• Co to są i-modele?

    I-modele wspomagają udostępnianie informacji o modelach i projektach

I-modele są walutą podczas wymiany informacji

Można wykorzystywać i-modele do wymiany informacji w przypadku projektów związanych z cyklem życia infrastrukturalnego majątku trwałego.  Można zapewnić bezproblemowy, całkowity i dokładny przepływ informacji. A to wszystko w środowisku projektowania, budowania i operacyjnym.  Udostępnianie wszelkich informacji o komponentach, w tym nieruchomościach firmowych, geometrii, grafice i relacjach w otwartym formacie, zapewniając standardowe interfejsy dla aplikacji biznesowych, inżynieryjnych, budowlanych i operacyjnych od różnych dostawców.

Czytaj więcej +
    • i-models_Filtering
    • i-models_Filtering