otwarte aplikacje zapewniają zintegrowane rozwiązanie

Na etapie modelowania koncepcyjnego i przy użyciu ProjectWise, firma AAEngineering stworzyła środowisko projektowe oparte na współpracy. Dzięki ContextCapture przetworzono skany laserowe, a bezzałogowe statki powietrzne (UAV) zarejestrowały obrazy istniejących obiektów i nowego placu budowy. Oprogramowanie OpenRoads posłużyło do analizy robót ziemnych i utworzenia cyfrowego modelu terenu. Za pomocą OpenPlant zdigitalizowano istniejące i nowe układy rurociągów oraz podłączenia wyposażenia, żeby opracować kilka koncepcyjnych modeli 3D dla klienta. Szczegółowy projekt i modelowanie architektoniczne zostały wykonane w OpenBuildings Designer, zaś model informacyjny zsynchronizowano z SYNCHRO 4D do symulowania i planowania budowy. LumenRT ułatwił wizualne wykrywanie kolizji, podczas gdy iTwin Services dostarczyły platformę opartą na chmurze w celu utworzenia cyfrowego bliźniaka i bezproblemowej integracji z systemem operacyjnym klienta, jako wsparcie inteligentnych procesów wydobywczych i zarządzania.

Cyfryzacja rewolucjonizuje przemysł   

Wykorzystując otwarte aplikacje do modelowania 3D i 4D firmy Bentley oraz technologię cyfrowych bliźniaków, firma AAEngineering przeprowadziła równoległe prace projektowe i budowlane, które zaowocowały uruchomieniem zakładu przed terminem, co wpłynęło na obniżenie kosztów budowy. Praca we wspólnym środowisku cyfrowym i aktualizacja modelu rozwoju za pomocą pomiarów pochodzących z bezzałogowych statków powietrznych pozwoliły zaoszczędzić 30% czasu projektowania i obniżyć koszty podróży o 75%, a także zoptymalizowały zdalną koordynację i zarządzanie budową podczas kwarantanny w związku z pandemią COVID-19. Dzięki dokładnemu modelowaniu i wizualizacji zredukowano ilość materiałów o 15% i wyeliminowano kolizje podczas budowy. Cyfrowy bliźniak umożliwia klientowi szkolenie personelu operacyjnego przed uruchomieniem oraz służy do promowania automatyzacji i cyfryzacji procesów, które rewolucjonizują przemysł wydobywczy.

Portfolio projektu: AutoPIPE, Bentley Raceway and Cable Management, ContextCapture, gINT, iModel.js,, iTwin Services, LumenRT, MicroStation, OpenBuildings Designer, OpenPlant, OpenRoads, OpenSite, PLAXIS, ProjectWise, Promis.e, ProStructures, SITEOPS, SYNCHRO 4D
Wynik/Fakty
 • Firma AAEngineering wykorzystała oparte na współpracy modelowanie 4D firmy Bentley i technologię cyfrowych bliźniaków, żeby sprostać wyzwaniom związanym z budową zakładu obróbki rudy złota w warunkach kwarantanny spowodowanej przez COVID-19.
 • Stworzenie skoordynowanego środowiska projektowego skróciło czas projektowania o 30% i zapewniło kompatybilność z istniejącymi obiektami.
 • Cotygodniowe pomiary za pomocą dronów i symulacja budowy za pomocą SYNCHRO 4D skróciły czas budowy, umożliwiając uruchomienie zakładu przed terminem.
 • Opracowanie cyfrowego bliźniaka poprawiło kontrolę jakości i podejmowanie decyzji, wspierając inicjatywy związane z cyfryzacją kopalni.
Cytat:
 • „Podsumowując, firma Bentley Systems umożliwiła nam udoskonalenie naszych własnych rozwiązań w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji”.

  Andriej Aksionow Dyrektor departamentu ds. modelowania informacji AAEngineering Group