Konfiguracja
licencji

Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service)


Najnowsze aplikacje firmy Bentley zawierają Usługę uprawnienia do subskrypcji, która zapewnia użytkownikom zwiększoną ochronę prywatności i bezpieczeństwa. Użytkownicy będą się logować, aby aktywować swoje aplikacje, co zapewni bezpieczniejszą administrację i szybsze wdrażanie nowych użytkowników.


Zapoznaj się z pełnym przepływem pracy Usługi uprawnień do subskrypcji tutaj, lub z krótkimi instrukcjami poniżej. W przypadku wątpliwości co do znaczenia terminów używanych w tym materiale, prosimy o zaznajomienie się ze stroną poświęconą terminologii.


Uwaga: jeśli otrzymałeś(-aś) dokument realizacji, oznacza to, że wymieniono Cię jako osobę kontaktową ds. realizacji zamówienia, które wygenerowało Twoją licencję — jednak nie wszystkie osoby kontaktowe ds. realizacji pełnią funkcję Administratora. Jeśli nie jesteś administratorem lub współadministratorem, należy powiadomić o tym osobę, której przypisano przynajmniej rangę współadministratora. Znajdowanie administratora

Rozpocznij


Subscription Subscription Subscription

1 Zarejestruj użytkowników

Zalogowanie się do CONNECTION Client daje użytkownikom dostęp do Twoich aplikacji Bentley. Użytkownicy muszą być powiązani z Twoim kontem, żeby uzyskać dostęp do licencji, które zostały do niego przypisane.


2 Pobierz aplikację obsługującą SES (Subscription Entitlement Service)

Użytkownicy muszą mieć przypisaną rolę pobierania oprogramowania, aby móc samodzielnie pobierać pliki. Zainstalowanie aplikacji obsługującej SES spowoduje również zainstalowanie programu CONNECTION Client.
Szczegółowe instrukcje pobierania


3 Zaloguj się do CONNECTION Client

Aby uzyskać dostęp do licencji, użytkownicy muszą zalogować się do CONNECTION Client — powoduje to pobranie "politykę" firmy Bentley określającą te produkty.

W przypadku użytkowników bez połączenia internetowego lub podczas przedłużającego się jego braku wykraczającego poza zakres offline produktów, zapewnij użytkownikom licencje typu "check-out":

Pojedyncza licencja "check-out"

Zbiorcze licencje "check-out"


Opcjonalnie, ale zalecane:


Ustaw powiadomienia o ostrzeżeniu licencyjnym

Domyślnie wszyscy użytkownicy będą mieli nieograniczony dostęp do licencji. Aby monitorować użytkowanie aplikacji i ostrzegać użytkowników o możliwym przekroczeniu terminu licencji czasowej, można skonfigurować odpowiednie ostrzeżenia licencyjne.


Konfiguruj użytkowników i grupy

Domyślnie wszyscy użytkownicy będą mieli dostęp do wszystkich licencji aplikacji wymienionych w ich Kraju uprawnień (Entitlement Country). Możesz zdefiniować grupy, aby wygodniej ograniczać dostęp do aplikacji lub raportować użytkowanie aplikacji.


Zobacz raporty użytkowania

za pośrednictwem naszego portalu analitycznego.

Inne materiały


Bez względu na rolę Twojej organizacji w realizacji projektów lub eksploatacji infrastruktury, możesz skorzystać z innowacyjnych programów subskrypcji, które pomogą Ci w pełni wykorzystać oprogramowanie i usługi firmy Bentley. Dowiedz się więcej o programach subskrypcji firmy Bentley.

Czy korzystasz z nowych funkcji i możliwości aplikacji CONNECT Edition firmy Bentley? Jeśli nadal używasz starszej wersji aplikacji, Twoja organizacja może być narażona na utratę kluczowych możliwości oraz wsparcia. Zapoznaj się z Polityką wsparcia i już dziś zaktualizuj oprogramowanie do wersji CONNECT Edition!

Potrzebujesz dodatkowych materiałów? Odwiedź forum użytkowników firmy Bentley lub poproś o pomoc techniczną.