• PLAXIS MoDeTo

  Ekonomiczne projektowanie monopali

Oprogramowanie PLAXIS do projektowania monopali

Tworzenie zoptymalizowanych projektów fundamentów monopalowych i redukcja ilości niezbędnej stali w celu obniżenia kosztów farmy wiatrowej. Efektywna konstrukcja przekłada się na duże oszczędności kosztów, gdy weźmie się pod uwagę, jak znaczna redukcja ilości stali wpływa nie tylko na koszty stali, ale również minimalizuje koszty produkcji, transportu i instalacji. Łatwe przeniesienie wyników wspólnego projektu badawczego PISA do codziennej praktyki inżynierskiej za pomocą PLAXIS MoDeTo, przetestowanego na różnych typach projektów wielkoskalowych. Wykorzystanie PLAXIS MoDeTo jako samodzielnej aplikacji do metody projektowania opartej na regułach lub w połączeniu z PLAXIS 3D do metody projektowania opartej na liczbach.

Czytaj więcej +
Możliwości
 • 3D Design Verification

  • Automate the generation and calculation of a PLAXIS 3D FEM model to verify the final monopile geometry and validate the 1D design approach, as required by most design codes. Design verification models can be generated both for homogenous and layered profiles.
 • Analysis of layered soils according to PISA Phase 2

  • With PLAXIS MoDeTo CONNECT Edition, you can combine multiple sets of soil reaction curves, either rule-based or numerically calibrated from homogeneous soil profiles, to conduct 1D analyses of monopiles in a layered soil in accordance to the findings of PISA Phase 2. Once a set of soil reaction curves is calibrated for a homogeneous soil profile, they can be stored and re-used to generate multiple layered stratigraphies, e.g. for the analysis of different locations within an offshore wind farm.
 • Bezproblemowa integracja z PLAXIS

  • Wykorzystanie PLAXIS MoDeTo albo jako samodzielnej aplikacji w toku dostarczania krzywych reakcji gleby lub w połączeniu z PLAXIS 3D w celu ich numerycznego skalibrowania zgodnie z konkretnymi właściwościami terenu. Parowanie PLAXIS MoDeTo z PLAXIS 3D w celu uzyskania sprawdzonego i solidnego rozwiązania elementów skończonych dla każdego typu konstrukcji morskiej lub lądowej, a także dla osiągnięcia pełnego potencjału projektowego.
 • Optymalizacja projektu monopala

  • Analiza zdolności fundamentów monopalowych do wytrzymywania obciążeń bocznych na podstawie modelu elementów skończonych jednowymiarowej belki Timoshenki — dokładnego nawet w przypadku monopali o dużych średnicach oraz realistycznych krzywych reakcji gleby, przy zachowaniu wielu założeń podejścia p-y. Za pomocą PLAXIS MoDeTo można zredukować długość wmurowanych pali nawet o 50 procent.
 • Najnowocześniejsze badania wprowadzone do praktyki inżynierskiej

  • Oprogramowanie PLAXIS MoDeTo, opracowane we współpracy z Oxford University, przenosi ulepszoną metodę projektowania ustanowioną w raporcie końcowym PISA z maja 2016 r. do obecnej praktyki projektowania przemysłowego.