SYNCHRO Cost

Zarządzanie kosztami projektu

Kontroluj swój budżet i bezproblemowo zarządzaj wszystkimi zmianami, minimalizując ryzyko finansowe i maksymalizując zyski z projektów.

Bezproblemowo negocjuj zmiany w umowie

Twoje cyfrowe rozwiązanie do zarządzania umowami budowlanymi, zleceniami zmian i aplikacjami płatniczymi.

Monitoruj wszystkie postępy

Śledź postęp każdej zatwierdzonej płatności. Łatwo zidentyfikuj wyrażony procentami progres w zestawieniu wartości.


Kontroluj swój budżet

Monitoruj i przeglądaj swoją umowę, żeby łatwo zidentyfikować miejsca, w których dodawane są koszty.


Komunikuj się w kontekście rzeczywistym

Optymalizuj zadania budowlane, dokonując przeglądów i angażując interesariuszy w środowisku projektowym SYNCHRO.


SYNCHRO Cost allows teams to manage construction contracts, change orders, and payment applications

ORGANIZUJ…

Korzystaj z wydajnych siatek podsumowań

Grupuj, sortuj i filtruj siatki podsumowań umowy, zestawienia wartości, zlecenia zmiany i wniosków o płatność. Możesz w prosty sposób wygenerować materiał, który podkreśli to, co jest dla Ciebie ważne.

ŁĄCZ…

Uzyskaj kontekst projektu

Bezproblemowo łącz formularze SYNCHRO Cost z innymi w swoim projekcie. Dowiedz się, czy potencjalne zlecenie zmiany ma źródło w zapytaniu o informację czy wynika z problemów. Łatwo generuj korelacje w celu uzyskania pełnego kontekst projektu.

JEDNOCZ…

Komunikuj się z pełną przejrzystością

Bezproblemowo łącz formularze SYNCHRO Cost z innymi w swoim projekcie. Dowiedz się, czy potencjalne zlecenie zmiany ma źródło w zapytaniu o informację czy wynika z problemów. Łatwo generuj korelacje w celu uzyskania pełnego kontekst projektu.

Różnica tkwi w szczegółach

SYNCHRO Cost to Twoje narzędzie do śledzenia wszystkich postępów finansowych w ramach umowy. Dzięki funkcjom takim jak rejestrowanie wielu umów, śledzenie płatności i zarządzanie zleceniami zmian, użytkownicy mogą łatwo śledzić aktualizacje finansowe w trakcie pracy.
SYNCHRO Cost construction contract management details

Przejrzyste umowy o roboty budowlane

Rejestruj najważniejsze informacje

Rejestruj najważniejsze informacje o umowach w celu uzyskania szybkiego dostępu do informacji i usprawnienia podejmowania decyzji.

Zestawienie wartości

Podziel umowę na pozycje. Wyświetl wszystkie pozycje w każdej umowie.

Zlecenia zmiany

Współpracuj ze swoim zespołem w sprawie zleceń zmian przed negocjacjami z właścicielem lub podwykonawcą.

Aplikacja płatnicza

Obserwuj postęp płatności między aplikacjami płatniczymi przez cały okres trwania projektu.

Potencjalne zlecenia zmian

Zobacz i obserwuj swój zestaw potencjalnych zleceń zmian w celu łatwiejszej identyfikacji czynników ryzyka. Zarządzaj procesem negocjacji w jednym miejscu.

Produkty

Poznaj SYNCHRO

Synchro Field
SYNCHRO FIELD

Mobilne zarządzanie terenem

Przekazuj informacje z miejsca pracy w czasie rzeczywistym – nawet w trybie offline.

Synchro Control
SYNCHRO CONTROL

Zarządzanie projektami

Uzyskaj dostęp do wszystkich danych nt. budowy w jednym miejscu; analizuj je, zarządzaj nimi i współpracuj.

Synchro Perfrom
SYNCHRO PERFORM

Zarządzanie wydajnością

Zwiększaj wydajność projektów dzięki aktualizowanym w czasie rzeczywistym danym o postępach w terenie i kosztach, raportom projektowym i innym informacjom.

Synchro 4D
SYNCHRO 4D

Wirtualne zarządzanie budową

Planuj, obrazuj, optymalizuj i śledź projekty za pomocą pojedynczej, cyfrowej wizualizacji.

iTwin

Obsługiwane przez iTwin

Rozwiązanie iTwin umożliwia zarządzanie i wizualizację informacji budowlanych na żywo w 2D, 3D i 4D, pozwalając na śledzenie postępu projektu oraz podejmowanie lepszych i szybszych decyzji w oparciu o dane.