ProjectWise 365

Natychmiastowa współpraca BIM

Wypróbuj ProjectWise 365 bez ryzyka już dziś, bez opłat subskrypcyjnych 

 

ProjectWise 365

 

ProjectWise 365 to nowe, natychmiastowe, w 100% oparte na chmurze rozwiązanie, które zwiększa szybkość i jakość współpracy przy projektowaniu infrastruktury.

 

Rozwiązanie ProjectWise 365 z możliwością skalowania zgodnie z rozmiarem projektu lub firmy umożliwia małym i średnim firmom projektowym szybkie wdrażanie wielu funkcji, które czynią ProjectWise najlepszym oprogramowaniem do współpracy BIM.

 

Dzięki ProjectWise 365 osoby zajmujące się projektami inżynieryjnymi i interesariusze mogą udostępniać i znajdować informacje, przeprowadzać wspólne przeglądy projektów i szybciej zarządzać wymianami umownymi w celu uzyskania maksymalnej produktywności zespołu.

Natychmiastowa współpraca cyfrowa


Dołącz do innych zespołów projektowych i firm, które wybrały ProjectWise 365 ze względu na jego proste uruchamianie, łatwość obsługi i korzyści związane z cyfrową współpracą przy projektowaniu.

 

Wykorzystując technologię Microsoft 365 i integrację z aplikacjami biurowymi, rozwiązanie ProjectWise 365 rozszerza dostępność i przystępność współpracy BIM, eliminując papierowe obiegi dokumentów, możliwości przeglądania plików PDF innych firm i inne rozwiązania punktowe.

Proste prace projektowe

Szybsze zdobywanie informacji

Przechowuj, wyszukuj i udostępniaj informacje o projekcie szybko i łatwo z poziomu przeglądarki internetowej lub środowiska Microsoft Teams.

Przyspieszone przeglądy projektów 2D/3D

Współpracuj w wyjątkowym, realistycznym środowisku hybrydowym 2D/3D, aby usprawnić koordynację i szybciej rozwiązywać problemy.

Lepsze zarządzanie wymianami umownymi

Zautomatyzuj wymiany i przeglądy umowne oraz zarządzaj nimi, aby skrócić cykle zatwierdzania i zmniejszyć ryzyko.

Zwolnienie z opłat subskrypcyjnych ProjectWise 365


Aby pomóc zespołom projektowym w sprostaniu wyzwaniom pracy zdalnej, udostępniamy ProjectWise 365 każdemu i znosimy opłaty subskrypcyjne dla kwalifikujących się organizacji.


Rozpocznij