POLITYKA WSPARCIA FIRMY BENTLEY

Polityka wsparcia usług zarządzania licencjamiPoniższe tabele przedstawiają status wsparcia, usługi wsparcia technicznego i możliwości usług zarządzania licencjami.

 

Status wsparcia Stałe
wsparcie
Pełne
wsparcie
Wsparcie
wygaszane
Wsparcie 
wstrzymane
Licencjonowanie CONNECT  
SELECTserver (hostowany)
od 1 stycznia, 2021
SELECTserver (lokalny) od 1 stycznia, 2021 

Usługi wsparcia technicznego Stałe
wsparcie
Pełne
wsparcie
Wsparcie
wygaszane
Wsparcie 
wstrzymane
Nowe 
funkcje
Regularnie planowane ulepszenia      
Aktualizacje
konserwacyjne
Automatyczne aktualizacje      
Poprawki konserwacyjne    
Wsparcie dla
użytkowników
Dostęp do analityków wsparcia technicznego    
Zgłoszenie żądania usługi  
Certyfikacja
zgodności
Zabezpieczenie klucza licencyjnego      
Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony prywatności, takie jak RODO      
Automatyczne poprawki bezpieczeństwa     

Możliwości Stałe
wsparcie
Pełne
wsparcie
Wsparcie
wygaszane
Wsparcie 
wstrzymane
Zarządzanie licencjami na podstawie tożsamości użytkownika
     
Alarmowanie o przekroczeniu progu
     
Gotowe do połączenia
   
Raportowanie dotyczące użytkowania konta
 
Raportowanie dotyczące użytkowania projektu      
Raportowanie dotyczące użytkowania indywidualnego      
Licencje pływające (dla obsługiwanych aplikacji)