• AEGEA Saneamento e Participações S.A.

    AEGEA Prolagos Sewerage Master Plan 2041

    Mikroregion Lagos, Rio de Janeiro, Brazylia

Podsumowanie projektu

Projekt
Firma Prolagos świadczy usługi wodno-kanalizacyjne dla pięciu gmin w mikroregionie Lagos miasta Rio de Janeiro, gdzie liczba mieszkańców waha się sezonowo od 400 000 do ponad 2 milionów. Firma Prolagos uzyskała koncesję od firmy AEGEA Saneamento e Participações S.A., która zajmuje się uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków na terenie Brazylii. Projekt Sewerage Master Plan 2041 o wartości 570 mln BRL został opracowany w celu zwiększenia zasięgu systemu kanalizacji z 76 procent do 90 procent oraz wyeliminowania zanieczyszczenia laguny Araruama, największego na świecie jeziora o dużym zasoleniu. Wyzwanie polegało na zoptymalizowaniu inwestycji w system kanalizacji w celu uzyskania jak najwyższego zwrotu i jak największych korzyści dla społeczności.

Rozwiązanie
Firma AEGEA wykorzystała oprogramowanie SewerGEMS firmy Bentley do stworzenia siedmiu modeli nowej, 900-kilometrowej sieci kanalizacyjnej i odwadniającej, 63 przepompowni ścieków oraz siedmiu oczyszczalni ścieków. Te modele zawierały dane GIS, CAD i SCADA umożliwiające dokładne odzwierciedlenie złożoności regionu. Projektanci wykorzystali te możliwości, aby dokładnie zrozumieć zachowanie systemów kanalizacji i odwodnienia, przeprowadzać analizy prawdopodobnych scenariuszy, porównywać wiele scenariuszy w celu zwiększenia efektywności operacyjnej i dostarczyć dziewięć różnych scenariuszy rozbudowy do rozważenia.

Rezultaty
Projektanci wykorzystali modele do podejmowania świadomych decyzji, zmniejszenia ryzyka związanego z ostatecznym planem i zapewnienia optymalnego zużycia energii. Firma AEGEA ustaliła, że przyszłe prace związane z siecią mogą ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków o 6,6 metra sześciennego rocznie, zmniejszyć koszty zużycia energii o 700 000 BRL rocznie i ograniczyć inwestycje o 60 procent w porównaniu z wcześniejszymi planami. Projekt umożliwił również całkowite oczyszczenie laguny Araruama, co zapewni korzyści społeczne, środowiskowe, ekonomiczne i turystyczne.

Oprogramowanie
Projektanci z firmy Prolagos wykorzystali aplikacje SewerCAD, SewerGEMS, WaterCAD i WaterGEMS firmy Bentley do opracowania nowego planu systemu kanalizacji. Dzięki zintegrowaniu tych aplikacji z centrum kontroli operacyjnej firmy AEGEA użytkownicy mogli łatwo symulować wpływ alternatywnych scenariuszy inwestycji w system kanalizacji na efektywność operacyjną, koszty i inne zmienne. Ponadto produkty te pomogły zespołowi projektowemu w przezwyciężeniu problemów dotyczących komunikacji z osobami zainteresowanymi, w szczególności dzięki wizualizacji danych i porównaniu wielu scenariuszy.

Playbook projektów:
SewerCAD, SewerGEMS, WaterCAD, WaterGEMS
Outcome/Facts
  • Dzięki wykorzystaniu oprogramowania firmy Bentley projektanci stworzyli dokładny widok całego systemu kanalizacji i mogli porównać nieograniczoną liczbę prawdopodobnych scenariuszy w celu szybszego podejmowania bardziej świadomych decyzji.
  • Projekt umożliwia całkowite oczyszczenie laguny Araruama, co zapewni społeczności korzyści społeczne, środowiskowe, ekonomiczne i turystyczne.
  • Mniejsze zanieczyszczenie wody obniży koszty ochrony zdrowia publicznego — organizacja National Health Foundation oszacowała, że Brazylia oszczędza na leczeniu cztery razy więcej, niż wynosiły koszty inwestycji w podstawowe urządzenia sanitarne.
Quote:
  • „Biorąc pod uwagę ograniczone środki na inwestycje infrastrukturalne w Brazylii, aplikacje takie jak SewerGEMS mogą naprawdę pomóc w optymalizowaniu inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej, tym samym zwiększając integrację społeczną i podnosząc standardy życia”.

    Wagner Oliveira de Carvalho Starszy kierownik projektu AEGEA Saneamento e Participações S.A.