• LARS Bridge

    Ocena nośności dla lepszych mostów

Oprogramowanie do modelowania i analizy nośności mostu

Modelowanie i przeprowadzanie analizy nośności istniejących i planowanych mostów w płynnym procesie. Zgodność z najnowszymi specyfikacjami AASHTO dla mostów dotyczących projektowania czynnika odporności na obciążenie, projektowania dopuszczalnego obciążenia i innych.

•    wydajne wprowadzanie danych mostów na potrzeby analizy nośności dla wielu rodzajów mostów;
•    bezpośrednia integracja z oprogramowaniem do wydawania zezwoleń dla pojazdów ponadwymiarowych lub zbyt ciężkich;
•    ocena nośności złożonych mostów;
•    bezpośrednie połączenie z bazą danych AASHTO BRIDGEWare.

Możliwości
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
A game changer for Bridge Engineering, by: Pennoni
See how Pennoni has embraced advancements in Bridge Information Modeling, utilizing Bentley's bridge applications.
Watch Now