• CCCC First Highway Consultants, Co., Ltd.

    Zastosowanie strategii BIM do transformacji drogi ekspresowej Meiguan na projekt drogi miejskiej

    Szenczen, prowincja Guangdong, Chiny

Podsumowanie projektu

Projekt
Firma CCCC First Highway Consultants podpisała umowę na świadczenie usług w zakresie doradztwa projektowego w ramach wartego 9,4 mld CNY projektu modernizacji drogi ekspresowej Meiguan oraz rozbudowy istniejącej drogi ekspresowej. Rozbudowa miała dotyczyć odcinka o długości około 8,5 kilometra oraz objąć osiem węzłów między stacjami Meilin Inspection Station a Qinghu w Szenczen w Chinach. Projekt musiał uwzględniać złożone środowisko — w tym 3700 podziemnych rurociągów, osiem skrzyżowań wielopoziomowych i duże natężenie ruchu — i zakończyć się w ciągu dziewięciu miesięcy.

Rozwiązanie
Firma CCCC świadczyła usługi projektowe od planowania do wstępnego projektowania i budowy w zakresie rozbudowy oryginalnej drogi ekspresowej i nowo wybudowanych dróg pomocniczych. Z uwagi na gęstą sieć drogową, duże natężenie ruchu w obszarze projektu i krótki cykl projektowania firma CCCC wdrożyła podejście BIM oparte na współpracy, wykorzystując aplikacje firmy Bentley do opracowania projektu inżynierskiego infrastruktury miejskiej w środowisku 3D. Następnie zespół wykorzystał dane eksploracji do modelowania złożonego podziemnego środowiska 3D.

Rezultaty
Wykorzystanie aplikacji firmy Bentley do wdrożenia procesu projektowania 3D opartego na współpracy zmniejszyło liczbę przeróbek, zoptymalizowało udostępnianie informacji i zaoszczędził czas projektowania. Umożliwiło ono również realizację projektu na 43 dni przed planowanym terminem, jednocześnie zmniejszając koszty o 2,2 mln CNY. Ponadto firma CCCC zmniejszyła obciążenie pracami związanymi ze zmianami w projekcie (obliczonymi na 120 dni), wstępnym przeglądem projektu (obliczonymi na 60 dni) i inspekcją błędów w projekcie rurociągu (obliczonymi na 150 dni). Model BIM umożliwił również zespołowi przeprowadzenie symulacji budowy i wirtualnego ograniczenia natężenia ruchu, co pomoże zespołowi budowlanemu zminimalizować wpływ na społeczność.

Oprogramowanie
Zespół projektowy wykorzystał zintegrowane aplikacje BIM i technologię modelowania rzeczywistości firmy Bentley, w tym oprogramowanie MicroStation, OpenRoads, Subsurface Utilities Design and Analysis (SUDA) i OpenBridge Modeler, do parametrycznego projektowania 3D we wszystkich kierunkach. Siatka rzeczywistości w połączeniu z modelem geograficznym 3D zapewniła rzeczywiste i intuicyjne założenia projektowe, dzięki czemu plan projektu był bardziej dokładny, przemyślany i ekonomiczny. Zespół wykorzystał również oprogramowanie ProjectWise jako wspólne środowisko danych do zarządzania informacjami oraz ich przechowywania i udostępniania różnym branżom projektowym i osobom zainteresowanym.

Playbook projektów: LumenRT, ContextCapture, MicroStation, OpenBridge ModelerOpenRoads Designer, ProjectWise
Outcome/Facts
  • Proces projektowania 3D opartego na współpracy wykorzystujący rozwiązania firmy Bentley zmniejszył liczbę przeróbek, zoptymalizował udostępnianie informacji i skrócił czas projektowania.
  • Projekt został pomyślnie zrealizowany na 43 dni przed planowanym terminem przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów o 2,2 mln CNY.
  • Model BIM umożliwił zespołowi przeprowadzenie symulacji budowy i wirtualnego ograniczenia natężenia ruchu, co pomoże zespołowi budowlanemu zminimalizować wpływ na społeczność.
Quote:
  • „Dzięki strategicznej współpracy z firmą Bentley opracowaliśmy projekt 3D oparty na współpracy, zoptymalizowaliśmy plan projektu i wdrożyliśmy cyfrowy proces realizacji z wykorzystaniem oprogramowania i rozwiązań do modelowania BIM firmy Bentley. Wykorzystaliśmy technologię BIM do rozwiązania wielu złożonych problemów napotkanych podczas promocji projektu, dzięki czemu zyskaliśmy większe uznanie oraz więcej ofert projektowych w tej branży”.

    Cheng Peng Asystent prezesa FHCC CCCC First Highway Consultants, Co., Ltd.