• PESTECH International Berhad

  Zautomatyzowanie i zintegrowanie prac związanych z projektem podstacji elektrycznej 230kV

  Kratie i Kampong Cham, Kambodża

Podsumowanie projektu

Projekt
Firma Diamond Power Limited podpisała umowę z firmą PESTECH International Berhad na zaprojektowanie, dostarczenie, wybudowanie i uruchomienie podstacji elektrycznej i systemu przesyłowego z Kratie do Kampong Cham w Kambodży. Firma ma zrealizować część przesyłową oraz podstawowy i dodatkowy projekt systemu podstacji elektrycznej w ramach projektu wartego 92,2 mln USD. Po zakończeniu projektu firma PESTECH podpisze 25-letni kontrakt na obsługę elektroenergetycznego systemu przesyłowego i zarządzanie nim.

Rozwiązanie
Firma PESTECH zaplanowała, zaprojektowała, wyprodukowała, przetestowała, dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła rozdzielnię 230 kV w podstacji elektrycznej w Kampong Cham, nową podstację elektryczną w Kratie oraz łączącą je linię przesyłową 230 kV wykonaną z podwójnych przewodów typu ACSR Bittern. Efektywna realizacja tego zadania wymagała zrezygnowania z typowego procesu projektowania ręcznego i wykorzystania oprogramowania Bentley Substation, które zapewniło zintegrowaną platformę do projektowania 2D systemów elektrycznych i projektowania 3D konstrukcji podstacji elektrycznej. We współpracy z firmą Hertford MES Sdn. Bhd., partnerem firmy Bentley, zespół projektowy wykorzystał również oprogramowanie ProjectWise, MicroStation i Navigator, co przyczyniło się do zwiększenia wydajności, usprawnienia współpracy, zminimalizowania liczby błędów i egzekwowania standardów.

Rezultaty
Podstacja elektryczna zwiększy czas użyteczności i niezawodność majątku trwałego klientów w zakresie przesyłu i dystrybucji oraz będzie wspierać infrastrukturę transportową i budowlaną tego szybko rozwijającego się regionu. Wykorzystując aplikacje firmy Bentley, zespół ograniczył czas poświęcony na projektowanie z tygodni do dni, co przełożyło się na skrócenie czasu realizacji projektu o około 70 procent. Rysunki schematyczne, których przygotowanie trwa zazwyczaj od 14 do 21 dni roboczych, były gotowe w mniej niż siedem dni roboczych, a plany kabli, których sprawdzenie i udokumentowanie trwa najczęściej trzy dni, były automatycznie generowane w nie więcej niż jedną godzinę.

Oprogramowanie
Oprogramowanie Bentley Substation zapewniło zespołowi inżynierskiemu jedną platformę stanowiącą ujednolicone środowisko do projektowania 3D. Ponadto pełniło ono rolę inteligentnej bazy danych, eliminując konieczność wielokrotnego ręcznego wprowadzania danych oraz ręcznej koordynacji, jednocześnie usprawniając współpracę między branżami, co przyczyniło się do zminimalizowania liczby błędów i przeróbek i umożliwiło w pełni inteligentne projektowanie. Ta baza danych również ułatwiła zespołowi zautomatyzowanie dużej części procesu projektowania — szczególnie tworzenia rysunków i raportów. Oprogramowanie ProjectWise usprawniło udostępnianie dokumentów i współpracę przy projekcie, umożliwiło szybsze przeglądy i zatwierdzenia oraz zapewniło mobilny dostęp do projektu.

Playbook projektów: Bentley Substation, MicroStation, Navigator, ProjectWise, Promis.e

Outcome/Facts
 • Oprogramowanie ProjectWise ułatwiło udostępnianie dokumentów między działami a zespołami projektowymi, tym samym upraszczając sprawdzanie i zmienianie projektu.
 • Firma PESTECH zamieniła proces projektowania ręcznego wykorzystywany w poprzednich projektach na oprogramowanie Bentley Substation, które zapewniło zintegrowaną platformę do projektowania systemów elektrycznych i konstrukcji podstacji elektrycznej.
 • Aplikacje firmy Bentley umożliwiły zespołowi ograniczenie czasu poświęconego na projektowanie z tygodni do dni, co przełożyło się na skrócenie czasu realizacji projektu o około 70 procent.
 • Firma PESTECH będzie obsługiwać elektroenergetyczny system przesyłowy i zarządzać nim przez 25 lat, zapewniając firmie Diamond Power bezproblemową eksploatację.
Quote:
 • „Technologia firmy Bentley okazała się doskonałym rozwiązaniem w projektach infrastrukturalnych w zakresie sieci przesyłowych i energetyki. Aby zapewnić wysoki standard prac inżynierskich, firma PESTECH wykorzystała oprogramowanie Bentley Substation, MicroStation, ProjectWise i Navigator w projektach podstacji elektrycznych oraz sieci przesyłowej i dystrybucyjnej”.

  Direshkumar Padmanathan Inżynier projektu PESTECH International Berhad