12 kwietnia, 2021

Firma Bentley Systems wprowadza cyfrowe bliźniaki infrastruktury do NVIDIA Omniverse

Technologia Bentley iTwin jako pierwsza wykorzystuje możliwości platformy NVIDIA Omniverse w zakresie renderingu w czasie rzeczywistym, sztucznej inteligencji i symulacji

EXTON, Pensylwania — GTC21 — 12 kwietnia 2021 r.: Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), spółka zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury, ogłosiła dzisiaj, że opracowuje aplikacje wykorzystujące platformę NVIDIA Omniverse do fotorealistycznej wizualizacji w czasie rzeczywistym i symulacji cyfrowych bliźniaków wielkoskalowych projektów infrastruktury przemysłowej i lądowej.

Firma Bentley Systems rozszerzyła platformę Bentley iTwin, żeby zintegrować ją z NVIDIA Omniverse w celu dostarczania grafiki do wspomaganej sztuczną inteligencją, wizualizacji w czasie rzeczywistym oraz symulacji cyfrowych bliźniaków infrastruktury. Ta integracja umożliwia wizualizację treści cyfrowych klasy inżynierskiej z dokładnością do milimetra z fotorealistycznym oświetleniem i efektami środowiskowymi na wielu urządzeniach, w tym przeglądarkach internetowych, stacjach roboczych, tabletach oraz zestawach rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) z dowolnego miejsca na świecie.

Bentley iTwin to otwarta, skalowalna platforma oparta na chmurze, która umożliwia firmom inżynierskim i właścicielom-operatorom tworzenie, wizualizację i analizę cyfrowych bliźniaków infrastrukturalnego majątku trwałego. Menedżerowie informacji cyfrowych używają jej do włączania danych inżynierskich utworzonych za pomocą różnych narzędzi projektowych do istniejącego cyfrowego bliźniaka i dostosowywania ich do danych modelowania rzeczywistości, danych Internetu (IoT) rzeczy i innych powiązanych danych bez zakłócania obecnych narzędzi lub procesów.

Prezes Bentley Systems, Greg Bentley, powiedział: „Wizualizacja i symulacja stanowią podstawę wielu przypadków użycia cyfrowych bliźniaków infrastruktury. Współpraca technologii Bentley iTwin i NVIDIA Omniverse zapewnia doznania 3D/4D w czasie rzeczywistym, które umożliwią opartą na fizyce realną symulację nawet największych i najbardziej złożonych infrastrukturalnych majątków trwałych. Obliczenia wykonywane przez GPU zmieniają świat inżynierii i budownictwa. Są obiecujące w kwestii uwolnienia potencjału sztucznej inteligencji do symulacji i zaawansowanych analiz w cyfrowych bliźniakach infrastruktury”.

„Nowoczesna infrastruktura to wspaniałe osiągnięcia inżynierskie. NVIDIA i Bentley mają wspólną wizję fizycznych bliźniaków cyfrowych — tak dokładnych i realistycznie symulowanych, że zrewolucjonizują wszystko od projektowania infrastruktury po obsługę”, powiedział Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny NVIDIA. „NVIDIA Omniverse została stworzona właśnie po to, aby zrealizować tę wizję — aby tworzyć współdzielone wirtualne światy, które są symulowane z zachowaniem fizycznego i fotograficznego realizmu. Jesteśmy zachwyceni, że firma Bentley opracowuje aplikacje dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury na platformie NVIDIA Omniverse”.


Niedościgniona wizualizacja infrastruktury o wysokim stopniu wierności

Połączenie platform Bentley iTwin i NVIDIA Omniverse oferuje użytkownikowi niezrównane, wysokowydajne doświadczenie w skali, która wcześniej nie była możliwa.

Integracja możliwości platformy Bentley iTwin i NVIDIA Omniverse umożliwia użytkownikom wirtualne zwiedzanie ogromnych zakładów przemysłowych i platform morskich, tak jakby przechodzili przez infrastrukturę w czasie rzeczywistym, w celach takich jak wytyczanie tras i optymalizacja dróg ewakuacyjnych.

„Branża zmierza w dobrym kierunku — w kierunku bardziej zautomatyzowanych i zaawansowanych narzędzi, które poprawiają wyniki klientów”, powiedziała Donna DeMarco, osoba odpowiedzialna za modelowanie informacji o instalacjach przemysłowych z firmy Jacobs. „Firma Jacobs jest dumna ze współpracy z firmą Bentley w zakresie wykorzystywania narzędzi, takich jak iTwin w połączeniu z NVIDA Omniverse, do osiągania dobrych wyników przez naszych klientów”.


Informacje o NVIDIA Omniverse

NVIDIA Omniverse to otwarta platforma do wirtualnej współpracy i fizycznie dokładnej symulacji. Ta oparta na technologii NVIDIA RTX platforma wykorzystuje wspólny format wymiany Universal Scene Description (USD) do wizualizacji i symulacji 3D w czasie rzeczywistym, który został pierwotnie opracowany przez firmę Pixar w celu uproszczenia przepływów pracy w przemyśle rozrywkowym i jest obecnie wdrażany w innych branżach, w tym w architekturze, budownictwie, inżynierii oraz cyfrowych fabrykach.


Informacje o platformie Bentley iTwin

Platforma Bentley iTwin to otwarta, skalowalna platforma oparta na chmurze, która umożliwia zespołom projektowym i właścicielom-operatorom tworzenie, wizualizację i analizę cyfrowych bliźniaków zasobów infrastruktury. Umożliwia menedżerom informacji cyfrowych włączanie danych inżynierskich utworzonych za pomocą różnych narzędzi projektowych do istniejącego cyfrowego bliźniaka i dostosowywanie ich do danych rzeczywistości i innych powiązanych danych bez zakłócania ich obecnych narzędzi lub procesów. Użytkownicy mogą wizualizować i śledzić zmiany, w tym zmiany zachodzące w rzeczywistych warunkach, pochodzące z urządzeń podłączonych do Internetu rzeczy, takich jak czujniki i drony. Platforma Bentley iTwin ułatwia podejmowanie działań przez decydentów w całej organizacji i podczas całego cyklu życia aktywów. Użytkownicy podejmują bardziej świadome decyzje, przewidują i unikają problemów zanim te się pojawią, a także szybciej i pewniej reagują — co przekłada się na oszczędności, lepszą dostępność usług, mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne i zwiększone bezpieczeństwo. Platforma Bentley iTwin jest podstawą aplikacji „obsługiwanych przez iTwin” i rozwiązań cyfrowych bliźniaków stworzonych przez firmę Bentley i jej partnerów strategicznych, integratorów cyfrowych, integratorów systemów, niezależnych dostawców oprogramowania i twórców oprogramowania.


O firmie Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) to firma zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury. Dostarczamy innowacyjne oprogramowanie, aby rozwijać światową infrastrukturę — dbając zarówno o globalną gospodarkę, jak i o środowisko naturalne. Nasze wiodące w branży rozwiązania są wykorzystywane przez profesjonalistów i organizacje każdej wielkości do projektowania, budowy i eksploatacji dróg i mostów, kolei, wodociągów i kanalizacji, robót publicznych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, budynków i kampusów oraz obiektów przemysłowych. Nasza oferta obejmuje aplikacje oparte na produktach MicroStation do modelowania i symulacji, ProjectWise do realizacji projektów, AssetWise do wydajności majątku trwałego i sieci oraz platformę iTwin dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury. Firma Bentley Systems zatrudnia ponad 4000 pracowników i generuje roczne przychody w wysokości ponad 800 milionów USD w 172 krajach.www.bentley.com

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Nazwa Bentley, logo Bentley, AssetWise, MicroStation i ProjectWise są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated albo jednej z w całości należących do niej pośrednio lub bezpośrednio spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli.

    • news thumbnail NVIDIA 460x258
    • news thumbnail NVIDIA 460x258
Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR