• OpenRail Overhead Line Designer

  Design and Model Overhead Line Electrification

OpenRail Overhead Line Designer

OpenRail Overhead Line Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for rail overhead line and track design. Developed jointly by Bentley Systems and Siemens Mobility, it combines OpenRail Designer technology with Sicat Master. The application brings 3D to the world of overhead line catenary systems, advancing workflows beyond traditional plan production into the development of digital twins with asset information for the entire lifecycle. Implementation of digital twin technology will significantly decrease production time of construction deliverables, including plan layouts, reports and detailed structural erection diagrams.

Czytaj więcej +
Capabilities
 • Analyze rail and sleeper placement

  • Rail placement capabilities ensure calculation of precise rail coordinates and joints with track widening tables and cant data. You can also create simple and long sleepers based on your geometry and turnout locations.
 • Analiza regresji torów kolejowych

  • ​Zaprojektuj oś trasy na podstawie pomiarów torów przy użyciu analizy regresji. Ustal najlepiej pasującą geometrię osi toru spośród wielu rodzajów danych pomiarowych, w tym rodzajów przejść i przechyłek. Następnie możesz wykorzystać tę geometrię do wprowadzania zmian w projekcie.
 • Zautomatyzuj produkcję rysunków kolejowych

  • Wykorzystaj Centrum Dokumentacji (Documentation Center) w celu zautomatyzowanej produkcji wysokiej jakości rysunków, w tym wielobranżowych zestawów dokumentacji, które są spójne w obrębie całego projektu. Uzyskaj podgląd projektu na żywo w orientacji arkusza. Wraz ze zmianą projektu, zmieniają się arkusze. Wprowadź zmiany bezpośrednio w arkuszach, a OpenRail Designer zaktualizuje geometrię źródła.
 • Tworzenie profili i przekrojów

  • ​Twórz profile i przekroje z dowolnego punktu odniesienia w obrębie projektu. Przeglądaj aktualizacje w czasie rzeczywistym w trakcie modyfikowania projektu przy pomocy dynamicznych przekrojów. Będziesz widzieć zmiany w terenie odzwierciedlające zmiany w projekcie. Uwzględnij cechy powierzchni, elementy jezdni oraz oznaczenia, takie jak ograniczenia czy wyznaczanie miejsc.
 • Projektowanie i analiza korytarzy kolejowych i drogowych

  • Korzystaj z realistycznych możliwości modelowania korytarzy, które wspierają złożone modelowanie i wymagania federacji plików stawiane przez BIM Level 2 i nowsze. Usprawnij złożony rozwój każdego aspektu linii kolejowej w jednej prezentacji parametrycznej. Możesz poruszać się szybko wzdłuż korytarza w kontrolowanych odstępach czasu, przeglądając i dynamicznie projektując zgodnie wszystkie komponenty linii kolejowej.
 • Design and model rail overhead line systems

  • Use local standards and geometry of the underlying track to make span calculations, locate foundation locations, and calculate height and stagger values for your wire runs. Parametric design capabilities enable modeling of cantilever sets, masts, portals, and wires. Produce schematics and 3D models of your OLE system.
 • Projektowanie sygnalizacji kolejowej

  • Łatwo projektuj sygnalizację kolejową. Interaktywnie buduj sygnalizację z elementów takich jak osłony, wskaźniki i maszty. Następnie używaj łączenia liniowego do umiejscowienia i zorientowania sygnalizacji w odniesieniu do toru. W razie potrzeby można stworzyć różne geograficzne i schematyczne widoki tego samego projektu.
 • Projektowanie koncepcyjne

  • Jasne zrozumienie istniejących uwarunkowań pozwala na przyspieszenie procesów prac modelowania projektowego z możliwością łatwej integracji obrazów, chmur punktow i siatek rzeczywistych 3D w modelach projektowych i konstrukcyjnych. Integracja informacji geoprzestrzennych zapewnia, że modele są precyzyjnie zlokalizowane przestrzennie.
 • Projektowanie systemów odwadniania torów kolejowych

  • Upewnij się czy odpowiedni odpływ był uwzględniony w projektach torów kolejowych. Jest to niezbędne do eksploatacji torowiska. Zapobiega to uszkodzeniu sieci kolejowej przez wodę opadową lub podtopienia. Skuteczne projektowanie zmniejszy koszty konserwacji i zwiększy dostępność sieci.
 • Projektowanie geometrii toru

  • ​Połącz pomiary, zasady projektowe i wymagania operacyjne, aby opracować optymalną geometrię toru. Wykorzystaj procesy prac inżynierskich do stworzenia osi trasy i niwelety oraz projektu zgodnego z krajowymi normami technicznymi.
 • Projektowanie bocznic, stacji i torów bocznych

  • Dzięki łatwym w użyciu funkcjom geometrii i obszernej bibliotece rozjazdów możesz tworzyć projekty bocznic, stacji i torów bocznych. Elementy toru oparte na regułach zapewniają łatwą adaptację do zmian projektowych.
 • Incorporate Siemens Sicat Master

  • Expand your library of capabilities with the integration of Siemen's Sicat Master. Together, OpenRail and Sicat Master advance engineering of overhead contact line systems, providing the highest efficiency and accuracy for OLE modeling, design, and analysis.
 • Ponowne wykorzystywanie typowych schematów projektowych

  • Używaj elementy biblioteczne inżynierii lądowej, aby zapewnić zgodność z normami i zwiększać jakość projektu oraz eliminować potrzebę ciągłego projektowania typowych konfiguracji. Stopień złożoności elementu bibliotecznego inżynierii lądowej nie ma ograniczeń.
 • Wizualizacja projektów

  • Szablony uwzględniające wymagania i kontekst projektu oraz intuicyjny interfejs i możliwość dynamicznego modelowania 3D pozwalają na przegląd projektów w czasie rzeczywistym. Proces modelowania pozwala na wizualizację projektu w dowolnej chwili i na żądanie bez konieczności konwersji modeli, użycia dodatkowego oprogramowania ani wykorzystania specjalistycznych procesów.
OpenRail ebook callout
Deliver Better Rail Networks with OpenRail Designer
Scale up and streamline your rail projects effectively with OpenRail Designer.
Learn More
On-demand webinar- What's New in OpenRail Q1 2019?
Join our on-demand webinar with OpenRail expert Kivanc Karakas to learn about the latest features of OpenRail.
Watch Now