ProjectWise 365

 

ProjectWise 365 to nowe, gotowe do natychmiastowego wykorzystania rozwiązanie w chmurze, które zwiększa szybkość i jakość współpracy w zakresie projektowania infrastruktury.

 

ProjectWise 365 to skalowalne rozwiązanie dla każdego projektu i firmy. Daje małym i średnim firmom projektowym możliwość szybkiego wdrożenia tych samych funkcji, które sprawiają, że usługa ProjectWise to numer jeden na świecie w zakresie oprogramowania do współpracy BIM.

 

Dzięki ProjectWise 365 wykonawcy projektów infrastrukturalnych i interesariusze mogą udostępniać i wyszukiwać informacje, przeprowadzać wspólne przeglądy projektu i zarządzać wymianą informacji szybciej i przy zapewnieniu maksymalnej wydajności zespołu.

“Natychmiastowa” współpraca cyfrowa


Dołącz do innych zespołów projektowych i firm, które wybierają ProjectWise 365 ze względu na proste uruchomienie, łatwość obsługi i korzyści z cyfrowej współpracy przy projektowaniu.

 

Dzięki wykorzystaniu technologii Microsoft 365 i integracji z aplikacjami biurowymi usługa ProjectWise 365 zwiększa dostępność i przystępność opartego na współpracy oprogramowania BIM – eliminując papierowe obiegi pracy – możliwości przeglądania plików PDF innych firm oraz innych rozwiązań punktowych.

Uproszczona praca projektowa

Szybsze uzyskiwanie informacji

Szybkie i łatwe gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji za pomocą przeglądarki internetowej lub środowiska Microsoft Teams.

 

Przyspieszenie przeglądów projektów

Rejestrowanie i zarządzanie informacjami zwrotnymi na temat projektów 2D i 3D w celu przyspieszenia współpracy i szybszego rozwiązywania problemów.

 

Lepsze zarządzanie wymianą danych kontraktowych

Automatyzacja i zarządzanie wymianą danych kontraktowych i przeglądów projektu w celu skrócenia cykli zatwierdzania i ograniczenia ryzyka.

 

iTwin Design Review Ad Hoc Workflow

Leverage the iTwin Design Review Ad Hoc workflow, included as part of our ProjectWise 365 offering, to conduct faster review sessions on design work-in-progress.

Learn More

Zniesienie opłat za subskrypcję usługi ProjectWise 365 do 30 września 2020 r.


Aby wspomóc pracę zdalną zespołów projketowych, udostępniamy usługę ProjectWise 365 i znosimy opłaty za subskrypcję do 30 września 2020 r.


Więcej informacji