• PondPack

  Racjonalizacja projektowania stawów

Oprogramowanie do projektowania i analizy stawów retencyjnych

Poczynając od podstawowych projektów obiektów, a kończąc na skomplikowanych badaniach drenażu, możliwe jest skuteczne modelowanie opadów atmosferycznych i odpływów z wododziałów miejskich i wiejskich w celu projektowania obiektów zatrzymujących i retencyjnych, konstrukcji odpływowych i kanałów. Intuicyjny i łatwy w użytkowaniu interfejs upraszcza projektowanie stawów retencyjnych, podczas gdy solidny silnik obliczeniowy zajmuje się złożonością modelowania wzajemnie połączonych stawów. 

Dzięki PondPack można uzyskać połączenie zalet obu rozwiązań:
 • poprawiona wydajność projektowania,
 • tworzenie projektów stawów o wysokiej jakości.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Budowa i zarządzanie modelami hydraulicznymi

  • Rozpocznij proces tworzenia modelu i skutecznie zarządzaj modelem, abyś mógł skupić się na podejmowaniu najlepszych decyzji inżynierskich. Wykorzystuj i importuj praktycznie każdy zewnętrzny format danych, co zmaksymalizuje zwrot z inwestycji w dane geoprzestrzenne i inżynierskie.
 • Projektowanie i analiza przepustów

  • Wybierz spośród biblioteki standardowych kształtów przepustów, materiałów i warunków wejściowych, a następnie oblicz poziom dopływu i odpływu wody przy użyciu metodologii obliczeniowych wymienionych w dokumencie Hydraulic Design Series Number 5 wydanym przez Federalną Administrację Autostrad USA (U.S. Federal Highway Administration).
 • Projektowanie i analiza zbiorników i wylotów

  • Wykorzystaj narzędzie PondMaker do projektowania zbiornika. Narzędzie działa w oparciu o proces odbywający się krok po kroku, który zapewnia bieżące informacje na temat postępów w projekcie. Ustal maksymalne tempo odpływu, szacowaną pojemność i sprawdź projekt wylotu oraz ostateczny projekt.​
 • Modelowanie zdarzeń opadowych i odpływów

  • Analizuj modele hydrauliczne obciążone opadami atmosferycznymi przy użyciu wbudowanych lub zdefiniowanych przez użytkownika modeli zdarzeń opadowych. Przebiegi odpływów są obliczane przy użyciu najbardziej odpowiedniej dla projektu metody spływu powierzchniowego.​​​
Tell me more!
Interested in finding out more about this application?
Contact Us
Request a Quote
Request a price quote for a new PondPack license.
Request Quote
Stormwater Book
Stormwater Conveyance Modeling and Design guides you through the design and analysis process using a combination of the theoretical fundamentals with practical design guidance and hydraulic modeling techniques.
Learn More