• OpenTower Europe

  Capture your workflow

Design Software for Communication Towers

Efficiently design and model towers, such as lattice towers and guyed masts, as well as equipment such as antennas, mounts, and linear appurtenances, with powerful 3D physical modeling. Bentley’s tower applications are built to specifically suit your tower workflows to optimize design time. With both graphical and text-based definitions of tower structures, you can design and complete projects faster than ever.

You can leverage a comprehensive library of panel types and ancillary equipment that enable quick creation of the structure; automatically generate loads for any number of directions with user-defined topographic configurations and quickly perform design checks; and create reports with virtually any output – from structure data to loading analysis results to design capacities for members and bolts.

When designing in accordance to Eurocode 3, British National Annex, and PD 6688, you’ll have what you need with OpenTower – Europe. 

  • Model communications towers_STAAD(X)TOWER_EDITED
  • Perform geometric nonlinear analysis
  • OpenTower
  • Model communications towers_STAAD(X)TOWER_EDITED
  • Perform geometric nonlinear analysis
Capabilities
 • Konfiguruj biblioteki podpór

  • Twórz niestandardowe biblioteki XML. Skonfiguruj plik XML, aby utworzyć własną niestandardową bibliotekę podpór paneli, ramion obrotowych, a nawet podstaw kratownic. Możesz również użyć wbudowanych typów podpór, które mogą być rozbudowywane i konfigurowane zewnętrznie.
 • Twórz realistyczne grafiki i dokładne modele

  • Korzystaj z nowoczesnego środowiska graficznego, by uzyskać realistyczną wizualizację modelu. Elementy nieciągłe i liniowe modelu 3D masztu są rysowane w skali. Wizualizuj dokładne umiejscowienie wyposażenia, w tym linii zasilających na każdej wysokości oraz dodatków linowych.
 • Dostosuj biblioteki wyposażenia

  • Dostosuj wszechstronne biblioteki wyposażenia, w których skład wchodzą anteny, talerze, TME, linie zasilające oraz dodatkowe wyposażenie od wszystkich znaczących producentów, korzystając z wbudowanych funkcji.
 • Zdefiniuj obciążenie zewnętrzne

  • Zdefiniuj tworzenie klastrów pomocniczych urządzeń liniowych, jak i różnych urządzeń pomocniczych, w tym oporników pomocniczych. Korzystaj z opcji takich jak polecenie ATTACH w wersji oprogramowania OpenTower Europe, aby zdefiniować kryteria rozkładu obciążenia od wyposażenia po maszt.
 • Zaprojektuj połączenia

  • Zdefiniuj połączenia prętów za pomocą różnych rozstawów śrub, łącznie z wstępnie zdefiniowanymi konfiguracjami śrub. Automatycznie rozważaj wpływ połączeń na obliczenia zaprojektowanych prętów i sprawdzaj jakość połączenia.
 • Zaprojektuj fundamenty masztu

  • Projektuj fundamenty masztu (kod amerykański) dla podstawy i punktów zakotwiczenia, co obejmuje stopę fundamentową, fundamenty pośrednie i płytę fundamentową. Automatycznie projektuj fundamenty dla najbardziej krytycznych przypadków obciążenia pod kątem różnych kryteriów i sprawdzaj ocenę fundamentów.
 • Importuj modele z innych aplikacji

  • Importuj modele masztów ze starszego oprogramowania, takiego jak TnxTower (wersja amerykańska) i MS Tower.
 • Mapuj pulpity masztu i wyposażenie

  • Połącz się z bazą danych zarządzania majątkiem trwałym, aby uzyskać wszystkie informacje związane z lokalizacją i wyposażeniem dowolnego masztu wraz z dodatkowym dostosowaniem. Skróć czas modelowania i optymalizacji oraz wykonaj analizę inżynierską w ciągu kilka minut.
 • Modeluj maszty komunikacyjne

  • Korzystaj z wbudowanej logiki biznesowej, aby stworzyć model analityczny, stosując hierarchiczne warstwy modyfikacji wraz z podstawową warstwą geometryczną. W oprogramowaniu OpenTower możesz automatycznie tworzyć scenariusze, łącząc warstwy geometryczne oraz grupując wyposażenie i kryteria obciążenia, aby włączyć warstwową optymalizację modelu analitycznego. W oprogramowaniu OpenTower Europe możesz korzystać z zaawansowanych opcji, takich jak panel zdefiniowany przez użytkownika, aby tworzyć niestandardowe konfiguracje masztów.
 • Wykonaj zaawansowaną analizę

  • Wykonaj zaawansowaną analizę półkratownicy, minimalnego oporu podpory, zastosowania statycznego, asymetrycznego lub narastającego obciążenia oblodzeniem, segmentowych kabli kotwicznych, obciążenia autonaprawy oraz zerwania kabli kotwicznych. W celu analizy dynamicznej i wyboczeniowej z oprogramowania OpenTower można wyeksportować model STAAD.Pro.
 • Użyj wbudowanego katalogu przekroju dla masztów telekomunikacyjnych

  • Użyj wbudowanych profili przekrojów, w tym specjalistycznych profili przekroju, takich jak rury dzielone, płyty gięte i inne (ponad 30 typów przekrojów), jak również materiałów spełniających praktycznie wszystkie światowe standardy. Rozszerzaj niestandardowy katalog, dodając dowolną liczbę przekrojów i kształtów.
Shopping cart
Buy OpenTower Europe Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Contact Sales
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży