• Przekształcanie i walidacja i-modeli

  Dopasowanie informacji do żądanego celu

Przekształcanie i walidacja i-modeli

W celu zapewnienia zawierania w i-modelach tylko właściwych informacji wymaganych dla poszczególnych interesariuszy i odpowiednich do żądanego celu, i-modele umożliwiają:

Filtr
Aby zapewnić odpowiedni zakres i poziom szczegółowości niezbędnej do wspierania dalszych zastosowań informacji, można filtrować dane zawarte w modelu, można na przykład filtrować dane projektowe w i-modelu, tak aby zawierały tylko informacje niezbędne do oszacowania i zakupów materiałów do ścian fasadowych.

Poszerzanie
Wzbogacanie i-modeli innymi danymi projektowymi niezbędnymi do poprawy procesu decyzyjnego w całym okresie życia projektu i do podnoszenia jego wartości. Na przykład, można poszerzyć model projektu o dane stanu uszkodzeń urządzeń w celu tworzenia wizualizacji takich informacji w kontekście modelu.

Walidacja
Walidacja projektu i innych danych projektu pod względem zgodności z standardami projektowymi w celu zapewnienia, że wymagane informacje są przekazywane pomiędzy zespołami projektowymi. Na przykład, można walidować, czy linie technologiczne, sprzęt i inne elementy w modelu instalacji przemysłowej są oznakowane przy jednoczesnym zapewnieniu, że ich wartości są unikalne i że odpowiadają one standardom oznaczania projektów.


i-model Transformer
Dodatek i-model Transformer do produktów Bentley, który wspomaga tę funkcję jest dostępny dla prenumeratorów SELECT w Software Center w Portalu osobistym.

  • i-models_Filtering
  • i-models_Augmentation
  • i-models_Validation
  • i-models_Filtering
  • i-models_Augmentation
  • i-models_Validation
Callout_CONNECTEVENT_notext
Dlaczego warto skorzystać z CONNECT?

Usługi CONNECT pomagają w osiągnięciu biegłości w obsłudze aplikacji firmy Bentley i wykonywania pracy w dowolnym czasie i miejscu. Pomóż swoim zespołom łączyć się i współpracować.