• Italferr

  Plan podróży – Neapol

  Apice, Benevento i Avellino, Włochy

Podsumowanie projektu

Projekt

W ramach modernizacji infrastruktury i technologii firma Italferr zaprojektowała 19-kilometrowe przedłużenie linii kolejowej dużych prędkości o dużej przepustowości. Koszt inwestycji to 1,1 mld EUR. Trasa biegnie z Neapolu do Bari we Włoszech, przez teren podatny na osunięcia. Zespół projektowy zdecydował się na wdrożenie metodologii BIM w celu zaprojektowania optymalnej trasy dla tego trudnego krajobrazu.

Rozwiązanie

W celu zoptymalizowania projektu zespół wdrożył oparte na współpracy podejście BIM i opracował całą trasę. Członkowie zespołu pracowali w powiązanym środowisku danych w celu zarządzania wielodyscyplinarnym przepływem danych podczas procesu planowania i projektowania. Wykorzystując interdyscyplinarne aplikacje firmy Bentley, zespół wygenerował modele 3D i udostępnił je wszystkim uczestnikom projektu, co usprawniło współpracę.

Rezultaty

Zespół zakończył projektowanie całej trasy kolejowej w grudniu 2017 r. Aplikacje firmy Bentley ułatwiły opracowywanie i uzgadnianie wersji, dzięki czemu zespół opracował optymalne rozwiązanie w krótszym czasie i zmniejszył koszty projektu. Ta oś kolejowa zapewni miejscowej ludności dostęp do linii dużych prędkości z Neapolu do Mediolanu i odegra kluczową rolę w rozwoju południowych Włoch.

Oprogramowanie

Zespół wykorzystał oprogramowanie ProjectWise w charakterze platformy połączonego środowiska danych, co zapewniło kontrolę nad wszystkimi współdzielonymi dokumentami i umożliwiło projektantom wyraźne rozróżnianie wersji plików. Aplikacja Descartes umożliwiła szybką produkcję i przetwarzanie chmur punktów w celu zgromadzenia wszystkich niezbędnych informacji, a do wygenerowania modeli 3D torów użyto programu OpenRail. Oprogramowanie Navigator umożliwiło zespołowi pracę na jednym, połączonym modelu do wykrywania kolizji, co pozwoliło wyeliminować potencjalne błędy przed rozpoczęciem budowy.

Playbook projektów: Descartes, gINT, LumenRT, MicroStation, Navigator, OpenRoads, OpenRail, ProjectWise

Wynik/fakty
 • W ramach modernizacji infrastruktury i technologii firma Italferr zaprojektowała 19-kilometrowe przedłużenie linii kolejowej.
 • Ukończona w grudniu 2017 r. oś kolejowa będzie odgrywać kluczową rolę w rozwoju południowych Włoch.
 • Jako platforma połączonego środowiska danych aplikacja ProjectWise zapewniała kontrolę nad wszystkimi udostępnianymi dokumentami i umożliwiała projektantom rozróżnianie wersji plików.
 • Aplikacja Descartes umożliwiła szybką produkcję i przetwarzanie chmur punktów w celu zgromadzenia wszystkich niezbędnych informacji, a do wygenerowania modeli 3D torów użyto programu Power Rail Track.
Cytat:
 • „Zastosowanie metodologii BIM, z wykorzystaniem narzędzi firmy Bentley, pozwoliło zoptymalizować zintegrowane projektowanie infrastruktury kolejowej poprzez interaktywną wymianę danych, zarządzaną przez oprogramowanie ProjectWise. Utworzyliśmy w ten sposób jednolitą bazę danych wszystkich modeli, które mogą zostać ponownie wykorzystane w kolejnych fazach projektowania, a także stanowić podstawę przy realizacji podobnych projektów. Możliwość przeprowadzania kontroli kolizyjności, zarówno w toku pracy, jak i na ukończonym projekcie, pomoże ocenić z wyprzedzeniem wszelkie rozbieżności pomiędzy różnymi modelami i ułatwi eliminowanie niespójności poprzez zmniejszenie liczby i wielkości kolejnych wersji, a to usprawni proces projektowania”.

  Daniela Aprea Inżynier projektu Italferr