• PLAXIS 3D Dynamics

  Wszechstronne obciążenia dynamiczne

Oprogramowanie do geotechnicznego modelowania dynamicznego 3D

Analiza efektów sztucznych lub naturalnych drgań sejsmicznych w glebie za pomocą PLAXIS 3D Dynamics. Przeprowadzanie analiz skutków drgań w glebie wywołanych trzęsieniami ziemi, wbijaniem pali, ruchem pojazdów, ciężkimi maszynami lub przejazdem pociągów. PLAXIS 3D Dynamics jest łatwym w użyciu, dodatkowym modułem do PLAXIS 3D. Jeśli więc potrzeba czegoś, co wykracza poza wibracje o niskiej częstotliwości, jest to wybór dla Ciebie. Moduł PLAXIS 3D Dynamics może obsługiwać bardziej zaawansowane analizy sejsmiczne aniżeli te dostępne domyślnie w oprogramowaniu PLAXIS. Może przy tym dokładnie obliczać efekty drgań za pomocą analizy dynamiki, gdy częstotliwość obciążenia dynamicznego jest wyższa niż częstotliwość drgań własnych ośrodka. 

 
Możliwości
 • Zastosowanie zaawansowanych warunków brzegowych modelu

  • Zastosowanie zaawansowanych warunków brzegowych modelu, gdy dynamiczna analiza wymaga specjalnych warunków brzegowych. Oprócz granic lepkości, można również wybrać granice swobodnego pola (free-field) i granice bazowe (compliant base boundaries), aby zredukować rzekome odbicia fal docierających do granic modelu.
 • Zastosowanie prostych i zaawansowanych modeli konstytutywnych

  • Wszystkie modele materiałowe zawierają dodatkowe parametry, które uwzględniają tłumienie ze względu na materiał i/lub geometrię. Obliczanie nadmiaru ciśnienia w porach podczas dynamicznego wzbudzenia za pomocą modeli upłynniania. W przypadku gleb innych niż piasek wrażliwy na upłynnianie zazwyczaj dobrym wyborem jest (uogólniony) model gleby utwardzającej o małej sztywności odkształceniowej.
 • Wykonywanie dynamicznego wczytywania danych z trzęsieniami ziemi

  • W modelowaniu dynamicznej reakcji struktury gleby uwzględnia się bezwładność podłoża oraz zależność czasową obciążenia. Zachowanie obciążenia w funkcji czasu można przypisać za pomocą mnożników harmonicznych, liniowych lub tabelarycznych. Za pomocą tabelarycznego wprowadzenia danych użytkownicy mogą importować rzeczywiste sygnały trzęsień ziemi w celu wykonania profesjonalnego projektu sejsmicznego pomostów lub fundamentów. Mnożniki dynamiczne mogą być przypisane niezależnie w kierunkach x i y w PLAXIS 2D Dynamics oraz w kierunkach x, y i z w PLAXIS 3D Dynamics.
Go #GeoWithBentley for Confident Solutions
Strengthen your credibility with trusted information and sound computation
Czytaj więcej
Bentley Communities
Porozmawiaj z kolegami i ekspertami firmy Bentley na temat porad i wskazówek dotyczących zarządzania informacjami geotechnicznymi, najlepszych praktyk, wsparcia technicznego i wielu innych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ