• Henan Water & Power Engineering Consulting Co., Ltd.

  System wspomagania decyzji dla awaryjnego usuwania nagłego zanieczyszczenia wody na środkowej trasie projektu South-to-North Water Diversion Project

  Pekin, Chiny

Podsumowanie projektu

  • Henan Water & Power Engineering Consulting Co., Ltd. – Decision Support System for Emergency Disposal of Sudden Water Pollution in Middle Route of South-to-North Water Diversion Project - Beijing, China

Projekt

Projekt South-to-North Water Diversion dostarcza wodę z rzeki Jangcy do 53,24 mln ludzi w 18 dużych i średnich miastach w Chinach. Jednak ze względu na wielkość projektu i jego przebieg przez obszary miejskie, tradycyjne plany reagowania kryzysowego nie były wystarczające, aby skutecznie reagować na nagłe wypadki związane z zanieczyszczeniem wody, takie jak wycieki cystern i pęknięcia rur, oraz zapewnić bezpieczeństwo. Zadaniem firmy Henan Water & Power Engineering Consulting było opracowanie systemu usprawniającego planowanie awaryjne i reagowanie na wypadek zanieczyszczenia wody wzdłuż środkowej trasy projektu, która rozciąga się na 1432 kilometry.

Rozwiązanie

Firma Henan Water & Power Engineering Consulting ustaliła, że najlepszym rozwiązaniem będzie model BIM całej trasy środkowej. Organizacja użyła bezzałogowych statków powietrznych (UAV) do gromadzenia danych obrazowych dotyczących drogi wodnej, śluz, mostów, budynków i innych szczegółów otaczającego środowiska. Obrazy te zostały następnie wykorzystane do utworzenia modelu cyfrowego. W ramach tego modelu cyfrowego zespół projektowy utworzył model hydrauliczny, który pokazywał jakość wody, a także rozmiar i zakres rzeczywistych lub potencjalnych zdarzeń zanieczyszczenia.

Wynik

Firma Henan Water & Power Engineering Consulting utworzyła cyfrowy model 1432-kilometrowej trasy środkowej w zaledwie dwa miesiące. Dzięki aktywnemu systemowi wspomagania decyzji urzędnicy dysponują wysokiej jakości wizualizacjami 3D drogi wodnej i mają możliwość planowania różnych scenariuszy zanieczyszczenia. Wszyscy interesariusze otrzymują aktualne dane dotyczące jakości wody podczas zdarzeń związanych z zanieczyszczeniem, co przyspiesza podejmowanie decyzji dotyczących środków zaradczych. System wspomagania decyzji pomaga teraz urzędnikom zaoszczędzić średnio 3 miliony CNY, reagując na każdy przypadek zanieczyszczenia wody.

Oprogramowanie

Narzędzie ContextCapture zarządzało dużą ilością wysokiej jakości danych obrazu zebranych przez UAV i utworzyło siatkę rzeczywistości, która stała się podstawą cyfrowego bliźniaka. Aplikacje MicroStation i OpenBuildings Designer pomogły zespołowi projektowemu utworzyć modele kanałów, mostów, budynków i innych funkcji w ramach cyfrowego bliźniaka. Narzędzie ProjectWise utworzyło otwarte, połączone środowisko danych, które ułatwiło współpracę między projektantami.

Narzędzia używane w projekcie: ContextCapture, MicroStation, OpenBuildings Designer, OpenRoads, ProjectWise

Wynik/Fakty
 • Ze względu na rozmiar i biegnącą przez miasto trasę projektu South-to-North Water Diversion Project tradycyjne plany reagowania na zanieczyszczenie wody nie były wystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo.
 • Firma Henan Water & Power Engineering Consulting utworzyła cyfrowy model 1432-kilometrowej trasy środkowej w zaledwie dwa miesiące.
 • Wykorzystując model 3D do wizualizacji danych hydraulicznych, interesariusze mogą szybciej podejmować decyzje w przypadku zanieczyszczenia wody.
 • System wspomagania decyzji pomaga teraz urzędnikom zaoszczędzić średnio 3 miliony CNY, reagując na każdy przypadek zanieczyszczenia wody.
Cytat:
 • „Narzędzia dostarczone przez firmę Bentley mogą udostępniać dane i koordynować modelowanie rzeczywistości UAV, technologię GIS i modelowanie wody. Projekt ten jest ważnym przykładem zintegrowanego zastosowania technologii BIM i najnowocześniejszej technologii informacyjnej oraz zapewnia rządowi system decyzyjny oparty na wizualizacji 3D”.

  Ying Gao Prezes instytutu Digital Engineering Institute Henan Water & Power Engineering Consulting Co., Ltd.