• Bentley OpenUtilities Designer

  Podnieś wydajność prac inżynierskich

Oprogramowanie do projektowania sieci przesyłowych i oprogramowanie GIS

Program Bentley OpenUtilities Designer pomaga w projektowaniu i zarządzaniu siecią elektryczną, gazową, wodociągową, ściekową lub okręgową siecią ciepłowniczą. Precyzyjne narzędzia do rozmieszczania oparte na MicroStation przyspieszają projektowanie. Szacowanie kosztów w czasie rzeczywistym, które pozwala projektantom na szybką zmianę projektów, przyczynia się do obniżania kosztów projektu. Wbudowane zarządzanie procesami pracy w celu przypisywania, śledzenia i zarządzania pracą pozwala uniknąć opóźnień. Wbudowana aplikacja Bentley OpenUtilities Map — w pełni funkcjonalny GIS sieci przesyłowych — obniża koszty oprogramowania lub łączy Bentley OpenUtilities z istniejącym już GIS.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Analiza i wizualizacja sieci przesyłowych

  • Użyj narzędzi GIS do tworzenia nakładek, złączeń, map tematycznych, dynamicznych etykiet, raportów i zapytań. Śledź ścieżki przepływu promieniowego, pod prąd/z prądem, najkrótszego/wielokrotnego/nadmiernego na potrzeby sieci ochrony przewodów i ochrony katodowej. Analizuj i zgłaszaj przecieki w danym obszarze lub w całej sieci.
 • Projektowanie sieci energetycznych

  • Tworzenie, zarządzanie, analiza, szacowanie kosztów i raportowanie powykonawczej informacji o majątku trwałym oraz projektowanie planów rozbudowy, napraw, odnawiania i czynności konserwacyjnych.
   Planuj jedno-, dwu- lub wielorurowe sieci dla parowych i wodnych systemów energetycznych. Osiągnij inżynierską precyzję dzięki inteligentnemu rozmieszczaniu i edytowaniu opartemu na MicroStation.
 • Projektowanie sieci dystrybucji energii elektrycznej

  • Rozplanuj swoje główne, drugorzędne i publiczne sieci oświetlenia. Osiągnij inżynierską precyzję dzięki inteligentnemu rozmieszczaniu i edytowaniu opartemu na oprogramowaniu MicroStation. Projektuj aktywa sieci znajdujące się nad i pod ziemią za pomocą szczegółowych modeli przewodów i zawartych w nich kabli. Określ zasady zapewniające zgodność projektów z normami.
 • Projektowanie sieci dystrybucji gazu

  • Rozmieszczaj główne i serwisowe sieci rurociągowe oraz sieci ochrony katodowej. Osiągnij inżynierską precyzję dzięki inteligentnemu rozmieszczaniu i edytowaniu opartemu na oprogramowaniu MicroStation. Eksportuj układy rozmieszczenia do innych produktów firmy Bentley w celu modelowania i analizowania wydajności Twojego projektu sieci.
 • Projektowanie sieci kanalizacyjnych

  • Projektuj sieci kanalizacyjne, wód opadowych i kanalizacji ogólnospławnej. Osiągnij inżynierską precyzję dzięki inteligentnemu rozmieszczaniu i edytowaniu opartemu na MicroStation. Używaj narzędzi do tworzenia profili 2D do sprawdzania stopni wzniesienia. Eksportuj układy do innych produktów firmy Bentley w celu modelowania i analizowania wydajności Twojego projektu sieci.
 • Projektowanie sieci dystrybucji wody

  • Projektuj sieci dystrybucji wody. Osiągnij inżynierską precyzję dzięki inteligentnemu rozmieszczaniu i edytowaniu opartemu na MicroStation. Używaj narzędzi do tworzenia profili 2D do sprawdzania stopni wzniesienia i wyszukania preferowanego przebiegu. Eksportuj układy do innych produktów firmy Bentley w celu modelowania i analizowania wydajności Twojego projektu sieci.
 • Możliwość szacowania kosztów materiałów i pracy

  • Uzyskaj w czasie rzeczywistym informacje o kosztach każdej decyzji projektowej dzięki dynamicznym szacunkom kosztów. Twórz szczegółowe zestawienia kosztów pracy, materiałów i wyposażenia w każdym miejscu prowadzenia prac i dla całego projektu. Porównaj koszty alternatyw projektowych, aby znaleźć najtańszy projekt spełniający określone wymagania.
 • Utrzymywanie modeli i map infrastruktury sieciowej

  • Użyj systemu GIS zawierającego wszelkie funkcje potrzebne dla infrastruktury sieciowej opartego na sprawdzonej platformie Bentley Map. Przyspiesz edytowanie przy pomocy inteligentnych funkcji GIS i zautomatyzowanych narzędzi stosujących obowiązujące normy i zasady. Skorzystaj ze ścisłej integracji pomiędzy systemem projektowania a systemem GIS w celu uniknięcia przeróbek i w celu zapewnienia prawidłowego stanu powykonawczego.
 • Zarządzanie procesami pracy i zatwierdzeniami

  • Twórz, przydzielaj i zatwierdzaj zlecenia pracy oraz zarządzaj nimi w trybie samodzielnym lub poprzez integrację z systemem zarządzania pracą. Konfiguruj pulpity i raporty, aby pomóc kierownikom śledzić status i postęp projektu. Unikaj opóźnień dzięki automatycznym aktualizacjom statusu, prośbom o zatwierdzenie i zintegrowanymi wiadomościami e-mail.
 • Synchronizuj wersje projektu z GIS przedsiębiorstwa

  • Twórz nowe projekty i badaj przyszłe projekty bez uszczerbku dla integralności danych. Używaj krótkich i długich transakcji oraz edytowania przez wielu użytkowników, aby zapoznać się z wieloma opcjami. Rozwiązuj kolizje danych graficznych i niegraficznych i używaj raportów do porównania kosztów opcji projektowych.
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Programiści

Dołącz do Bentley Developer Network (BDN), aby opracowywać produkty i aplikacje, które rozszerzają ofertę firmy Bentley.

Więcej informacji