• SVSOILS

    Baza danych właściwości gleb nasyconych/nienasyconych

SVSOILS

SVSOILS™ to wiodący na świecie produkt klasy premium służący do szacowania właściwości hydraulicznych do modelowania przepływu w glebach nienasyconych. Nasza baza danych zawiera dane na temat ponad 6200 krzywych charakterystyki wody gruntowej i udostępnia wiele metod teoretycznych szacowania krzywej charakterystyki wody gruntowej (SWCC) lub krzywej przewodności hydraulicznej bez nasycenia. Dostępne są również metody zarządzania wytrzymałością na ścinanie, trójosiowością oraz właściwościami termalnymi, docelowymi i transportowymi.

Możliwości