• i-model ODBC Driver

    Dostęp do danych w modelach użytkownika

Szybki dostęp do danych w kontenerach i-model, DGN

Uzyskaj dostęp do danych biznesowych i informacji architektonicznych, inżynierskich, budowlanych i operacyjnych osadzonych w kontenerach i-model za pomocą programów Excel, Access, Visual Studio, Crystal Reports lub za pomocą innych aplikacji systemu Windows obsługujących ODBC. Dzięki możliwości uzyskania dostępu do informacji o obiekcie można z łatwością przeglądać, analizować i raportować informacje o obiektach i właściwościach biznesowych przy użyciu znajomych narzędzi.
  • Zapewnia standardowy sterownik ODBC Windows pozwalający na łączenie się z informacjami o modelu.
  • Zapewnia dostęp do precyzyjnych, bogatych informacji o modelu dla osób zainteresowanych projektem.

i-model ODBC Driver x 64 bit

Pobierz teraz