AssetWise ALIM

Podstawa Twojego cyfrowego bliźniaka

Kompletny system informacji o cyklu życia majątku trwałego, łączący zarządzanie dokumentami, danymi i konfiguracją fizyczną ze sprawdzonym silnikiem procesów pracy do kontrolowania i zarządzania zmianami informacji w celu zapewnienia dokładności, kompletności i wiarygodności.

Ufaj swoim informacjom przez cały cykl życia majątku trwałego

Otrzymuj bazujące na kontekście informacje cyfrowe podczas każdego etapu projektowania, budowy i eksploatacji do ponownego wykorzystania. Łącz dane majątku trwałego, dokumenty, organizacje, wymagania, ludzi i procesy w celu dostarczania wiarygodnych informacji zespołom inżynieryjnym, operacyjnym i konserwacyjnym.


DOKŁADNY, NIEZAWODNY, AKTUALNY

Rejestr majątku trwałego

Rejestr dokumentów

Przejmij kontrolę nad dokumentami, zarządzaniem zmianami, informacjami i dystrybucją. Zarządzaj procesami pracy w celu dystrybucji dokumentów do przeglądu i składania uwag.


Rejestr znaczników i fizycznego majątku trwałego

Śledź wymagania dotyczące lokalizacji funkcjonalnych wraz z pełną historią instalacji fizycznego majątku trwałego.


Spójność danych

Zapewnij dokładność i aktualność danych w całym cyklu życia. Zidentyfikuj i zachowaj kontekst informacji i ich powiązań.

AssetWise ALIM
REALISTYCZNA WIZUALIZACJA

Integracja cyfrowego bliźniaka

Działaj w ramach cyfrowego bliźniaka

Uzyskaj łatwy dostęp i wizualizuj informacje w celu zdalnej współpracy, szkoleń, symulacji, zapoznawania się, wprowadzania na stanowisko, uzyskiwania pozwolenia na pracę oraz procedury odłączania/znakowania.


Realistyczna wizualizacja

Zapewnij dostęp do informacji operacyjnych zasobów w kontekście modeli rzeczywistości i 3D oraz rysunków 2D.


Połączone środowisko

Upewnij się, że wszyscy użytkownicy mają dostęp do wspólnego, sprawdzonego i aktualnego źródła cyfrowych bliźniaków projektu oraz wydajności.

AssetWise ALIM
ŁĄCZENIE INFORMACJI, LUDZI I PROCESÓW

Zarządzanie konfiguracją

Identyfikacja konfiguracji

Zdefiniuj strukturę organizacyjną majątku trwałego i parametry numeracyjne, rejestruj relacje między obiektami informacyjnymi i twórz podstawy konfiguracji.


Zarządzanie zmianą

Przeprowadzaj analizę oddziaływania w celu zrozumienia efektu każdej zmiany przed jej wystąpieniem, monitoruj postęp zmian i zarządzaj współwystępującymi zmianami.


Sprawdzanie statusu i audyt

Uzyskaj dostęp do pełnej ścieżki audytu, aż do zmian poszczególnych atrybutów oraz aktualnych informacji o statusie każdego obiektu, w tym wszelkich zaległych wniosków o wprowadzenie zmian.

AssetWise ALIM