• ContextCapture

  Tworzenie modeli 3D ze zwykłych fotografii

Gerpho photo aérienne

Oprogramowanie do modelowania rzeczywistości

Dzięki oprogramowaniu ContextCapture możliwe jest szybkie stworzenie, w oparciu o zwykłe fotografie, nawet najbardziej skomplikowanych modeli 3D istniejących warunków na potrzeby wszelkiego rodzaju projektów infrastrukturalnych. Te szczegółowe modele 3D rzeczywistości mogą być szybko tworzone bez potrzeby stosowania drogiego, specjalistycznego wyposażenia i wykorzystane do zapewnienia precyzyjnego, rzeczywistego kontekstu do podejmowania decyzji projektowych, budowlanych i eksploatacyjnych w trakcie cyklu życia projektów. 

Przetwarzanie hybrydowe w programie ContextCapture umożliwia tworzenie gotowych do pracy siatek rzeczywistości, które zawierają obie największe zalety - wszechstronność i wygodę fotografii o wysokiej rozdzielczości, uzupełnione w razie potrzeby dodatkową dokładnością chmur punktów ze skanowania laserowego.

Dzięki temu możliwe jest ekonomiczne tworzenie precyzyjnych siatek rzeczywistości przy mniejszym zaangażowaniu czasu i zasobów w specjalistyczne urządzenia do pozyskiwania i związane z tym szkolenie. Modele 3D można z łatwością tworzyć na podstawie do 300 gigapikseli zdjęć wykonanych zwykłym aparatem oraz/lub 500 milionów punktów ze skanerów laserowych, co skutkuje drobnymi detalami, ostrymi krawędziami i precyzją geometryczną.

Da to pewność, że możliwe jest skuteczne stworzenie dowolnego wysoce szczegółowego modelu w krótszym czasie, bez ryzyka ograniczeń oprogramowania. Produkcję modeli praktycznie każdego rozmiaru i o dowolnym stopniu dokładności można zautomatyzować o wiele szybciej, niż było to możliwe wcześniej.

Dostęp do tych bogatych modeli rzeczywistości ukazujących rzeczywiste warunki i udostępnianie ich do użytku w dowolnym procesie prac inżynierskich czy GIS. Informacje, eksploatacyjne i dostępne, można z łatwością udostępniać na komputerze biurowym i urządzeniach mobilnych, w wielu formatach, w tym w natywnym w ramach MicroStation.

 

Campus
Explore model in a web browser


Czytaj więcej +
  • Consume laserscan data
  • ContextCapture Product Video
  • Consume laserscan data
  • Measure and analyze model data_VIDEO
  • Perform automatic photo block alignment on point clouds
  • Perform simultaneous navigation and viewing in 2D images and a 3D reality mesh
  • Visualize, analyze, and measure reality meshes prior to final production
Możliwości
 • Wykorzystaj obrazy z wielu kamer i wielu typów czujników

  • Wykorzystaj szeroką gamę kamer, od smarfonów do wysoce wyspecjalizowanych powietrznych lub naziemnych, wielokierunkowych systemów pozyskiwania. Skorzystaj z każdego dostępnego formatu obrazu i metadanych, w celu tworzenia modeli 3D.
 • Wykorzystanie danych ze skanowania laserowego

  • Importuj dane statyczne lub dane z mobilnych skanerów laserowych. Połącz je ze zdjęciami, aby uzyskać wysoce dokładne siatki rzeczywistości.
 • Tworzenie animacji, filmów i obrazów wykonanych z lotu ptaka

  • Twórz rzuty prostokątne i obrazy perspektywiczne o wysokiej rozdzielczości przez renderowanie migawek o dowolnej wielkości. Ustalaj wielkość obrazu przy użyciu suwaków, skali i pozycjonowania na potrzeby ponownego wykorzystania. Wykorzystuj intuicyjne czasowe widoki z lotu ptaka i system animacji obiektów do szybkiego i łatwego tworzenia filmów.
 • Tworzenie wysokiej jakości obrazów

  • Korzystaj z narzędzi do tworzenia obrazów wysokiej jakości, aby ułatwić tworzenie precyzyjnych map i wesprzeć prace inżynierskie. Łącz obrazy w praktycznie dowolnym formacie i rzucie.
 • Tworzenie skalowalnych modeli terenu

  • Używaj bardzo dużych modeli terenu w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji w dużych zestawach danych. Wyświetlaj skalowalne modele terenu w różnych trybach wyświetlania, takich jak płynne cieniowanie, kąt, wzniesienie, pochyłość, kontury i inne. Synchronizuj modele terenu z danymi źródłowymi, m.in. plikami DGN, chmurami punktów i innymi.
 • Wykorzystaj moc obliczeń równoległych

  • Znacznie skróć czas przetwarzania dzięki możliwości równoległego uruchamiania dwóch instancji oprogramowania ContextCapture w ramach jednego projektu.
 • Generowanie modeli GIS 2D i 3D

  • Twórz precyzyjne georeferencjonowane modele 3D przy zastosowaniu pełnego zakresu typów danych geoprzestrzennych, w tym prawdziwych ortofotomap,chmur punktów, wysokościowych cyfrowych modeli rastrowych i Esri I3S. Program zawiera interfejs bazy danych SRS w celu zapewnienia efektywności wymiany danych z wybranym rozwiązaniem GIS.
 • Integruj dane z różnych źródeł z siatkami rzeczywistymi

  • Wzbogać siatki rzeczywiste o dodatkowe dane takie jak informacje geoprzestrzenne, dołączając je do określonych części siatki oraz umożliwiając późniejsze wyszukiwania i wizualizację obszarów siatki na podstawie powiązanych danych.
 • Integracja danych pozycyjnych

  • Wykorzystaj punkty kontrolne ziemi lub znaczniki GPS do precyzyjnych modeli georeferencyjnych. Umożliwi Ci to koordynację Twojego projektu i przeprowadzenie dokładnych pomiarów współrzędnych, odległości, powierzchni oraz objętości.
 • Pomiary i analiza danych modelu

  • Wykonuj precyzyjne pomiary odległości, objętości i pól powierzchni bezpośrednio w obrębie interfejsu przeglądania 3D, co pozwoli zaoszczędzić czas potrzebny do uzyskania dokładnych odpowiedzi.
 • Modelowanie geometrii za pomocą danych modelowania rzeczywistości

  • Wyodrębnij linie przerywania, linie malowania, powierzchnie, płaszczyzny, cylindry i osie cylindrów z siatek rzeczywistych i chmur punktów. Skutecznie przycinaj i rozdzielaj chmury punktów i siatki rzeczywiste w celu usprawnienia ekstrakcji wektorów.
 • Przeprowadzanie automatycznej aerotriangulacji i rekonstrukcji 3D

  • W pełni skalibruj wszystkie obrazy za pomocą automatycznej identyfikacji względnego położenia i orientacji każdego zdjęcia. Wykorzystaj automatyczną rekonstrukcję 3D, mapowanie tekstur i ponowne nakładanie tekstur aby tworzyć bardzo precyzyjne modele.
 • Perform automatic photo block alignment on point clouds

  • During aerotriangulation process, automatically adjust the photo block to fit point clouds, resulting in precise calibration and alignment of the two data sources to create a high-fidelity reality mesh.
 • Perform simultaneous navigation and viewing in 2D images and a 3D reality mesh

  • Take advantage of photo navigation to analyze and perform quality assessment by clicking a point in the reality mesh to display full resolution photos and the synchronized 3D scene.
 • Publikowanie i przeglądanie modeli gotowych do umieszczenia w Internecie

  • Twórz modele dowolnych rozmiarów zoptymalizowane pod kątem publikowania w Internecie, które mogą być przeglądane przy użyciu darmowego interfejsu do przeglądarki internetowej. Pozwala to na natychmiastowe udostępnianie w Internecie modeli 3D oraz ich wizualizację.
 • Scalable production speeds with cloud on-demand

  • Meet your most demanding deadlines with multi-engine cloud processing by switching to ContextCapture Cloud Processing Service directly from your ContextCapture desktop interface.
 • Wizualizacja, analiza i pomiar siatek rzeczywistości przed końcową produkcją

  • Skorzystaj z trybu wyświetlacza Splat po wykonaniu aerotriangulacji, aby zobaczyć szkic siatki rzeczywistości i uzyskać szybszy wgląd do oceny jakości, nawigacji zdjęć i zadań pomiarowych.
 • Wizualizuj, manipuluj i edytuj dane modelowania rzeczywistości

  • Możesz wizualizować i edytować chmury punktów z miliardami punktów, zmieniając ich klasyfikację, kolor oraz usuwając lub edytując punkty. Manipuluj siatkami rzeczywistości i skalowalnymi modelami terenu z setkami milionów trójkątów. Importuj, retuszuj oraz eksportuj siatki w wielu formatach.
Shopping cart
Buy ContextCapture Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Bentley Has Your Back
Firma Bentley zapewnia wsparcie i pomoc
Informacje, narzędzia i zasoby pomocne w pracy zdalnej podczas epidemii COVID-19
Learn More
Image courtesy of City of Helsinki
Request a Demo of ContextCapture
See how easy it is to create 3D models with photos and/or point clouds.
Request Demo
Reality Modeling
Explore and analyze 3D reality meshes with ContextCapture Viewer
Get more data and value from your 3D reality meshes.
Download Now
Stub_ist_13815910_CityScape_M

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More