Zarządzaj liniowymi sieciami drogowymi

Oprogramowanie AssetWise ALIM zarządza infrastrukturą sieci transportowej i wszelkimi powiązanymi informacjami, w tym dotyczącymi majątku trwałego i zdarzeń liniowych, co zapewnia zarządzanie siecią liniową, łączenie linearne i wsparcie procesu decyzyjnego dla jednego źródła prawdy.  

Zarządzanie siecią liniową zapewnia edytowanie sieci przestrzennej i wydajne możliwości dynamicznej segmentacji, które wspierają właścicieli i zarządców w spełnianiu złożonych i różnorodnych potrzeb zarządzania cyklem życia majątku trwałego w linearnym środowisku biznesowym. Oprogramowanie AssetWise ALIM zapewnia podejście oparte na danych biznesowych, a nie zależność od geometrii przestrzennych GIS przy prowadzeniu działalności. Możesz utrzymywać precyzyjny model sieci przedsiębiorstwa, w oparciu o który można lokalizować, raportować i wyświetlać informacje. 

Oprogramowanie AssetWise ALIM automatycznie utrzymuje lokalizacje informacji w przypadku, gdy dochodzi do zmian sieci i zapewnia jedno zintegrowane podejście do zarządzania siecią i lokalizacjami. Zmiany dokonane w sieci automatycznie aktualizują wszelkie powiązane informacje, dotyczące lokalizacji majątku trwałego czy zdarzenia. Takie podejście gwarantuje, że wszelkie powiązane informacje o lokalizacji w sieci pozostają spójne w trakcie całego cyklu życia drogi. 

Wyeliminuj ogromne ilości specjalnie opracowanego kodu, jakie wcześniej były konieczne do konsolidacji i analizy danych dotyczących transportu w celu spełnienia nakazanych przepisami wymagań dotyczących sprawozdawczości. Oprogramowanie AssetWise ALIM skraca czas i zmniejsza wysiłek wymagany do wydobycia, zebrania i przeanalizowania danych w celu przygotowania sprawozdań wymaganych przepisami (w tym HPMS, HDM4 i innych sprawozdań wymaganych przepisami na całym świecie).  
 
Wykonuj złożone analizy i raporty przestrzenne bez potrzeby polegania na zasobach GIS czy IT w celu zebrania, skonsolidowania i przeanalizowania zakresu, stanu, wydajności i charakterystyk eksploatacyjnych szosy lub autostrady. Analiza danych może tworzyć wyciągi bez żadnej pomocy i może wykorzystywać produkt jako narzędzie zapewniania produktywności, które szybko i łatwo wykonuje wiele z najtrudniejszych zadań związanych z łączeniem linearnym.

Czytaj więcej +
Producing HPMS, ARNOLD, MIRE, and ADA reports can be challenging

Learn how AssetWise simplifies reporting regardless of what LRS and asset management system you use.

Learn More
Linear Road Network Management

AssetWise delivers 5 essentials for comprehensive linear road network management

Learn More
AssetWise for Roads and Bridges Brochure

Improve Accessibility, Quality, Integrity, and Relevance of your Road and Bridge Information

Learn More

AssetWise ALIM - Oprogramowanie do zarządzania liniową siecią dróg

  • Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą sieci transportowej i wszelkimi powiązanymi informacjami, w tym dotyczącymi majątku trwałego i zdarzeń liniowych.
Learn More