• OpenRail ConceptStation

    Szybkie projekty koncepcyjne

Oprogramowanie do projektowania koncepcyjnego infrastruktury kolejowej

Przyspiesz rozpoczynanie projektów infrastruktury kolejowej poprzez szybkie tworzenie projektów koncepcyjnych i usprawnienie procesu podejmowania decyzji. OpenRail ConceptStation udostępnia funkcje projektowania linii kolejowych, elektryfikacji, tuneli i mostów, ułatwiające inżynierom i projektantom tworzenie inteligentnych modeli uwzględniających kontekst. Oceniaj opcje projektów koncepcyjnych z użyciem rzeczywistych danych i analizy kosztów w celu szybkiego określenia optymalnych projektów. 

Korzystaj z pozyskiwania danych, modelowania rzeczywistości i projektowania koncepcyjnego w celu wyeliminowania pozycji wysokich kosztów i wysokiego ryzyka na etapie wstępnym i etapie planowania projektu sieci kolejowej. 

Czytaj więcej +
Zastosowanie
  • Projektowanie systemów elektryfikacyjnych

    • Wzbogać swoje koncepcyjne projekty torów o systemy elektryfikacji lini napowietrznych za pomocą bibliotek masztów i portali dostarczających pojedyncze i podwójne wsporniki i układy przewodów z rozłożeniem i zakładkami, przy jednoczesnym zachowaniu norm projektowych dla branży.

  • Oceń rzeczywiste alternatywy ścieżek

    • Twórz liczne scenariusze projektowe z powiązanymi kosztami dla lepszego podejmowania decyzji. Szybko oceniaj projekty w celu optymalizacji projektów dotyczących kolei, elektryfikacji, tunelu i mostów w celu spełnienia kryteriów takich jak przejrzystość i oszacowanie kosztów dla każdej koncepcji. Wprowadź swój własny historyczny model historii finansowej, aby zapewnić rzeczywiste informacje o kosztach, podczas gdy wybierasz najlepszy wariant dla dalszego szczegółowego projektowania.
  • Łączenie informacji kontekstowych, w tym siatek rzeczywistości

    • Rozpocznij proces projektowania koncepcyjnego wyszukując i pobierając bogate w dane informacje kontekstowe dla danej lokalizacji lub używając danych wyjściowych 3D z oprogramowania ContextCapture firmy Bentley do modelowania w rzeczywistej konfiguracji. Dodaj dane, które już posiadasz, takie jak GIS i DGN, aby uzyskać więcej szczegółów o swoich modelach 3D.
  • Twórz koncepcyjne projekty torów

    • Zaprojektuj tory kolejowe z funkcjami zorientowanymi na obiekty, aby stworzyć geometrię torów dla linii głównej, jardów, stacji i bocznic. Dodaj rozjazdy, zwrotnice i inne elementy w ciągu kilku godzin, a nie dni, przy użyciu przyjaznych dla inżynierów funkcji projektowania, przy zachowaniu branżowych norm projektowych.
  • Renderowanie w czasie rzeczywistym z kinową jakością

    • Twórz oszałamiające, fotorealistyczne wizualizacje w ciągu kilku sekund przy użyciu dynamicznej platformy silnika realistycznych wizualizacji zapewniającej naturalnie wyglądające oświetlenie i cienie, całościowe oświetlenie w czasie rzeczywistym, punkty IES i światła punktowe, efekty flary i świecące materiały. Interaktywnie dostosowuj porę dnia, dodawaj efekty flary obiektywu i dostosuj głębię ostrości, korzystając z bardzo dokładnych odbić, wygładzania krawędzi i rozmycia obrazu w ruchu.
Bentley Systems BIM Expertise in Rail and Metro Sector

An exclusive interview with Mr. Kaushik Chakraborty, vice president and regional executive, South Asia, Bentley Systems on BIM expertise in the rail and metro sector.

Learn More
Bezpłatna wersja próbna
Zobacz OpenRail ConceptStation w akcji, a następnie pobierz bezpłatną wersję próbną. 
Rozpocznij