• ContextCapture

  Tworzenie modeli 3D ze zwykłych fotografii

Gerpho photo aérienne

Oprogramowanie do modelowania rzeczywistości

Dzięki oprogramowaniu ContextCapture możliwe jest szybkie stworzenie, w oparciu o zwykłe fotografie, nawet najbardziej skomplikowanych modeli 3D istniejących warunków na potrzeby wszelkiego rodzaju projektów infrastrukturalnych. Te szczegółowe modele 3D rzeczywistości mogą być szybko tworzone bez potrzeby stosowania drogiego, specjalistycznego wyposażenia i wykorzystane do zapewnienia precyzyjnego, rzeczywistego kontekstu do podejmowania decyzji projektowych, budowlanych i eksploatacyjnych w trakcie cyklu życia projektów. 

Przetwarzanie hybrydowe w programie ContextCapture umożliwia tworzenie gotowych do pracy siatek rzeczywistości, które zawierają obie największe zalety - wszechstronność i wygodę fotografii o wysokiej rozdzielczości, uzupełnione w razie potrzeby dodatkową dokładnością chmur punktów ze skanowania laserowego.

Dzięki temu możliwe jest ekonomiczne tworzenie precyzyjnych siatek rzeczywistości przy mniejszym zaangażowaniu czasu i zasobów w specjalistyczne urządzenia do pozyskiwania i związane z tym szkolenie. Modele 3D można z łatwością tworzyć na podstawie do 300 gigapikseli zdjęć wykonanych zwykłym aparatem oraz/lub 500 milionów punktów ze skanerów laserowych, co skutkuje drobnymi detalami, ostrymi krawędziami i precyzją geometryczną.

Da to pewność, że możliwe jest skuteczne stworzenie dowolnego wysoce szczegółowego modelu w krótszym czasie, bez ryzyka ograniczeń oprogramowania. Produkcję modeli praktycznie każdego rozmiaru i o dowolnym stopniu dokładności można zautomatyzować o wiele szybciej, niż było to możliwe wcześniej.

Dostęp do tych bogatych modeli rzeczywistości ukazujących rzeczywiste warunki i udostępnianie ich do użytku w dowolnym procesie prac inżynierskich czy GIS. Informacje, eksploatacyjne i dostępne, można z łatwością udostępniać na komputerze biurowym i urządzeniach mobilnych, w wielu formatach, w tym w natywnym w ramach MicroStation.

 

Campus
Explore model in a web browser


Czytaj więcej +
  • Consume laserscan data
  • ContextCapture Product Video
  • Consume laserscan data
  • Measure and analyze model data_VIDEO
  • Perform automatic photo block alignment on point clouds
  • Perform simultaneous navigation and viewing in 2D images and a 3D reality mesh
  • Visualize, analyze, and measure reality meshes prior to final production
Możliwości
 • Wykorzystaj obrazy z wielu kamer i wielu typów czujników

  • Wykorzystaj szeroką gamę kamer, od smarfonów do wysoce wyspecjalizowanych powietrznych lub naziemnych, wielokierunkowych systemów pozyskiwania. Skorzystaj z każdego dostępnego formatu obrazu i metadanych, w celu tworzenia modeli 3D.
 • Wykorzystanie danych ze skanowania laserowego

  • Importuj dane statyczne lub dane z mobilnych skanerów laserowych. Połącz je ze zdjęciami, aby uzyskać wysoce dokładne siatki rzeczywistości.
 • Tworzenie animacji, filmów i obrazów wykonanych z lotu ptaka

  • Twórz rzuty prostokątne i obrazy perspektywiczne o wysokiej rozdzielczości przez renderowanie migawek o dowolnej wielkości. Ustalaj wielkość obrazu przy użyciu suwaków, skali i pozycjonowania na potrzeby ponownego wykorzystania. Wykorzystuj intuicyjne czasowe widoki z lotu ptaka i system animacji obiektów do szybkiego i łatwego tworzenia filmów.
 • Tworzenie wysokiej jakości obrazów

  • Korzystaj z narzędzi do tworzenia obrazów wysokiej jakości, aby ułatwić tworzenie precyzyjnych map i wesprzeć prace inżynierskie. Łącz obrazy w praktycznie dowolnym formacie i rzucie.
 • Tworzenie skalowalnych modeli terenu

  • Używaj bardzo dużych modeli terenu w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji w dużych zestawach danych. Wyświetlaj skalowalne modele terenu w różnych trybach wyświetlania, takich jak płynne cieniowanie, kąt, wzniesienie, pochyłość, kontury i inne. Synchronizuj modele terenu z danymi źródłowymi, m.in. plikami DGN, chmurami punktów i innymi.
 • Wykorzystaj moc obliczeń równoległych

  • Znacznie skróć czas przetwarzania dzięki możliwości równoległego uruchamiania dwóch instancji oprogramowania ContextCapture w ramach jednego projektu.
 • Generowanie modeli GIS 2D i 3D

  • Twórz precyzyjne georeferencjonowane modele 3D przy zastosowaniu pełnego zakresu typów danych geoprzestrzennych, w tym prawdziwych ortofotomap,chmur punktów, wysokościowych cyfrowych modeli rastrowych i Esri I3S. Program zawiera interfejs bazy danych SRS w celu zapewnienia efektywności wymiany danych z wybranym rozwiązaniem GIS.
 • Integruj dane z różnych źródeł z siatkami rzeczywistymi

  • Wzbogać siatki rzeczywiste o dodatkowe dane takie jak informacje geoprzestrzenne, dołączając je do określonych części siatki oraz umożliwiając późniejsze wyszukiwania i wizualizację obszarów siatki na podstawie powiązanych danych.
 • Integracja danych pozycyjnych

  • Wykorzystaj punkty kontrolne ziemi lub znaczniki GPS do precyzyjnych modeli georeferencyjnych. Umożliwi Ci to koordynację Twojego projektu i przeprowadzenie dokładnych pomiarów współrzędnych, odległości, powierzchni oraz objętości.
 • Pomiary i analiza danych modelu

  • Wykonuj precyzyjne pomiary odległości, objętości i pól powierzchni bezpośrednio w obrębie interfejsu przeglądania 3D, co pozwoli zaoszczędzić czas potrzebny do uzyskania dokładnych odpowiedzi.
 • Modelowanie geometrii za pomocą danych modelowania rzeczywistości

  • Wyodrębnij linie przerywania, linie malowania, powierzchnie, płaszczyzny, cylindry i osie cylindrów z siatek rzeczywistych i chmur punktów. Skutecznie przycinaj i rozdzielaj chmury punktów i siatki rzeczywiste w celu usprawnienia ekstrakcji wektorów.
 • Przeprowadzanie automatycznej aerotriangulacji i rekonstrukcji 3D

  • W pełni skalibruj wszystkie obrazy za pomocą automatycznej identyfikacji względnego położenia i orientacji każdego zdjęcia. Wykorzystaj automatyczną rekonstrukcję 3D, mapowanie tekstur i ponowne nakładanie tekstur aby tworzyć bardzo precyzyjne modele.
 • Perform automatic photo block alignment on point clouds

  • During aerotriangulation process, automatically adjust the photo block to fit point clouds, resulting in precise calibration and alignment of the two data sources to create a high-fidelity reality mesh.
 • Perform simultaneous navigation and viewing in 2D images and a 3D reality mesh

  • Take advantage of photo navigation to analyze and perform quality assessment by clicking a point in the reality mesh to display full resolution photos and the synchronized 3D scene.
 • Publikowanie i przeglądanie modeli gotowych do umieszczenia w Internecie

  • Twórz modele dowolnych rozmiarów zoptymalizowane pod kątem publikowania w Internecie, które mogą być przeglądane przy użyciu darmowego interfejsu do przeglądarki internetowej. Pozwala to na natychmiastowe udostępnianie w Internecie modeli 3D oraz ich wizualizację.
 • Scalable production speeds with cloud on-demand

  • Meet your most demanding deadlines with multi-engine cloud processing by switching to ContextCapture Cloud Processing Service directly from your ContextCapture desktop interface.
 • Wizualizacja, analiza i pomiar siatek rzeczywistości przed końcową produkcją

  • Skorzystaj z trybu wyświetlacza Splat po wykonaniu aerotriangulacji, aby zobaczyć szkic siatki rzeczywistości i uzyskać szybszy wgląd do oceny jakości, nawigacji zdjęć i zadań pomiarowych.
 • Wizualizuj, manipuluj i edytuj dane modelowania rzeczywistości

  • Możesz wizualizować i edytować chmury punktów z miliardami punktów, zmieniając ich klasyfikację, kolor oraz usuwając lub edytując punkty. Manipuluj siatkami rzeczywistości i skalowalnymi modelami terenu z setkami milionów trójkątów. Importuj, retuszuj oraz eksportuj siatki w wielu formatach.
Generating Real-World ROI
Reality Modeling Generates Real-world ROI e-book
Download this e-book and discover how Bentley’s all-in-one reality modeling applications help users make informed decisions and solve infrastructure challenges in a digital context.
Read Now
4D Digital Context for Digital Twins
4D Digital Context for Digital Twins White Paper
Discover how Bentley Systems helps owner-operators and engineering companies easily capture, manage, analyze, and share their digital context in an up-to-date single data environment to make better informed decisions.
Read Now
Reality Modeling
Explore and analyze 3D reality meshes with ContextCapture Viewer
Get more data and value from your 3D reality meshes.
Download Now