• Stream Environment Sdn. Bhd.

  Automatyczny system zbierania odpadów dla Terminalu 4 lotniska Changi

  Singapur

Podsumowanie projektu

Projekt
Wraz z zakończeniem rozbudowy lotniska Changi w Singapurze nowy Terminal 4 będzie obsługiwać do 16 milionów pasażerów rocznie, co budzi obawy dotyczące konwencjonalnego wywozu śmieci. Rozumiejąc potrzebę zastosowania lepszego rozwiązania w zakresie zbierania odpadów, firma Stream Environment Sdn. Bhd. zaprojektowała, dostarczyła i zainstalowała automatyczny system zbierania odpadów (AWCS). Aby dotrzymać krótkich terminów i skoordynować działania z osobami zainteresowanymi w celu otwarcia terminalu, firma Stream potrzebowała elastycznej technologii do projektowania o dużej efektywności wymiany danych.

Rozwiązanie
Przy pomocy oprogramowania Promis.e zespół przygotował bibliotekę cyfrowych symboli, elementów i szablonów w celu opracowania rysunków i schematów elektrycznych systemu AWCS oraz dostarczenia wymaganych raportów. Firma Stream zintegrowała oprogramowanie MicroStation i Navigator w celu modelowania 3D i wizualizacji, aby przedstawić wszystkim stronom przebieg systemu AWCS w obrębie budynku lotniska, zapewniając bezproblemowe oddanie do eksploatacji. Technologia firmy Bentley oparta na współpracy zoptymalizowała projekt inżynierski zgodnie z normami międzynarodowymi.


Rezultaty
System AWCS firmy Stream przenosi od sześciu do ośmiu ton odpadów dziennie bez udziału personelu na miejscu. W porównaniu z oprogramowaniem AutoCAD zintegrowane rozwiązanie technologiczne firmy Bentley skróciło czas projektowania o 11 dni, umożliwiając zespołowi dotrzymanie terminu realizacji w czasie krótszym niż trzy dni. Zautomatyzowane możliwości oprogramowania Promis.e sprawiły, że do opracowania projektów można było zaangażować tylko jednego inżyniera, podczas gdy porównywalne projekty wymagają udziału aż trzech inżynierów. Oprogramowanie Promis.e przyspieszyło również generowanie raportów i zmniejszyło liczbę błędów projektowych. Ogólnie rzecz biorąc, aplikacja usprawniła koordynację, zoptymalizowała dokładność projektu i zwiększyła wydajność, co przełożyło się na szacunkowe oszczędności rzędu 100 000 SGD.


Oprogramowanie
Wykorzystanie oprogramowania Promis.e pozwoliło inżynierom i kreślarzom na opracowanie dokładnych rysunków elektrycznych, mechanicznych i kontrolnych, spełniających wymagania norm międzynarodowych. Oprogramowanie łatwo generuje dokładne zestawienia materiałów i schematy zacisków, znacznie oszczędzając czas i koszty. Wykorzystanie modeli 3D oprogramowania MicroStation i kontenerów iModel poprawiło wizualizację, współpracę i mobilność informacji między wszystkimi stronami projektu, umożliwiając szybkie dostarczenie rezultatów projektowych. Dzięki rozwiązaniu firmy Bentley wszystkie informacje o majątku trwałym będą teraz przechowywane i monitorowane w celu zapewnienia wydajnej konserwacji w trakcie jego cyklu życia.


Playbook projektów: MicroStation, Navigator, Promis.e
Rezultaty/Fakty
 • Firma Stream wykorzystała technologię firmy Bentley do zintegrowanego projektowania, aby dostarczyć system AWCS, który przenosi od sześciu do ośmiu ton odpadów dziennie bez udziału personelu na miejscu, w celu rozwiązania problemów związanych ze zwiększonym napływem pasażerów w Terminalu 4 lotniska Changi.
 • Oprogramowanie Promis.e i MicroStation umożliwiło jednemu inżynierowi ukończenie projektów systemów elektrycznych w czasie krótszym niż trzy dni, co pozwoliło na dotrzymanie krótkiego terminu.
 • Kontenery iModel przyspieszyły wymianę dokładnych informacji między wszystkimi stronami projektu, eliminując błędy i zwiększając wydajność.
 • Zautomatyzowane możliwości, elastyczność i efektywność wymiany danych aplikacji do modelowania firmy Bentley usprawniły procesy pracy i projektowania, co przełożyło się na szacunkowe oszczędności rzędu 100 000 SGD.
Cytat:
 • „Dzięki wdrożeniu oprogramowania Promis.e, MicroStation i Navigator zespół inżynierski mógł zautomatyzować proces projektowania i generowania raportów. Projektowanie systemów elektrycznych, które zwykle trwa 14 dni, zostało znacznie skrócone — do mniej niż trzech dni. Dzięki mniejszej liczbie błędów i krótszemu czasowi produkcji organizacja może zaoszczędzić ponad 100 000 SGD na kosztach projektu”.

  Ammar Azizan Inżynier ds. automatyzacji i rozruchu Stream Environment Sdn. Bhd.