• RAM Steel

  Kompleksowy program do projektowania konstrukcji stalowych

Oprogramowanie do projektowania i analizowania stali

Wydajnie analizuj, projektuj i twórz rysunki techniczne odpornych na przeciążenia członów dla wszystkich projektów budynków stalowych, niezależnie od ich rozmiaru czy stopnia złożoności. Automatyzacja najbardziej żmudnych, powtarzalnych i czasochłonnych zadań projektowych oszczędza czas i pieniądze. Można wtedy skupić się na ważniejszych aspektach projektu i zapewnić klientowi lepsze i bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Zwiększenie produktywności dzięki skutecznemu obliczaniu przez RAM Steel pasma obciążenia dla wszystkich członków i obniżaniu obciążeń zgodnie z odpowiednimi przepisami budowlanymi. Można dzięki temu szybko zaprojektować stalowe kompozytowe i niekompozytowe belki, stalowe belki stropowe, wielowypustowe i komórkowe dźwigary, stalowe kolumny i płyty bazowe dla każdego poziomu infrastruktury.
Możliwości
 • Projektowanie i analiza modeli konstrukcyjnych

  • Szybko modeluj całą konstrukcję, w tym płyty, krawędzie i otwory w płytach, belki, słupy, ściany, stężenia, stopy, ławy i pale fundamentowe. Skutecznie zautomatyzuj wiele czasochłonnych zadań związanych z projektowaniem i analizą oraz stwórz praktyczne układy konstrukcyjne i elementy gotowe do detalowania.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji budowlanej

  • Twórz automatycznie dokumenty projektu budowlanego, w tym wymagane rzuty i elewacje wykorzystywane do przekazania założenia projektowego. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane w dokumentacji.
 • Udostępnianie modeli konstrukcyjnych

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Szybko udostępniaj całemu zespołowi model konstrukcyjny, rysunki i informacje do przeglądu.
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży