Zarządzaj procesami kontroli

Wykonuj planowane kontrole w oparciu o czynniki niezawodności majątku trwałego, alarmy i planowane konserwacje. Zarządzanie kontrolami umożliwia pracownikom terenowym zarejestrowanie informacji na temat stanu majątku trwałego, które następnie można wykorzystać do zaktualizowania AssetWise przy użyciu najbardziej aktualnych informacji o stanie. Ta możliwość zarządzania kontrolą, po połączeniu z systemami EAM i CMMS za pomocą AssetWise Enterprise Interoperability umożliwia rejestrowanie prac i stanu majątku trwałego oraz utrzymywanie cyfrowego modelu inżynieryjnego.
Czytaj więcej +
OpenRail for Asset Performance Rail and Transit Solution for Operations and Maintenance
Learn how OpenRail can improve your rail and transit asset performance with capabilities that improve service, safety, and reliability.
Learn More
OpenRail for Asset Performance Brochure
Improve overall accessibility, quality, integrity and relevance of rail asset data.​​
Learn More