• RAM Steel

  Kompleksowy program do projektowania konstrukcji stalowych

Oprogramowanie do projektowania i analizy konstrukcji stalowych

Wydajnie analizuj, projektuj i twórz rysunki techniczne odpornych na przeciążenia członów dla wszystkich projektów budynków stalowych, niezależnie od ich rozmiaru czy stopnia złożoności. Automatyzacja najbardziej żmudnych, powtarzalnych i czasochłonnych zadań projektowych oszczędza czas i pieniądze. Można wtedy skupić się na ważniejszych aspektach projektu i zapewnić klientowi lepsze i bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Zwiększenie produktywności dzięki skutecznemu obliczaniu przez RAM Steel pasma obciążenia dla wszystkich członków i obniżaniu obciążeń zgodnie z odpowiednimi przepisami budowlanymi. Można dzięki temu szybko zaprojektować kompozytowe i niekompozytowe belki stalowe, stalowe belki stropowe, wielowypustowe i komórkowe dźwigary, stalowe kolumny i płyty bazowe dla każdego poziomu infrastruktury.
Możliwości
 • Projektowanie i analiza modeli konstrukcyjnych

  • Szybko modeluj całą konstrukcję, w tym płyty, krawędzie i otwory w płytach, belki, słupy, ściany, stężenia, stopy, ławy i pale fundamentowe. Skutecznie zautomatyzuj wiele czasochłonnych zadań związanych z projektowaniem i analizą oraz stwórz praktyczne układy konstrukcyjne i elementy gotowe do detalowania.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji budowlanej

  • Twórz automatycznie dokumenty projektu budowlanego, w tym wymagane rzuty i elewacje wykorzystywane do przekazania założenia projektowego. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane w dokumentacji.
 • Udostępnianie modeli konstrukcyjnych

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Szybko udostępniaj całemu zespołowi model konstrukcyjny, rysunki i informacje do przeglądu.
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Modeling and Analysis of Diaphragms

February 16 and 22, 2018

Find out how you can accurately capture the effects of diaphragms in your structural design and analysis.

Register Now