• Bentley Rail Track

  Projektowanie na dobrym torze

Oprogramowanie do projektowania i analizowania torów kolejowych

Wszechstronne narzędzia do projektowania i GIS pozwolą przenieść na wyższy poziom kolejny projekt metra, kolei wąskotorowej, kolei podmiejskiej lub kolei wysokich prędkości. Można będzie z łatwością poprawić komunikację, zmniejszyć liczbę przeróbek i dotrzymać terminów wszystkich wstępnych szczegółowych projektów torów. 
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Analiza pomiarów torów kolejowych

  • ​Analiza pomiarów gwarantuje, że tabor proponowany dla torowiska będzie do niego pasował. Dane projektowe łączone są z modelami CAD proponowanych zmian infrastruktury w celu oceny rentowności nowej lub zmienionej infrastruktury.
 • Analiza regresji torów kolejowych

  • ​Zaprojektuj oś trasy na podstawie pomiarów torów przy użyciu analizy regresji. Ustal najlepiej pasującą geometrię osi toru spośród wielu rodzajów danych pomiarowych, w tym rodzajów przejść i przechyłek. Następnie możesz wykorzystać tę geometrię do wprowadzania zmian w projekcie.
 • Projektowanie i modelowanie tunelów

  • ​Wykorzystaj zintegrowane środowisko do tworzenia projektów i przeglądania modeli 3D. Wprowadzaj i zmieniaj geometrię poziomą, pionową oraz włączaj ją do szablonu w celu opracowania odwzorowania 3D tunelu.
 • Projektowanie systemów odwadniania torów kolejowych

  • Upewnij się czy odpowiedni odpływ był uwzględniony w projektach torów kolejowych. Jest to niezbędne do eksploatacji torowiska. Zapobiega to uszkodzeniu sieci kolejowej przez wodę opadową lub podtopienia. Skuteczne projektowanie zmniejszy koszty konserwacji i zwiększy dostępność sieci.
 • Projektowanie geometrii toru

  • ​Połącz pomiary, zasady projektowe i wymagania operacyjne, aby opracować optymalną geometrię toru. Wykorzystaj procesy prac inżynierskich do stworzenia osi trasy i niwelety oraz projektu zgodnego z krajowymi normami technicznymi.
 • Tworzenie kolejowej dokumentacji technicznej

  • ​Twórz dokumentację techniczną projektów kolejowych bezpośrednio z modeli projektowych. Wymagana dokumentacja dla projektów kolejowych obejmuje plany sytuacyjne, przekroje, przedmiary robót, plany etapów prac oraz zdjęcia. Są one kontrolowane i rozpowszechniane w uzgodniony sposób.
 • Tworzenie kolejowej dokumentacji budowlanej

  • ​Przekazuj informacje o budowie, renowacji lub odnowieniu bezpośrednio z projektów do firmy budowlanej. Instrukcje utwardzania gruntu możesz przesyłać bezpośrednio do maszyn stabilizujących w celu zoptymalizowania trasy. Możesz też przesyłać pełne plany dużych prac lub nowych szlaków.
 • Kontrola projektu kolejowego

  • ​Dopilnuj, aby Twój projekt był zgodny z wszystkimi obowiązującymi normami kolejowymi. Dopilnuj, aby zasady projektu i wymagania co do skrajni były przestrzegane, i korzystaj z wizualizacji, aby upewnić się, że proponowane prace przy torach, sygnalizacji i liniach elektrycznych będą dopasowane do istniejącej infrastruktury, czego rezultatem będzie przejezdny tor kolejowy.
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Programiści

Dołącz do Bentley Developer Network (BDN), aby opracowywać produkty i aplikacje, które rozszerzają ofertę firmy Bentley.

Więcej informacji