Zarządzaj liniowymi sieciami drogowymi

Oprogramowanie AssetWise ALIM zarządza infrastrukturą sieci transportowej i wszelkimi powiązanymi informacjami, w tym dotyczącymi majątku trwałego i zdarzeń liniowych, co zapewnia zarządzanie siecią liniową, łączenie linearne i wsparcie procesu decyzyjnego dla jednego źródła prawdy.  

Zarządzanie siecią liniową zapewnia edytowanie sieci przestrzennej i wydajne możliwości dynamicznej segmentacji, które wspierają właścicieli i zarządców w spełnianiu złożonych i różnorodnych potrzeb zarządzania cyklem życia majątku trwałego w linearnym środowisku biznesowym. Oprogramowanie AssetWise ALIM zapewnia podejście oparte na danych biznesowych, a nie zależność od geometrii przestrzennych GIS przy prowadzeniu działalności. Możesz utrzymywać precyzyjny model sieci przedsiębiorstwa, w oparciu o który można lokalizować, raportować i wyświetlać informacje. 

Oprogramowanie AssetWise ALIM automatycznie utrzymuje lokalizacje informacji w przypadku, gdy dochodzi do zmian sieci i zapewnia jedno zintegrowane podejście do zarządzania siecią i lokalizacjami. Zmiany dokonane w sieci automatycznie aktualizują wszelkie powiązane informacje, dotyczące lokalizacji majątku trwałego czy zdarzenia. Takie podejście gwarantuje, że wszelkie powiązane informacje o lokalizacji w sieci pozostają spójne w trakcie całego cyklu życia drogi. 

Wyeliminuj ogromne ilości specjalnie opracowanego kodu, jakie wcześniej były konieczne do konsolidacji i analizy danych dotyczących transportu w celu spełnienia nakazanych przepisami wymagań dotyczących sprawozdawczości. Oprogramowanie AssetWise ALIM skraca czas i zmniejsza wysiłek wymagany do wydobycia, zebrania i przeanalizowania danych w celu przygotowania sprawozdań wymaganych przepisami (w tym HPMS, HDM4 i innych sprawozdań wymaganych przepisami na całym świecie).  
 
Wykonuj złożone analizy i raporty przestrzenne bez potrzeby polegania na zasobach GIS czy IT w celu zebrania, skonsolidowania i przeanalizowania zakresu, stanu, wydajności i charakterystyk eksploatacyjnych szosy lub autostrady. Analiza danych może tworzyć wyciągi bez żadnej pomocy i może wykorzystywać produkt jako narzędzie zapewniania produktywności, które szybko i łatwo wykonuje wiele z najtrudniejszych zadań związanych z łączeniem linearnym.

Czytaj więcej +

AssetWise ALIM - Oprogramowanie do zarządzania liniową siecią dróg

  • Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą sieci transportowej i wszelkimi powiązanymi informacjami, w tym dotyczącymi majątku trwałego i zdarzeń liniowych.
Learn More