• Hevacomp Dynamic Simulation

  Building energy analysis simplified

Building Simulation Software

Easily perform building analysis using dynamic simulation with EnergyPlus, a global standard for dynamic simulation. With Hevacomp Dynamic Simulation, you can design accurate building simulations while staying compliant with United Kingdom building regulations. Simplify your building analysis process by using one common building model for calculations and complex building simulations.
Czytaj więcej +
Capabilities
 • Analiza energii w całym budynku

  • Przeprowadzaj symulacje zużycia energii w całym budynku wykraczające poza analizy HVAC i oświetlenia. Porównuj alternatywy projektowe i podejmuj świadome decyzje w celu udoskonalenia projektu budynku. 
 • Integracja z danymi instalacji mechanicznych budynku

  • Wykonuj pełne symulacje projektów za pośrednictwem silnika symulacyjnego EnergyPlus. Przeprowadzaj kalkulacje stanu równowagi i złożone symulacje budynku za pomocą wspólnego modelu budynku. Wykorzystuj tę samą bazę danych projektowych w programie Hevacomp Mechanical Designer firmy Bentley w celu zmniejszenia ryzyka przy wymianie i przekazywaniu danych.    
 • Działanie z normą branżową EnergyPlus

  • Korzystaj z silnika symulacyjnego EnergyPlus, nowego standardu dla branży opracowanego przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych. Ustalaj obciążenia energetyczne budynków i badaj systemy HVAC budynków oraz opcje projektowe przez symulowanie i analizowanie wydajności energetycznej budynku.
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży