• AutoPIPE

  Szybkie i łatwe tworzenie modeli rurociągów

Oprogramowanie do projektowania i analizy rurociągów

AutoPIPE to kompleksowe i zaawansowane oprogramowanie przeznaczone do analizy rurociągów. Intuicyjne środowisko modelowania i możliwość przeprowadzania zaawansowanych analiz pozwolą Ci zwiększyć produktywność i poprawić kontrolę jakości. Zapewnij wydajność procesów pracy między inżynierami ds. obciążenia rurociągów, inżynierami konstrukcji i projektantami CAD, dzięki efektywnej wymianie danych między wiodącymi aplikacjami do projektowania instalacji przemysłowych.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Analiza i wizualizacja naprężeń rurociągów

  • Zapewniaj bezpieczeństwo projektów inżynieryjnych za pomocą statycznej i nieliniowej analizy obciążeń. Wykonuj analizy w celu badania różnych scenariuszy obciążenia, w tym przypadków obciążeń termicznych, sejsmicznych, obciążeń wiatrem i obciążeń dynamicznych. Uzyskaj natychmiastowy wgląd w naprężenia, odchylenia, siły i momenty. 
 • Sprawdzanie przemieszczeń i kolizji rurociągów w stanie pracy

  • Zwiększ dokładność modelu instalacji przemysłowych przez określenie przemieszczeń i naprężeń rurociągu spowodowanych obciążeniami, takimi jak temperatura, aktywność sejsmiczna i inne ekstremalne obciążenia. Przeanalizuj obciążenia rurociągów i konstrukcji, a następnie użyj programu Navigator lub OpenPlant Modeler do znajdowania i rozwiązywania kolizji.
 • Zgodność z kodeksami i normami branżowymi

  • Zapewnij zgodność projektów z ponad 30 globalnymi normami projektowymi stosowanymi w branży energetycznej, atomowej, morskiej, chemicznej oraz naftowo-gazowej. Uwzględniaj wytyczne i ograniczenia projektowe ASME, brytyjskie, europejskie, niemieckie, japońskie, rosyjskie, API, NEMA, ANSI, ASCE, AISC, UBC, ISO i WRC.
 • Projektowanie i modelowanie rurociągów

  • Twórz projekty, modele 3D i analizy rurociągów zgodne ze specyfikacjami rurociągów w oparciu o międzynarodowe katalogi elementów parametrycznych. Zintegruj modele 3D rurociągu z narzędziami do analizy rurociągów w celu zwiększenia jakości i bezpieczeństwa projektu. Popraw ogólną spójność konstrukcyjną i jakość modeli rurociągu.
 • Odniesienie do modelu konstrukcji na potrzeby analizy rurociągów

  • Ponownie wykorzystaj dane projektu przez utworzenie modelu konstrukcji w programie STAAD.Pro i zaimportowanie go (dzięki dwukierunkowemu interfejsowi) do programu AutoPIPE w celu uzyskania bardziej realistycznego modelu obliczeniowego rurociągów. Możesz również zaimportować ostateczny model rurociągu wraz z obciążeniami zamocowań rurociągu do modelu konstrukcji w programie STAAD.Pro firmy Bentley.
Schedule a Demo

See how AutoPIPE helps you deliver safe, compliant, and cost-effective pipe designs on time

SCHEDULE DEMO
Why Engineers Win with Support Optimizer
Join our webinar to learn how you can achieve optimal pipe design while having the least amount of supports, without sacrificing quality or safety. 
WATCH NOW
AutoPIPE Advanced
Perform advanced piping design and analysis with confidence.
LEARN MORE