• Beijing Institute of Water

  Projekt Tongzhou Water Works w ramach projektu Beijing South-to-North Water Diversion Project

  Pekin, Chiny

Podsumowanie projektu

Projekt
Malejące zasoby wód gruntowych w Chinach spowodowały niedobory wody w Tongzhou, południowo-wschodniej dzielnicy Pekinu. Aby sprostać temu wyzwaniu i zapewnić ciągłość zaopatrzenia w wodę mieszkańców tego obszaru, firma Beijing Institute of Water rozpoczęła projekt Tongzhou Water Works o wartości 354 mln CNY, który zwiększy ilość dostępnej wody do 2,8-krotności ilości zapewnionej w 2011 roku, a także zmniejszy zależność od wód gruntowych z 74,2 procent do 21,4 procent. Projekt obejmie stację uzdatniania wody, zbiornik wody czystej oraz zintegrowany budynek biurowy i inne budynki pomocnicze.

Rozwiązanie
Zespół projektowy wykorzystał platformę do współpracy ProjectWise firmy Bentley do stworzenia modelu informacji 3D o wodociągach i budynkach pomocniczych oraz wdrożył standardy projektowania i produkcji 3D dla 26 inżynierów opracowujących model 3D i rysunki konstrukcyjne 2D. Podczas opracowywania modelu zespół kompleksowo udoskonalił środki projektowania, egzekwował normy oraz zweryfikował rysunki konstrukcyjne i statystyki inżynierskie projektu 2D. Zespół projektowy przeprowadził również optymalizację projektu z wykorzystaniem postępów w BIM firmy Bentley. Na przykład zespół zoptymalizował układ konstrukcji technologii uzdatniania wody i terenu instalacji z zastosowaniem ciśnienia wody surowej.

Rezultaty
Wykorzystując oprogramowanie firmy Bentley, zespół projektowy opracował statystyki inżynierskie w czasie o połowę krótszym niż zwykle i zmniejszył koszty budowy o 10 procent dzięki użyciu mniejszej ilości kabli. Wykrywanie kolizji między branżami skróciło czas przeglądu rysunków o 40 procent i zmniejszyło koszty budowy o 15 procent. Projektując cały cykl życia i zarządzając nim, zespół projektowy poprawił jakość i zwiększył efektywność projektu, jednocześnie spełniając wymagania administracyjne dotyczące efektywności energetycznej. Zespół zmniejszył również koszty budowy i wyeliminował wpływ na środowisko. Na przykład zużycie energii z paliw kopalnych i energii elektrycznej spadło o ponad 45 procent. To przedsięwzięcie w ramach projektu Beijing South-to-North Water Diversion Project w fazie 3 zapewni 600 000 metrów sześciennych wody dziennie.

Oprogramowanie
Oprogramowanie firmy Bentley poprawiło dokładność, jakość i efektywność całego projektu. Zespół projektowy wykorzystał oprogramowanie ProjectWise jako platformę do zarządzania projektowaniem opartym na współpracy w celu przechowywania podstawowych informacji projektowych wszystkich branż, modeli informacji 3D, wydobytych rysunków 2D i tabel statystyk inżynierskich. Dzięki wykorzystaniu zarządzania personelem i uprawnieniami użytkownicy mogli udostępniać dane i modele, unikając błędów projektowych. Zespół projektowy wykorzystał również oprogramowanie AECOsim Building Designer do wygodnego i intuicyjnego rysowania modeli złożonych, nieregularnych konstrukcji betonowych. Aby stworzyć ujednolicony i łatwy w obsłudze projekt dla wszystkich branż, zespół wykorzystał oprogramowanie Bentley Substation i Bentley Raceway and Cable Management do modelowania układu kabli, tras kablowych i komponentów elektrycznych. Oprogramowanie Bentley Raceway and Cable Management zwiększyło efektywność projektu, umożliwiając projektantom zrozumienie układu mostów kablowych w czasie rzeczywistym, podczas gdy oprogramowanie OpenPlant pomogło zaprojektować urządzenia i rurociągi wodne. Ponadto oprogramowanie OpenRoads Designer pomogło zaprojektować wykopy na placu budowy i przepusty drogowe. Oprogramowanie Bentley Navigator było wykorzystywane do wykrywania kolizji i przeglądania modeli 3D.

Playbook projektów: AECOsim Building Designer, LumenRT, Bentley Raceway and Cable Management, Bentley Substation, MicroStation, Navigator, OpenPlant, OpenRoads, OpenRoads Designer, ProConcrete, ProjectWise, ProSteel, ProStructures

Outcome/Facts
 • Wykorzystując podejście oparte na projektowaniu 3D, 26 inżynierów w ciągu 40 dni zrealizowało prace w zakresie modelowania 3D, rysowania 2D i opracowania statystyk inżynierskich.
 • Dzięki wykorzystaniu oprogramowania firmy Bentley zespół projektowy zmniejszył ilość prac projektowych o ponad 50 procent, znacznie poprawiając dokładność projektu.
 • Wykorzystanie aplikacji firmy Bentley umożliwiło zespołowi projektowemu zidentyfikowanie i rozwiązanie ponad 40 kolizji w modelu, co znacznie poprawiło jakość projektu, zredukowało liczbę rysunków wymaganych do audytu o 40 procent i zmniejszyło koszty budowy o 15 procent.
 • Terminowe przesyłanie dokładnych statystyk dotyczących materiałów do jednostki konstrukcyjnej umożliwiło zmniejszenie kosztów budowy o około 10 procent dzięki użyciu mniejszej ilości kabli.
 • Specjaliści w zakresie systemów HVAC, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji oraz urządzeń wodnych wykorzystali oprogramowanie OpenPlant do zaprojektowania urządzeń i rurociągów wodnych oraz przygotowania powiązanych rysunków.
Quote:
 • „Firma Bentley zapewnia kompletne oprogramowanie do projektowania 3D dla wszystkich specjalistów z branży planowania ochrony zasobów wodnych, a także doskonałą platformę do zarządzania, umożliwiającą bezproblemowe opracowanie projektu, dostarczenie wyników i kontrolę jakości”.

  Qi Jiang Dyrektor centrum informacyjnego Beijing Institute of Water