• PondPack

  Racjonalizacja projektowania stawów

Oprogramowanie do projektowania i analizy stawów retencyjnych

Poczynając od podstawowych projektów obiektów, a kończąc na skomplikowanych badaniach drenażu, możliwe jest skuteczne modelowanie zdarzeń opadowych i odpływów z wododziałów miejskich i wiejskich w celu projektowania obiektów zatrzymujących i retencyjnych, konstrukcji odpływowych i kanałów. Intuicyjny i łatwy w użytkowaniu interfejs upraszcza projektowanie stawów retencyjnych, podczas gdy solidny silnik obliczeniowy zajmuje się złożonością modelowania wzajemnie połączonych stawów. 

Dzięki PondPack można uzyskać połączenie zalet obu rozwiązań:
 • poprawiona wydajność projektowania,
 • tworzenie projektów stawów o wysokiej jakości.
Czytaj więcej +
  • Design and analyze culverts
  • Model rainfall and runoff
  • Design and analyze culverts
  • Model rainfall and runoff
Możliwości
 • Budowanie modeli hydraulicznych i zarządzanie nimi

  • Rozpocznij proces budowania modeli i efektywnie nimi zarządzaj, tak by móc skupić się na podejmowaniu najlepszych decyzji inżynierskich. Wykorzystuj i importuj wiele znanych zewnętrznych formatów danych, co pozwoli Ci zmaksymalizować zwrot z inwestycji dotyczących danych geoprzestrzennych i inżynierskich oraz zautomatyzować generowanie danych wejściowych.
 • Projektowanie i analiza przepustów

  • Wybierz spośród biblioteki standardowych kształtów przepustów, materiałów i warunków wejściowych, a następnie oblicz poziom dopływu i odpływu wody przy użyciu metodologii obliczeniowych wymienionych w dokumencie Hydraulic Design Series Number 5 wydanym przez Federalną Administrację Autostrad USA (U.S. Federal Highway Administration).
 • Projektowanie i analiza zbiorników i wylotów

  • Wykorzystaj narzędzie PondMaker do projektowania zbiornika. Narzędzie działa w oparciu o proces odbywający się krok po kroku, który zapewnia bieżące informacje na temat postępów w projekcie. Ustal maksymalne tempo odpływu, szacowaną pojemność i sprawdź projekt wylotu oraz ostateczny projekt.​
 • Modelowanie zdarzeń opadowych i odpływów

  • Analizuj modele hydrauliczne obciążone opadami atmosferycznymi przy użyciu wbudowanych lub zdefiniowanych przez użytkownika modeli zdarzeń opadowych. Przebiegi odpływów są obliczane przy użyciu najbardziej odpowiedniej dla projektu metody spływu powierzchniowego.​​​
Shopping cart
Buy OpenFlows PondPack Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Contact Sales
Request a Quote
Request a price quote for a new PondPack license.
Request Quote