• Banedanmark

  Nowa linia kolejowa, Kopenhaga-Ringsted

  Kopenhaga, Dania

Podsumowanie projektu

Projekt

W ramach swojej wizji Kolei Przyszłości, firma Banedanmark buduje pierwszą w Danii linię kolei dużych prędkości między Kopenhagą a Ringsted. Nowa linia o długości 60 kilometrów prowadzi przez 88 mostów i przez cztery tunele, aby połączyć 10 gmin. Ponadto w Køge Nord planuje się wybudowanie nowej stacji, a na stacji Ny Ellebjerg wybudowanie nowych peronów. Firma Banedanmark wykorzystuje swoje najlepsze praktyki zakupowe, ekonomię skali i najnowocześniejszą technologię do realizacji wartego 9 miliardów DKK przedsięwzięcia projektowo-budowlanego do 2018 roku.

Rozwiązanie

Biorąc pod uwagę skalę projektu, wyzwaniem dla firmy Banedanmark było zapewnienie możliwości prowadzenia robót. Projekt został podzielony na 20 pakietów przetargowych, które zawierały nakaz umożliwienia śledzenia treści inżynierskich, udostępniania danych do współpracy i koordynacji interfejsów na wszystkich etapach. Firma Banedanmark wybrała oprogramowanie ProjectWise jako platformę do współpracy, która miała zapewniać połączone środowisko danych i zautomatyzowane zapewnianie jakości. Oprogramowanie firmy Bentley dla inżynierii lądowej zapewniło modelowanie 3D i wysoką efektywność wymiany danych oraz koordynację projektowania.

Rezultaty

Dobrze skoordynowane procedury firmy Banedanmark pozwoliły na realizację projektu zgodnie z harmonogramem i pozwoliły osiągnąć ogólne oszczędności w wysokości 10–15 procent budżetu. Wymóg korzystania z inteligentnych modeli 3D skutkowało ofertami przetargowymi niższymi o 9,3 procent od spodziewanych. Modele 3D zapewniły czytelność projektu, która przyczyniła się do zmniejszenia ryzyka, a solidne dane pozwoliły na ustalanie realistycznych budżetów i precyzyjnych ilości. Sukces tego projektu spowodował powstanie nowej inicjatywy, „Cyfrowej kolei przyszłości”, w ramach której technologia BIM będzie wdrażana w trakcie całego cyklu życia projektu.

Oprogramowanie

Oprogramowanie firmy Bentley pozwoliło uniknąć sytuacji opóźnień i wzrostu kosztów. Oprogramowanie MicroStation pozwalało na kontrolę jakości, wykrywanie kolizji i optymalizację projektu. Oprogramowanie Bentley Rail Track modelowało minimalną szerokość infrastruktury w celu wykazania możliwości bezpiecznego przejazdy na potrzeby uzyskania zgody organu nadzoru. Oprogramowanie PowerCivil for Denmark dokumentowało rozbieżności ilościowe w zapytaniach wykonawców oraz modelowało sieci przesyłowe w sytuacjach, gdy ich właściciele nie posiadali tych informacji. Fotorealistyczne animacje powstałe przy użyciu oprogramowania MicroStation, Descartes i Bentley Pointools przyczyniły się do uzyskania akceptacji projektu.


Lista aplikacji użytych w projekcie: Bentley Rail Track, Bentley Descartes, Bentley Map, MicroStation, Bentley Navigator, Bentley Pointools, PowerCivil for Demark, ProjectWise

Outcome/Facts
 • Nowa linia będzie zawierać najszybsze pociągi w Danii, podróżujące z prędkością 250 kilometrów na godzinę po dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej.
 • Oprogramowanie firmy Bentley dla inżynierii lądowej zapewniło niespotykaną efektywność wymiany danych i koordynację procesu projektowania.
 • Wykorzystanie modeli 3D na potrzeby ofert składanych w przetargach zapewniło przejrzystość, zmniejszyło ryzyko i skutkowało ofertami niższymi o 9,3 procent niż zakładano.
 • Realizacja zadań na czas zwiększyła rezerwowy budżet firmy Banedanmark z 10 do 15 procent.
Quote:
 • „Zaangażowanie firmy Bentley na rzecz zapewniania narzędzi potrzebnych do obsługi całego cyklu życia majątku trwałego i efektywności wymiany danych z innymi oprogramowaniem do projektowania i budowy oznacza, że dane CAD firmy Banedanmark są zdatne do użycia, dobrze skoordynowane i dobrze udokumentowane”.

  Gita Mohshizadeh Dyrektor ds. CAD Banedanmark