• Używanie i-modeli

  Niezawodny dostęp do dokładnych informacji o modelach

Korzystanie z i-modeli do wielu celów

I-modele można wykorzystywać do uzyskiwania łatwego i niezawodnego dostępu do modeli i wbudowanych w nie bogatych informacji dla różnych wspólnych celów, w tym mobilnych procesów pracy, planowania, analiz projektowych, przedmiarów, szacowania materiałów, rozwiązywania konfliktów, nanoszenia zmian na rysunkach oraz przeglądania modeli i wizualizacji danych. Oto tylko kilka przypadków użycia i zastosowań, które obsługują procesy pracy w i-modelach.

 • Przegląd i dostęp do danych projektowych i powiązanych z projektami zza biurka i w terenie.
 • Uzyskiwanie dostępu do ODBC celem modelowania informacji za pomocą  i-modelu ODBC Driver z każdej z tych aplikacji:
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Access
  • Visual Studio
  • Crystal Reports
  • QlikView
 • Korzystaj z Windows Explorer lub programu Microsoft Outlook do podglądu i-modeli i wyszukiwania wbudowanych informacji wykorzystując Bentley DGN Reader for Windows
 • Rozwiązuj kolizje używając Bentley Navigator.
W przypadku organizacji wymagających unikalnych produktów cząstkowych oraz dla sprzedawców mających produkty lub aplikacje do użytku w całym cyklu życia aktywów infrastruktury, należy wykorzystać Bentley Developer Network i dowiedzieć się więcej o zestawie dla programistów oprogramowania i-modeli, aby korzystać z większej interoperacyjności.
Callout_ist_70951323_SuccessFactorsWebinar_XL
Download iModel ODBC Driver

Free ODBC driver enables you to access iModel data

Learn More
Callout_subscr-dev_iSt_27007878_XL_young-asian-office-workers-at-their-desk
Programiści

Dołącz do Bentley Developer Network (BDN), aby opracowywać produkty i aplikacje, które rozszerzają ofertę firmy Bentley.

Więcej informacji